(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Sản xuất công nghiệp thành phố Đà Nẵng tháng 4 năm 2013 tăng 1,38% so tháng trước, lũy kê 4 tháng đầu năm chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp IIP tăng 11% so với cùng kỳ năm 2012
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 23/04/2013 Lượt xem: 22

Sản xuất công nghiệp thành phố Đà Nẵng tháng 4 năm 2013 tăng 1,38% so tháng trước, lũy kê 4 tháng đầu năm chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp IIP tăng 11% so với cùng kỳ năm 2012

* Tháng 4/2013, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp ước tăng 1,38% so với tháng 3/2013. Trong đó: công nghiệp khai thác mỏ tăng 11,49%; công nghiệp chế biến bằng 99,47%, công nghiệp sản xuất và phân phối điện tăng 7,77%; sản xuất nước và xử lý rác thải tăng 3,96% so với tháng trước.

So cùng kỳ năm trước tháng 4/2013, ước chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 16,96% so với tháng 4/2012. Trong đó: công nghiệp khai thác mỏ bằng 84,21%, công nghiệp chế biến tăng 19,44%; công nghiệp sản xuất và phân phối điện tăng 11,9% và sản xuất nước và xử lý rác thải tăng 2,18%.

* Ước 4 tháng đầu năm 2013, ước chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 11% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó: công nghiệp khai thác mỏ bằng 78,99%; công nghiệp chế biến tăng 11,78%; công nghiệp sản xuất và phân phối điện tăng 12,19%; sản xuất nước và xử lý rác thải tăng 0,64%.

Sản xuất công nghiệp thành phố trong 4 tháng đầu năm 2013 có phần khởi sắc hơn so với năm 2012, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng cao hơn tốc độ tăng năm trước (Ước tính 4 tháng đầu năm 2012, chỉ số IIP tăng 2,41% so với cùng kỳ năm trước), và chỉ số sản xuất công nghiệp tháng sau tăng cao hơn so tháng trước.

Một số ngành có tốc độ phát triển khá so với cùng kỳ do các ngành chủ yếu đều có tốc độ tăng trưởng khá: chế biến thực phẩm tăng 22,24%, SX lưới tăng 57,78%, SX giày dép tăng 129,42%, SX sản phẩm điện tử tăng 61,68%, sản xuất đồ chơi tăng 44,97%, ngành sản xuất trang phục 18,77%, sản xuất kim loại tăng 19,78% so với cùng kỳBên cạnh đó còn có một số ngành sản xuất giảm sút nhiều: khai thác đá giảm 21,01%, sản xuất vải giảm 15,45%, ngành khoáng phi kim loại giảm 34,88%, SX phụ tùng xe có động cơ giảm 39,61%...

Về sản phẩm chủ yếu ngành công nghiệp so với cùng kỳ năm trước, ước 4 tháng đầu năm 2013 có một số sản phẩm sản lượng tăng khá như: tôm đông lạnh tăng 32,33%, lưới đánh cá tăng 47,78%; giày, dép tăng 129,42%; sản phẩm điện tử tăng 61,68%, đồ chơi tăng 44,97%... bên cạnh đó còn có một số sản phẩm có sản lượng bị giảm sút như: đá xây dựng giảm 21,01%, cá phi lê giảm 59,54%, bao bì bằng giấy giảm 24,35%, bê tông tươi giảm 43.84%, cấu kiện nhà lắp sẵn giảm 50%, bộ dây đánh lửa cho xe ô tô giảm 39,61%...

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn