(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

 

 

Công văn hướng dẫn xét thi đua công tác năm 2013
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 01/11/2013 Lượt xem: 21

Thường trực hội đồng thi đua khen thưởng Cục Thống kê kính gửi các đơn vị trực thuộc hồ sơ hướng dẫn công tác bình bầu thi đua cuối năm 2013 và đăng ký thi đua 2014.

Để thuận lợi trong công tác xét duyệt thi đua, thường trực hội đồng thi đua gửi các đơn vị bộ phụ lục và các mẫu biểu xét duyệt thi đua công tác năm, đề nghị các đơn vị tham khảo và thực hiện đầy đủ, đồng thời căn cứ các tiêu chuẩn đã đặt ra trong Quy chế thi đua khen thưởng của Tổng Cục Thống kê và của Cục Thống kê để xét duyệt các hình thức thi đua, đảm bảo công bằng và khách quan.

- Quy chế thi đua khen thưởng Tổng Cục Thống kê (Ban hành theo QĐ số 718/QĐ-TCTK ký ngày 2/11/20111)

- Quy chế thi đua khen thưởng Cục Thống kê Đà Nẵng (ban hành theo QĐ số 50/QĐ-CTK ký ngày 21/5/2012)

- Công văn số 508/CTK-TTra gửi các chi cục và phòng nghiệp vụ về việc Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua công tác năm 2013

- Các phụ lục hướng dẫn kèm theo công văn số 508/CTK-TTra

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn