(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Kết quả công tác 2013 - Gửi các chi Cục
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 12/11/2013 Lượt xem: 6

Thường trực hội dồng thi đua cục thông báo kết quả công tác 2013

- Công văn thông báo gửi các chi cục

- Kết quả tổng hợp nghiệp vụ chấm

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn