(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Mẫu hướng dẫn kê khai cuối năm của công tác tổ chức cán bộ
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 25/11/2013 Lượt xem: 5

Phòng Tổ chức cán bộ gửi các mẫu cần kê khai cuối năm đối với các cá nhân:

- Mẫu kê khai tài sản

- Mẫu đánh giá phân loại (dành cho chuyên viên và tương đương trở xuống)

- Mẫu đánh giá phân loại (dành cho lãnh đạo và tương đương trở lên)

- Mẫu bổ sung lý lịch

- Mẫu đánh giá phân loại (đối với lãnh đạo do tổng cục quản lý)

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn