(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

 

 

Tài liệu phục vụ báo cáo thực hiện Chiến lược phát triển thống kê năm 2013
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 07/02/2014 Lượt xem: 98

Ngày 20 tháng 1 năm 2014 UBND thành phố có ban hành công văn số 602/UBND-TH về việc theo dõi và đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam trên địa bàn thành phố. Cục Thống kê Đà Nẵng cung cấp tài liệu để các Sở Ban Ngành tham khảo và triển khai.

Tài liệu hướng dẫn và biểu mẫu báo cáo Chiến lược phát triển Thống kê áp dụng cho các sở ban ngành thuộc UBND thành phố.

- Tài liệu hướng dẫn Theo dõi và đánh giá thực hiện CLTK11-20 (bấm chuột phải chọn "save taget as" để lưu nội dung file tài liệu)

- Khung Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chiến lược Thống kê

- Phieu 01.TD - Bo.Nganh.UBND - Theo dõi, đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê

- Danh mục áp dụng cho UBND tỉnh, thành phố

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn