(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Hội nghị triển khai phổ biến Luật Thống kê và Nghị định 14//2005/CP cho các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 22/07/2013 Lượt xem: 14

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2013 của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng về thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Từ ngày 16/7/2013 đến 31/7/2013, UBND các quận huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã tiến hành xây dựng kế hoạch triển khai phổ biến Luật Thống kê cho các doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013 trên địa bàn. Tính đến ngày 22/7/2013 đã có 2 UBND Huyện Hòa Vang và UBND Quận Cẩm Lệ thực hiện nội dung này. Triển khai phổ biến Luật thống kê được UBND thành phố đưa vào nhiệm vụ hàng năm của các UBND quận huyện cho thấy sự quan tâm của lãnh đạo thành phố và UBND các Quận, Huyện đối với doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp nắm rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình khi được cấp giấy phép hoạt động. Hội nghị đã tập trung tuyên truyền phổ biến Luật Thống kê, và Nghị định số 14/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 04 tháng 02 năm 2005 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê cho các doanh nghiệp mới thành lập năm 2012 trên địa bàn các quận, huyện.

Phối hợp thực hiện trong đợt tuyên truyền này, Sở kế hoạch đầu tư cùng tham gia phổ biến Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ kế hoạch đầu tư Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp và nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Thông qua công tác tuyên truyền tại Hội nghị, nhằm trang bị kiến thức về quy định của nhà nước, giúp doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ và quyền lợi của mình đối với cơ quan quản lý trên địa bàn.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn