(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Góp ý luật Thống kê sửa đổi (lần 2 trong năm 2013)
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 02/08/2013 Lượt xem: 18

Đề nghị các chi Cục thực hiện việc đóng góp ý kiến cho dự thảo luật Thống kê sửa đổi, đây là nội dung năm trong kế hoạch công tác được giao từ đầu năm. Mọi ý kiến đóng góp gửi về địa chỉ thanhtradna@gso.gov.vn trước ngày 5/8/2013

Kính gửi: Các phòng nghiệp vụ, Cục Thống kê Đà Nẵng;

Chi Cục Thống kê quận, huyện.

Căn cứ Công văn số 474/TCTK-PPCĐ ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Vụ trưởng vụ Phương Pháp Chế độ Thống kê về việc trưng cầu ý kiến dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi). Để triển khai thực hiện công văn trên, Lãnh đạo Cục Thống kê đề nghị các phòng nghiệp vụ và Chi Cục Thống kê các quận, huyện thực hiện đóng góp ý kiến cho dự thảo Luật Thống kế sửa đổi lần thứ 4. Nội dung dự thảo luật Thống kê sửa đổi được đăng tải trên trang web Cục Thống kê tại chuyên mục Góp ý Văn bản. Ý kiến của đơn vị ghi trực tiếp vào bản dự thảo đã thiết kế những phần trưng cầu và gửi bản mềm (file nội dung góp ý) về Thanh tra Cục trước ngày 5/8/2013 qua hộp thư điện tử thanhtradna@gso.gov.vn.

Đây là văn bản pháp lý quan trọng hàng đầu của Ngành Thống kê và liên quan thiết thực đến tất cả các hoạt động thống kê; vì vậy yêu cầu các đơn vị tổ chức nghiên cứu, thảo luận để có những ý kiến đóng góp sát thực và hiệu quả

Đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm chỉnh theo hướng dẫn trên và gửi đúng theo kế hoạch để Thanh tra Cục kịp thời tổng hợp gửi cơ quan cấp trên./.

Nội dung dự thảo luật Thống kê

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn