(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Một số chỉ tiêu chủ yếu thực hiện quý I năm 2013
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 15/04/2013 Lượt xem: 13

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

Ư.Q1/2013

CT.Q1/2012

Q1/2013 so cùng kỳ 2012 (%)

A

B

C

2

3

5

1

GRDP tính theo giá gốc 2010

Tỷ đồng

8.040,08

7.508,11

7,09

- VA Nông, lâm, thủy sản

"

209,27

199,86

4,71

- VA Công nghiệp và xây dựng

"

2.825,46

2.807,57

0,64

- VA Dịch vụ

"

4.224,41

3.773,86

11,94

- Thuế sản phẩm và thuế nhập khẩu

780,94

726,81

7,45

2

Cơ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP

%

100,00

100,00

- Nông, lâm, thủy sản

%

2,67

2,95

- Công nghiệp và xây dựng

%

40,97

42,14

- Dịch vụ, thuế nhập khẩu

%

56,36

54,91

3

Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản không gồm thuế SX chính (giá SS 2010)

Tỷ đồng

449,07

426,15

5,38

4

Giá trị sản xuất công nghiệp không gồm thuế SX chính (giá SS 2010)

Tỷ đồng

8.101

7.552

7,27

5

Chỉ số phát triển công nghiệp (IIP)

"

8,29

2,04

6

Vốn đầu tư phát triển trên địa bàn

Tỷ đồng

4.394,8

4.965,4

-11,49

7

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa

Tỷ đồng

14.506

12.062

20,26

Kim ngạch nhập khẩu

"

1.614

1.298

24,35

8

Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ

"

2.055

1.817

13,06

9

L­ît kh¸ch phôc vô KS và DV l÷ hµnh

Ng.người

640,14

459,42

39,34

10

Chỉ số gía tiêu dùng CPI tháng 3 so tháng 12 năm trước

%

5,09

2,55

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn