(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

 

 

Chế độ báo cáo (theo quyết định 77/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2010) (cập nhật 07/T02/2012)
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 12/11/2013 Lượt xem: 52

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ CƠ SỞ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC, DOANH NGHIỆP VÀ DỰ ÁN CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ CƠ SỞ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC, DOANH NGHIỆP VÀ DỰ ÁN CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI

Tên biểu
Ký hiệu biểu
Kỳ báo cáo
Ngày nhận báo cáo
Đơn vị nhận báo cáo
Phạm vi áp dụng
Cục TK
Sở KH & ĐT ban quản lý KCN, KCX, KKT. KCN cao
1
2
3
4
5
6
7
Báo cáo tháng
Đối với doanh nghiệp:
01-CS/SXCN
Tháng
Ngày 12 tháng sau tháng tháng báo cáo
x
Có hoạt động sản xuất công nghiệp
01-CS/HĐTM
Tháng
''
x
Có hoạt động bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác
01-CS/HĐDV
Tháng
‘’
x
Có hoạt động kinh doanh dịch vụ, trừ dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, vận tải, ăn uống, lưu trú, du lịch
01-CS/VTKB
Tháng
''
x
Có hoạt động vận tải, kho bãi
01-CS/LTDL
Tháng
''
x
Có hoạt động lưu trú, dịch vụ ăn uống và du lịch
01-CS/XKHH
Tháng
"
x
Có hoạt động xuất khẩu hàng hóa
01-CS/NKHH
Tháng
"
x
Có hoạt động nhập khẩu hàng hóa
01-CS/BCVT
Tháng
"
x
Có hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông
01-CS/VĐTƯ
Tháng
"
x
x
Doanh nghiệp là chủ đầu tư
01-CS/ĐTNN
Tháng
"
x
x
DN, dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
Báo cáo quý
02-CS/ VĐTƯ
Quý
Ngày 12 tháng cuối quý sau quý báo cáo
x
x
Doanh nghiệp là chủ đầu tư
02-CS/HĐXD
Quý
Ngày 12 tháng cuối quý sau quý báo cáo
x
Có hoạt động xây dựng
02-CS/ XKDV
Quý
Ngày 12 tháng thứ hai quý sau quý báo cáo
x
Có hoạt động thu về dịch vụ từ nước ngoài
02-CS/ NKDV
Quý
Ngày 12 tháng thứ hai quý sau quý báo cáo
x
Có hoạt động chi về dịch vụ cho nước ngoài
Báo cáo 6 tháng
03-CS/ LĐTN
- Ước 6 tháng
- Ngày 12/6
x
Tất cả doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp, dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
- Ước năm
- Ngày 12/11
Báo cáo năm
04-CS/ SXKD
Năm
31/3 năm sau
x
x
Tất cả doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp, dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
04-CS/SXCN
Năm
31/3 năm sau
x
Có hoạt động sản xuất công nghiệp
04-CS/HĐXD
Năm
31/3 năm sau
x
Có hoạt động xây dựng
04-CS/HĐTM
Năm
31/3 năm sau
x
Có hoạt động bán buôn, bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác
04-CS/HĐDV
Năm
31/3 năm sau
x
Có hoạt động dịch vụ kinh doanh khác
04-CS/VTKB
Năm
31/3 năm sau
x
Có hoạt động vận tải, kho bãi
04-CS/HĐLT
Năm
31/3 năm sau
x
Có hoạt động dịch vụ lưu trú
04-CS/DVAU
Năm
31/3 năm sau
x
Có hoạt động dịch vụ phục vụ ăn uống
04-CS/DLLH
Năm
31/3 năm sau
x
Có hoạt động du lịch lữ hành và các hoạt động hỗ trợ du lịch
04-CS/CNTT
Năm
31/3 năm sau
x
Có hoạt động cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin
04-CS/GVĐL
Năm
31/3 năm sau
x
x
Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
04-CS/SLNN
- Ước 6 tháng
- Ước 6 tháng: 12/6
x
Có hoạt động trồng trọt
- Năm
- Ước năm: 12/12
- Chính thức năm: 25/1 năm sau
04-CS/SPCN
- 6 tháng
Ngày 12/4
x
Có hoạt động chăn nuôi
- Năm
Ngày 12/10
04-CS/KTLS
- Ước 6 tháng
- Ước 6 tháng: 12/6
x
Có hoạt động lâm nghiệp
- Năm
- Ước năm: 12/12
- Chính thức năm: 25/1 năm sau
04-CS/ NTTS
- 6 tháng
- 6 tháng: 12/6
x
- Năm
- Ước năm: 12/12
Có hoạt động nuôi trồng thủy sản
- Chính thức năm: 25/1 năm sau
04-CS/KTTS
- 6 tháng
- 6 tháng: 12/6
x
Có hoạt động khai thác thủy sản
- Năm
- Ước năm: 12/12
- Chính thức năm: 25/1 năm sau
17. Báo cáo kết quả hoạt động thu gom và xử lý rác thải
04-CS/TGRT
Năm
31/3 năm sau
x
Có hoạt động thu gom và xử lý rác thải
04-CS/XKHH
Năm
31/3 năm sau
x
Có hoạt động xuất khẩu hàng hóa
04-CS/NKHH
Năm
31/3 năm sau
x
Có hoạt động nhập khẩu hàng hoá
04-CS/XKDV
Năm
31/3 năm sau
x
Có hoạt động thu về dịch vụ từ nước ngoài
04-CS/NKDV
Năm
31/3 năm sau
x
Có hoạt động chi về dịch vụ cho nước ngoài
04-CS/SPXD
Năm
31/3 năm sau
x
Có hoạt động xây dựng

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn