(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Tình hình hoạt động dịch vụ lưu thông phân phối trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tháng 4/2013
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 23/04/2013 Lượt xem: 10

Tình hình hoạt động dịch vụ lưu thông phân phối trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tháng 4/2013

1) Vận tải

Tổng doanh thu hàng hóa, hành khách, dịch vụ đại lý vận tải trên địa bàn thành phố tháng 4/2013 ước đạt 485 tỷ đồng, tăng 5,32% so tháng trước và tăng 15,14% so cùng kỳ năm 2012; trong đó: loại hình vận tải hành khách tăng 17,8% so tháng 4/2012, vận tải hàng hóa tăng 11,9%, nhóm dịch vụ vận tải tăng 19,9%.

Lũy kế doanh thu 4 tháng đầu năm 2013 ước đạt 1.762 tỷ đồng, tăng 8,79% so cùng kỳ năm 2012; trong đó: loại hình vận tải hành khách tăng 25,60%, vận tải hàng hóa bằng 99,03%, nhóm dịch vụ vận tải tăng 12,45% so tháng 4/2012.

Khối lượng luân chuyển hành khách tháng 4/2013 ước đạt 151,56 triệu HK.km tăng 2,6% so tháng trước và tăng 11,4% so cùng kỳ năm trước; khối lượng luân chuyển hàng hóa đạt 387,2 triệu T.km, tăng 1,1% so tháng trước và tăng 4,3% so cùng kỳ năm 2012.

Ước tính khối lượng luân chuyển hành khách 4 tháng đầu năm 2013 đạt 746,3 triệu HK.km tăng 3,13% so cùng kỳ năm trước; khối lượng luân chuyển hàng hóa đạt 1.570,4 triệu T.km tăng 2,77% so cùng kỳ năm 2012.

Dự kiến tháng 4 năm 2013, sản lượng hàng hóa thông qua cảng là 400 nghìn tấn, ước 4 tháng đầu năm 2013 sản lượng hàng hóa thông qua Cảng đạt 1.443 nghìn tấn tăng 1,30% so với cùng kỳ năm 2012.

2) Nội thương

* Dự ước tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tháng 4/2013 đạt 5.002 tỷ đồng, tăng 1,34% so tháng trước và tăng 19,69% so cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố giá thì chỉ còn tăng 10,9% so cùng kỳ). Trong đó: Kinh tế nhà nước đạt 537,5 tỷ đồng, tăng 1,77% so tháng trước, bằng 92,98% so cùng kỳ; Kinh tế tư nhân đạt 2.790,17 tỷ đồng, tăng 0,45% so tháng trước, tăng 25,63% so cùng kỳ; Kinh tế cá thể đạt 1.549 tỷ đồng, tăng 2,25% so tháng trước, tăng 19,07% so cùng kỳ; Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 124,73 tỷ đồng, tăng 9,14% so tháng trước, tăng 58,92% so cùng kỳ. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng cao chủ yếu là do ngành lưu trú và ăn uống của các doanh nghiệp khách sạn nước ngoài tăng vào dịp bắn pháo hoa của Đà Nẵng sắp đến.

* Dự ước tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ 4 tháng đầu năm 2013, đạt 19.572 tỷ đồng, tăng 20,51% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: Kinh tế nhà nước dự ước đạt 2.121 tỷ đồng, bằng 98,07% so cùng kỳ; Kinh tế tư nhân dự ước đạt 11.042 tỷ đồng, tăng 28,07% so cùng kỳ; Kinh tế cá thể dự ước đạt 5.974 tỷ đồng, tăng 15,74% so cùng kỳ; Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài dự ước đạt 430,5 tỷ đồng, tăng 47,83% so cùng kỳ. Trong tổng mức thương nghiệp tăng 20,92% so cùng kỳ; Khách sạn, nhà hàng tăng 25,94% so cùng kỳ; Du lịch tăng 21,44% so cùng kỳ; Dịch vụ tăng 14,45% so cùng kỳ.

3) Ngoại thương:

* Dự ước kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 4 năm 2013 của Tp.Đà Nẵng đạt 72,42 triệu USD, tăng 2,33% so tháng trước và tăng 9,21% so cùng kỳ năm 2012. Trong đó: khu vực kinh tế nhà nước tăng 2,85% so tháng trước và tăng 6,48% so cùng kỳ năm trước; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 2,01% so tháng trước và tăng 12,65% so cùng kỳ năm trước; khu vực kinh tế tư nhân tăng 2,44% so tháng trước và tăng 5,78% so cùng kỳ năm trước.

Trong tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu: Hàng nông lâm sản ước đạt 0,39 triệu USD, bằng 85,5% so cùng kỳ; Hàng thủy hải sản ước đạt 9,41 triệu USD, tăng 5,9% so cùng kỳ; Hàng CN-TTCN ước đạt 62,62 triệu USD, tăng 9,9% so cùng kỳ.

Ước cộng dồn 4 tháng đầu năm 2013, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 279,09 triệu USD, tăng 11,55% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: Hàng nông lâm sản ước đạt 0,71 triệu USD, bằng 7,8% so cùng kỳ; Hàng thủy hải sản ước đạt 30,11 triệu USD, tăng 8,26% so cùng kỳ; Hàng CN-TTCN ước đạt 248,26 triệu USD, tăng 16,36% so cùng kỳ.

* Ước kim ngạch nhập khẩu tháng 4/2013 là 82,46 triệu USD, tăng 4,47% so tháng trước và tăng 8,4% so cùng kỳ năm trước. Trong kim ngạch nhập khẩu: Khu vực kinh tế nhà nước đạt 22,71 triệu USD, tăng 2,64% so tháng trước và tăng 2,62% so cùng kỳ; Khu vực kinh tế tư nhân đạt 30,82 triệu USD, tăng 3,79% so tháng trước và tăng 7,08% so cùng kỳ; Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt kim ngạch 28,91 triệu USD, tăng 6,71% so tháng trước và tăng 11,69% so cùng kỳ;

Dự ước kim ngạch nhập khẩu của 4 tháng đầu năm 2013 là 279,2 triệu USD, tăng 16,39% so cùng kỳ năm trước. Trong kim ngạch nhập khẩu: Khu vực kinh tế nhà nước đạt 63,18 triệu USD, tăng 9,63% so cùng kỳ năm trước; Khu vực kinh tế tư nhân đạt 103,94 triệu USD, tăng 10,88 so cùng kỳ; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt kim ngạch 111,28 triệu USD, tăng 25,74%.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn