(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Danh mục hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh phân theo từng đơn vị
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 19/06/2013 Lượt xem: 17

Danh mục hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh (ban hành kèm theo thông tư của bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư số 02/2011/TT-BKHĐT ngày 10 tháng 01 năm 2011) được phân theo từng đơn vị cụ thể.

Ban hành theo thông tư 02/2011/TT-BKHĐT gồm có

1. Nội dung hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia theo Danh mục Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia được quy định tại Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Danh mục và nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê áp dụng đối với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh) có 242 chỉ tiêu.

- Sở công thương
- Sở Giáo dục đào tạo
- Sở Giao thông Vận tải
- Sở Kế hoạch Đầu tư
- Sở Khoa học Công nghệ
- Sở Lao động thương binh và xã hội
- Sở Nội vụ
- Sở Nông lâm
- Sở Tài chính
- Sở Tài nguyên môi trường
- Sở Tư pháp
- Sở Thông tin truyền thông
- Sở Văn hóa thể thao và du lịch
- Sở xây dựng
- Sở Y tế
- Tòa án nhân dân
- Trung tâm khí tượng thủy văn
- Viện kiểm sát nhân dân
- Công an thành phố
- Bảo hiểm xã hội
- Ban tổ chức thành ủy

3. Danh mục và nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê áp dụng đối với huyện, quận, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh (gọi tắt là Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện) có 80 chỉ tiêu.

4. Danh mục và nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê áp dụng đối với xã, phường và thị trấn (gọi tắt là Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp xã) có 27 chỉ tiêu.

5. Tài liệu tập huấn về đề Án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê
- Phần I : Hệ thống biểu mẫu cấp tỉnh các chỉ tiêu của các sở ban ngành và quận huyện
- Phần II: Giải thích biểu mẫu các chi tiêu cấp tỉnh của các sở ban ngành và quận huyện

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn