(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Hội thảo Hội thống kê Việt Nam với hoạt động phản biện và cung cấp dịch vụ thống kê phục vụ xã hội
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 04/09/2008 Lượt xem: 17

Ngày 28 tháng 5 năm 2008 tại Hà Nội, Hội Thống kê phối hợp với Viện Khoa học Thống kê đã tổ chức hội thảo Hội Thống kê Việt Nam với hoạt động phản biện và cung cấp dịch vụ thống kê phục vụ xã hội.

Ngày 28 tháng 5 năm 2008 tại Hà Nội, Hội Thống kê phối hợp với Viện Khoa học Thống kê đã tổ chức hội thảo Hội Thống kê Việt Nam với hoạt động phản biện và cung cấp dịch vụ thống kê phục vụ xã hội. Tới dự hội thảo có đại diện các vụ, viện, trung tâm thuộc Tổng cục Thống kê, đại diện Hội Dân số, Hội hợp tác kinh tế Việt – Lào- Cam-pu-chia, đại diện Ngân hàng thế giới (WB) và tổ chức lao động quốc tế (ILO).

Trong bài phát biểu của mình, ông Lê Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Thống kê Việt Nam, chủ trì hội thảo- đã nêu bật ý nghĩa của hội thảo nhằm Giới thiệu và làm rõ vai trò của Hội thống kê Việt Nam trong việc thực hiện nhiệm vụ phản biện xã hội đối với các hoạt động nghiệp vụ thống kê và các dịch vụ để đáp ứng yêu cầu của xã hội về bồi dưỡng, tư vấn nghiệp vụ, điều tra nghiên cứu phục vụ đầu tư, sản xuất kinh doanh, . ngoài phạm vi hoạt động của cơ quan thống kê nhà nước.

Ngoài ra, Hội thảo còn đề cập đến các nội dung sau:

- Hội Thống kê Việt Nam với hoạt động tư vấn và phản biện do ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Thống kê trình bày.

- Mở rộng hoạt động dịch vụ Thống kê phục vụ yêu cầu xã hội của bà Nguyễn Thị Liên, Trưởng ban đối ngoại Hội Thống kê.

- Hội Thống kê với công tác nghiên cứu khoa học của ông Lê Văn Dụy, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê.

- Kinh nghiệm hoạt động của Hội khoa học Kinh tế Việt Nam - tham luận của ông Nguyễn Quang Thái, Tổng thư ký Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam.

- Tham luận của ông Nguyễn Thiện Trưởng, Chủ tịch Hội Dân số.

- Tham luận của Hội hợp tác kinh tế Việt – Lào – Cam-pu-chia của ông Lại Quang Thực, Chủ tịch Hội hợp tác kinh tế Việt – Lào – Cam-pu-chia.

Hội thảo nhằm chuyển tới các tổ chức và cá nhân trong nước và quốc tế thông điệp về sự tồn tại và sẵn sàng hợp tác của Hội Thống kê Việt Nam.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn