(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

 

 

Công văn và đề cương hướng dẫn BC văn phòng 6 tháng năm 2013
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 13/05/2013 Lượt xem: 16

Để chuẩn bị nội dung cho báo cáo Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 của toàn ngành theo Thông báo số 109/TB-TCTK ngày 26 tháng 10 năm 2012 của Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thống kê;

Lãnh đạo Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng đề nghị các Phòng nghiệp vụ Cục và Chi cục Thống kê các quận, huyện báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 (Theo đề cương báo cáo gửi kèm).

Nội dung báo cáo cần bám sát vào nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch công tác năm 2013 cũng như các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Cục đối với từng lĩnh vực công tác trong 6 tháng đầu năm. Cần nêu rõ và phân tích nguyên nhân kết quả đạt được, chưa đạt được, những hạn chế tồn tại và đề xuất giải quyết những vướng mắc trong công tác chuyên môn và tổ chức điều hành của phòng và đơn vị; thời kỳ báo cáo thực hiện nhiệm vụ công tác từ ngày 01/11/2012 đến hết ngày 30/4/2013.

Báo cáo bằng văn bản gửi về Thanh tra Cục trước ngày 20/5/2013, Thanh tra Cục sẽ tổng hợp báo cáo trình Lãnh đạo Cục; đồng thời các đơn vị gửi file dữ liệu báo cáo theo địa chỉ thư điện tử: thanhtradna@gso.gov.vn.

Trong quá trình thực hiện báo cáo, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị các phòng nghiệp vụ thuộc Cục, Chi cục Thống kê các quận, huyện cùng trao đổi qua Thanh tra Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng ( ĐT: 0511. 3573576 )./.

Đề cương

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn