(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng tháng 5 năm 2013
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 27/05/2013 Lượt xem: 21

Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng tháng 5 năm 2013 (Nguồn Báo cáo kinh tế- xã hội tháng 5/2013 của Cục Thống kê Đà Nẵng)

1. Công nghiệp

* Ước tính tháng 5/2013, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp IIP ước tăng 2,04% so với tháng trước, trong đó: công nghiệp khai thác mỏ bằng 87,94%; công nghiệp chế biến tăng 1,61%; công nghiệp sản xuất và phân phối điện bằng 4,95%, sản xuất nước và xử lý rác thải tăng 4,0 % so với tháng trước. Chỉ số IIP so với cùng kỳ năm trước ước tăng 9,77%. Trong đó: công nghiệp khai thác mỏ bằng 88,44%; công nghiệp chế biến tăng 9,2%; công nghiệp sản xuất và phân phối điện tăng 14,79%; sản xuất nước và xử lý rác thải tăng 4,48%.

* Ước tính 5 tháng đầu năm 2013, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 10,67% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: công nghiệp khai thác mỏ bằng 82,67%; công nghiệp chế biến tăng 10,89%; công nghiệp sản xuất và phân phối điện tăng 13,56%; sản xuất nước và xử lý rác thải tăng 2,24% so với cùng kỳ năm trước.

Sản xuất công nghiệp thành phố trong 5 tháng đầu năm 2013 so với cùng kỳ có tốc độ tăng trưởng khả quan hơn so với cùng kỳ năm 2012. Trong 5 tháng đầu năm 2013 hầu hết các ngành đã phục hồi, phát triển, riêng ngành sản xuất VLXD và phụ tùng xe có động cơ còn giảm sút so với cùng kỳ, cụ thể như: Sản xuất trang phục tăng 20,21%, SX giày dép tăng 116,79%, Sản xuất kim loại tăng 26,3%, SX sản phẩm điện tử tăng 74,01%, sản xuất đồ chơi tăng 47,58%... Một số ngành SX giảm sút cụ thể là: Khai thác đá giảm 17,33%, đồ gỗ xây dựng giảm 23,41%, ngành khoáng phi kim loại giảm 36,11%, SX phụ tùng xe có động cơ giảm 36,21%...Một số công ty có qui mô tương đối lớn như: Công ty CP sản xuất thương mại Hữu nghị (giày Hữu nghị), Công ty CP thép Đana-ý, Công ty TNHH điện tử Việt-Hoa…đều có tốc độ tăng trưởng khá.

Những ngành sản xuất sản phẩm phục vụ cho ngành xây dựng đều giảm, do sản xuất của ngành xây dựng, kinh doanh bất động sản giảm sút. Những công ty có qui mô nhỏ và vừa còn gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm. Hiện nay lãi suất ngân hàng đã giảm nhiều song doanh nghiệp cũng không mặn mà trong việc tiếp cận nguồn vốn này do không tìm được đầu ra cho sản phẩm, mặt khác nhiều doanh nghiệp vẫn chưa trả hết được nợ cũ nên cũng không đủ điều kiện để vay tiếp vì vậy hoạt động sản xuất chỉ ở mức độ cầm chừng.

2. Nông, lâm nghiệp và thủy sản

* Trồng trọt: Diện tích gieo sạ lúa Vụ Đông Xuân 2012-2013 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đạt 2.931,8 ha, bằng 92,38% so với cùng kỳ năm trước và đạt 51% diện tích gieo trồng so với kế hoạch năm 2013. Đến nay, toàn bộ diện tích lúa trên địa bàn đều đã thu hoạch xong, ước tính năng suất đạt 61,1 tạ/ha, bằng 98,57% so với cùng kỳ năm trước và sản lượng ước đạt 17.917 tấn, bằng 90,96% so với cùng kỳ năm 2012. Tình hình thu hoạch vụ Đông Xuân các loại cây hằng năm khác như: ngô 259 ha, năng suất ước đạt 58,9 tạ/ha, bằng 101,87% so với cùng kỳ năm trước; khoai lang 208 ha, năng suất ước đạt 60,3 tạ/ha, bằng 99,89% so với cùng kỳ năm trước; lạc 528 ha, năng suất ước đạt 20,35 tạ/ha, sắn 109 ha…

Ngoài ra, các loại cây khác phát triển ổn định, sâu bệnh trên các cây trồng ở mức độ thấp, kiểm soát được.

* Chăn nuôi: Tính tại thời điểm 01/4/2013, số lượng gia súc, gia cầm nuôi có trên địa bàn như sau: Trâu: 1.940 con, tăng 107 con so với thời điểm 01/4/2012; Bò: 12.837 con, giảm 617 con; Lợn: 62.005 con, tăng 3.160 con; Gia cầm: 435.165 con, giảm 69.005 con.

Công tác kiểm soát giết mổ, kiểm dịch động vật được tiến hành chặt chẽ. Tăng cường tiêm phòng và giám sát tình hình dịch bệnh đến tận thôn, tổ, hộ gia đình chăn nuôi nhằm phát hiện sớm và có biện phát xử lý kịp thời. Hiện nay, tất cảc các loại vật nuôi trên địa bàn đều phát triển bình thường.

Ước tính tháng 5 năm 2013, trên toàn địa bàn đã kiểm soát giết mổ hơn 30 nghìn con heo; 1.800 trâu, bò và 80 nghìn gia cầm. Nâng tổng số lượng kiểm soát giết mổ từ đầu năm đến nay là: 166.625 con heo; 8.429 con trâu, bò và 347.692 gia cầm.

* Lâm nghiệp: Tháng 5/2013, Đà Nẵng vào mùa nắng nóng và đã xảy ra 01 vụ cháy rừng trồng với diện tích 2,2 ha. Trong tháng 5/2013 các đơn vị trực thuộc đã tổ chức được 26 đợt truy quét, đã lập biên bản 18 vụ vi phạm hành chính và đã xử lý 16 vụ vi phạm hành chính, phạt tiền 38,7 triệu đồng và thu giữ các lâm sản có nhiều giá trị khác. Như vậy, từ đầu năm đến nay các cơ quan chức năng thực hiện được 134 đợt truy quét, lập biên bản 63 vụ vi phạm hành chính và đã xử lý 50 vụ, xử phạt 265 triệu đồng.

* Thuỷ sản: Hoạt động khai thác thuỷ sản trong tháng 5/2013 có nhiều thuận lợi do thời tiết trên biển tốt, sản lượng khai thác ước đạt 3.852 tấn, tăng 603,7 tấn so tháng trước. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2013 ước sản lượng khai thác đạt 15.409 tấn, đạt 42,22% so với kế hoạch năm 2013 và tăng 13,18% so với cùng kỳ năm 2012.

Hoạt động nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn cũng khá thuận lợi, sản lượng nuôi trồng trong tháng 5/2013 ước đạt 48,1 tấn cá và 20,5 tấn tôm. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2013 đạt 140,3 tấn cá và 48,1 tấn tôm. Sản xuất tôm giống trong tháng 5/2013 ước đạt 10 triệu con, lũy kế 5 đầu năm 2013 ước đạt 30 triệu con. Nhìn chung sản lượng nuôi trồng tăng khá cao so với cùng kỳ năm 2012.

3. Thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý

Dự kiến tháng 5 năm 2013, vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn của Nhà nước do địa phương quản lý thực hiện được 230,88 tỷ đồng, tăng 1,42% so với tháng trước và giảm 64,68% so với cùng kỳ, trong đó: nguồn cân đối ngân sách: 62.154 triệu đồng, chiếm 26,92%; vốn trung ương hỗ trợ theo mục tiêu 19.543 triệu đồng, chiếm 8,46%; vốn nước ngoài: 121.256 triệu đồng, chiếm 52,52%, từ nguồn xổ số kiến thiết 1.965 triệu đồng, chiếm 0,85%, từ nguồn vốn khác: 21.552 triệu đồng, chiếm 9,52%; từ ngân sách quận 4.416 triệu đồng, chiếm 1.91% so với tổng số.

Nhìn chung tình hình thực hiện vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước địa phương trong 5 tháng đầu năm 2013 đạt thấp so với cùng kỳ cũng như so với kế hoạch, do ngân sách thành phố gặp khó khăn. Vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn của Nhà nước do địa phương quản lý 5 tháng đầu năm thực hiện được 1.526 tỷ đồng, giảm 41,46% so với cùng kỳ năm 2012, bằng 28,56% so với kế hoạch năm 2013, trong đó: từ nguồn vốn cân đối ngân sách cấp tỉnh chỉ đạt 18,59%. 5 tháng đầu năm 2013 nguồn vốn thực hiện chủ yếu là vốn ODA chiếm 52,52% trong tổng vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước địa phương và tăng 198,22% so cùng kỳ năm 2012. Nhiều công trình phải dãn tiến độ đầu tư.

4. Vận tải

* Doanh thu: Tổng doanh thu hàng hóa, hành khách, dịch vụ đại lý vận tải trên địa bàn thành phố tháng 5/2013 ước đạt 412,5 tỷ đồng, tăng 6,3% so so cùng kỳ năm 2012. Trong đó: loại hình vận tải hành khách tăng 16,1% so tháng 5/2012, vận tải hàng hóa tăng 11,35%, nhóm dịch vụ vận tải tăng 30,3%. Ước tính doanh thu 5 tháng đầu năm 2013 đạt 2.221 tỷ đồng, tăng 10,6% so cùng kỳ năm 2012. Trong đó: loại hình vận tải hành khách tăng 23,9%, vận tải hàng hóa tăng 1,7%, nhóm dịch vụ vận tải tăng 14,9% so 5 tháng đầu năm 2012.

Doanh thu dịch vụ kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải 5 tháng đầu năm 2013 ước đạt 400,76 tỷ đồng, tăng 14,92% so cùng kỳ năm trước.

* Sản lượng: Khối lượng luân chuyển hành khách tháng 5/2013 ước đạt 156,9 triệu HK.KM, tăng 15,3% so cùng kỳ năm trước; khối lượng luân chuyển hàng hóa đạt 383,2 triệu T.KM, tăng 3,1% so cùng kỳ năm 2012.

Ước tính khối lượng luân chuyển hành khách 5 tháng đầu năm 2013 đạt 910,1 triệu HK.KM tăng 23,1% so cùng kỳ năm trước; khối lượng luân chuyển hàng hóa đạt 383,2 triệu T.KM bằng 103,1% so cùng kỳ năm 2012.

* Hàng hoá thông qua cảng:

Sản lượng hàng hóa 4 tháng đầu năm 2013 thực hiện được 1.474 nghìn tấn, tăng 3,5% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: hàng nhập khẩu đạt 361 nghìn tấn, tăng 48,5%, hàng xuất khẩu đạt 712 nghìn tấn, tăng 2,6%, hàng nội địa đạt 401 tấn, bằng 82,3% so cùng kỳ năm 2012.

Dự kiến tháng 5 năm 2013, sản lượng hàng hóa thông qua cảng là 440 nghìn tấn, lũy kế 5 tháng đầu năm 2013 ước sản lượng thông qua Cảng đạt 1.914 nghìn tấn, tăng 2,09% so cùng kỳ năm trước.

5. Thương mại

5.1. Về lưu chuyển hàng hoá:

* Dự ước tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tháng 5/2013 đạt 5.106 tỷ đồng, tăng 1,48% so tháng trước và tăng 17,3% so cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố giá thì chỉ còn tăng 9,09% so cùng kỳ).

* Dự ước tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ 5 tháng đầu năm 2013 đạt 24.708 tỷ đồng, tăng 19,98% so cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố giá thì chỉ còn tăng 11,11% so cùng kỳ). Trong đó: Kinh tế nhà nước dự ước đạt 2.704 tỷ đồng, chiếm 10,94% so tổng mức bán chung của thành phố, bằng 98,21% so cùng kỳ; Kinh tế tư nhân dự ước đạt 13.862 tỷ đồng, chiếm 56,1% so tổng mức bán chung của thành phố, tăng 27,13% so cùng kỳ; Kinh tế cá thể dự ước đạt 7.565 tỷ đồng, chiếm 30,62% so tổng mức bán chung của thành phố, tăng 15,49% so cùng kỳ; Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài dự ước đạt 572,57 tỷ đồng, chiếm 2,32% so tổng mức bán chung của thành phố, tăng 49,76% so cùng kỳ.

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng cao so cùng kỳ năm trước, đặc biệt là ngành khách sạn lưu trú, dịch vụ. Điển hình như các doanh nghiệp: Khách sạn Furama (tăng 32%), Silver shore (tăng 68%),... so cùng kỳ năm trước; Công ty Silver shore (dịch vụ trò chơi điện tử và casino), Công ty Besra (dịch vụ hỗ trợ hành chính), Công ty Masdaland (dịch vụ cung cấp điện nước khu CN và bất động sản), ... có doanh thu vượt trội so cùng kỳ năm trước.

Trong tổng mức bán lẻ 5 tháng đầu năm: Ngành thương nghiệp là nhóm ngành chiếm lớn nhất (73,65% so tổng mức) và tăng 19,86% so cùng kỳ; Khách sạn, nhà hàng chiếm 11,3% tổng mức, tăng 26,77% so cùng kỳ; Du lịch chiếm 1,05% tổng mức, tăng 27,66% so cùng kỳ; Dịch vụ (trong đó chiếm tỷ lệ lớn là dịch vụ khoa học công nghệ và dịch vụ tư vấn) chiếm 13,96%, tăng 15,04% so cùng kỳ.

5.2. Về ngoại thương:

* Dự ước kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 5 năm 2013 của Tp Đà Nẵng đạt 79,72 triệu USD, tăng 3,61% so tháng trước và tăng 6,57% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: khu vực kinh tế nhà nước tăng 2,14% so tháng trước và tăng 2,08% so cùng kỳ năm trước; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 3,28% so tháng trước và tăng 10,27% so cùng kỳ năm trước; khu vực kinh tế tư nhân tăng 5,35% so tháng trước và tăng 10,27% so cùng kỳ năm trước.

Trong kim ngạch xuất khẩu tháng 5/2013: Hàng nông lâm sản ước đạt 0,19 triệu USD, chiếm 0,24% kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của TP Đà Nẵng, bằng 17,8% so cùng kỳ; Hàng thủy hải sản ước đạt 10,18 triệu USD, chiếm 12,78% so tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của TP Đà Nẵng, tăng 7,6% so cùng kỳ; Hàng CN-TTCN ước đạt 69,35 triệu USD, chiếm 86,98% so tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của TP Đà Nẵng, tăng 7,88% so cùng kỳ.

* Ước cộng dồn 5 tháng đầu năm 2013, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 363,33 triệu USD, tăng 11,91% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: Hàng nông lâm sản ước đạt 1,063 triệu USD, chiếm 0,29% so tổng kim ngạch xuất khẩu, bằng 11,79% so cùng kỳ; Hàng thủy hải sản ước đạt 41,176 triệu USD, bằng 11,33% so tổng kim ngạch xuất khẩu của TP Đà Nẵng, tăng 9,47% so cùng kỳ; Hàng CN-TTCN ước đạt 321,092 triệu USD bằng 88,37% so tổng kim ngạch xuất khẩu của TP ĐN, tăng 15,48% so cùng kỳ.

* Ước kim ngạch nhập khẩu tháng 5/2013 là 80 triệu USD, tăng 7,86% so cùng kỳ năm trước và tăng 3,77% so tháng trước. Trong đó: kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt kim ngạch 35,06 triệu USD, tăng 6,3% so cùng kỳ và tăng 4,04% so tháng trước; khu vực kinh tế tư nhân đạt 30,34 triệu USD, tăng 6,3% so tháng trước; khu vực kinh tế nhà nước đạt 14,61 triệu USD, tăng 2,62% so cùng kỳ và tăng 3,3% so tháng trước.

* Ước kim ngạch nhập khẩu của 5 tháng đầu năm 2013 là 397,47 triệu USD tăng 15,02% so cùng kỳ năm trước. Trong kim ngạch nhập khẩu, khu vực kinh tế tư nhân đạt 160 triệu USD và tăng 14,47 so cùng kỳ; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt kim ngạch 164,65 triệu USD và tăng 21,12%; khu vực kinh tế nhà nước đạt 72,71 triệu USD, tăng 4,24% so cùng kỳ.

6. Văn hóa, xã hội và đời sống

Hưởng ứng chương trình Ngày hội nhân ái, vì sức khỏe cộng đồng năm 2013 do Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, ngày 19-5-2013, 50 thầy thuốc trẻ thuộc Hội Thầy thuốc trẻ thành phố Đà Nẵng đã tham gia khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà với tổng trị giá hơn 60 triệu đồng cho 400 người dân ở xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang. Chương trình Ngày hội nhân ái, vì sức khỏe cộng đồng năm 2013 tại Đà Nẵng được tổ chức từ tháng 5 đến hết tháng 8/2013 với chuỗi các hoạt động ý nghĩa như: khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tư vấn chăm sóc sức khỏe, tặng quà cho người dân tại huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam (ngày 4-7); cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách trên địa bàn huyện Hòa Vang (ngày 15-6); tổ chức các hoạt động hiến máu tình nguyện, các ngày hội rửa tay bằng xà phòng phòng chống bệnh tay - chân - miệng, kỹ năng sơ cứu cho học sinh tại 3 trường tiểu học trên địa bàn thành phố...

Thời tiết nắng nóng, oi bức nhiều ngày qua tại Đà Nẵng với nhiệt độ có lúc lên tới gần 40 độ C đã ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống, sản xuất và sinh hoạt của người dân. Nắng nóng cũng khiến số lượng trẻ đến khám và điều trị tăng tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố. Hầu hết bệnh nhi nhập viện chủ yếu do mắc một số bệnh thường gặp vào dịp nắng nóng như: đường tiêu hóa, hô hấp, sốt vi-rút, tay-chân-miệng… và tập trung đông tại các khoa Tai-mũi-họng; khoa Y học nhiệt đới…

Kỳ thi tốt nghiệp năm nay, toàn thành phố Đà Nẵng có khoảng 11.070 thí sinh THPT và 1.369 thí sinh bổ túc THPT dự thi. Để chuẩn bị cho kỳ thi này, Sở Giáo dục-Đào tạo thành phố đã thành lập 26 hội đồng thi, với tổng cộng 521 phòng thi. Trong đó, có 6 hội đồng thi chung dành cho thí sinh THPT và bổ túc THPT; đồng thời điều động gần 1.500 cán bộ, giáo viên làm công tác kiểm tra, giám sát tại 26 hội đồng thi này. Đồng thời các trường cũng tạo điều kiện ôn tập cho các học sinh cuối cấp ôn thi tốt nghiệp đạt kết qủa cao.

Kỳ thi Cao đẳng, Đại học năm nay, ĐH Đà Nẵng có 55.582 thí sinh dự thi vào các trường thành viên. Chỉ tiêu đợt này là 10.760, tỷ lệ chọi vào các trường thành viên của ĐH Đà Nẵng theo công bố vào ngày 17/5/2013 là 1 chọi 5,1 ./.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn