(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

 

 

Hồ sơ hướng dẫn xét tặng kỹ niệm chương vì sự nghiệp thống kê
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 03/06/2013 Lượt xem: 18

Hồ sơ hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương "vì sự nghiệp thống kê" Đối tượng xét tặng : - Những cá nhân công tác trong ngành thống kê - Những cá nhân làm công tác thống kê tại các xã, phường, thị trấn - .......

Các chi Cục rà soát căn cứ theo quy chế xét tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp thống kê ViệtNam" số 848/QĐ-BKH ngày 04/7/2008 do Bộ trưởng Bộ kế hoạch Đầu tư ban hành.

Một số lưu ý về đối tượng xét tặng:

- Đối tượng được xét tặng phải có thời gian công tác thống kê từ 15 năm trở lên.Thời gian làm công tác thống kê bao gồm:

+ Thời gian công tác trong ngành thống kê
+ Thời gian làm công tác thống kê tại các xã, phường, thị trấn.

  • Không xét tặng đối với các cá nhân đã chuyển công tác không làm công tác thống kê hoặc không chuyên trách công tác thống kê

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn