(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

 

 

Niên giám thống kê tóm tắt 2007
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 05/09/2008 Lượt xem: 325

• Đơn vị hành chính, dân số và lao động

• Tài khoản quốc gia

• Đầu tư

• Doanh nghiệp

• Nông, lâm nghiệp và thủy sản

• Công nghiệp

• Thương mại, giá cả và du lịch

• Vận tải và bưu chính, viễn thông

• Giáo dục, y tế và mức sống dân cư

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn