(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 
Một số chỉ tiêu chủ yếu thực hiện quý I năm 2013
Người đăng tin: test test Ngày đăng tin: 15/04/2013 Lượt xem: 10

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

Ư.Q1/2013

CT.Q1/2012

Q1/2013 so cùng kỳ 2012 (%)

A

B

C

2

3

5

1

GRDP tính theo giá gốc 2010

Tỷ đồng

8.040,08

7.508,11

7,09

- VA Nông, lâm, thủy sản

"

209,27

199,86

4,71

- VA Công nghiệp và xây dựng

"

2.825,46

2.807,57

0,64

- VA Dịch vụ

"

4.224,41

3.773,86

11,94

- Thuế sản phẩm và thuế nhập khẩu

780,94

726,81

7,45

2

Cơ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP

%

100,00

100,00

- Nông, lâm, thủy sản

%

2,67

2,95

- Công nghiệp và xây dựng

%

40,97

42,14

- Dịch vụ, thuế nhập khẩu

%

56,36

54,91

3

Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản không gồm thuế SX chính (giá SS 2010)

Tỷ đồng

449,07

426,15

5,38

4

Giá trị sản xuất công nghiệp không gồm thuế SX chính (giá SS 2010)

Tỷ đồng

8.101

7.552

7,27

5

Chỉ số phát triển công nghiệp (IIP)

"

8,29

2,04

6

Vốn đầu tư phát triển trên địa bàn

Tỷ đồng

4.394,8

4.965,4

-11,49

7

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa

Tỷ đồng

14.506

12.062

20,26

Kim ngạch nhập khẩu

"

1.614

1.298

24,35

8

Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ

"

2.055

1.817

13,06

9

L­ît kh¸ch phôc vô KS và DV l÷ hµnh

Ng.người

640,14

459,42

39,34

10

Chỉ số gía tiêu dùng CPI tháng 3 so tháng 12 năm trước

%

5,09

2,55

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng giới thiệu về công tác Tổng điều tra do BCĐ trung ương cung cấp để mọi người được hiểu thêm về cuộc Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019.

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn