(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Kế hoạch công tác năm 2014 Ngành Thống kê
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 14/02/2014 Lượt xem: 6

Thông báo kế hoạch công tác năm 2014 đối với - Kế hoạch công tác của Cục Thống kê Đà Nẵng - Kế hoạch công tác của Chi Cục Thống kê các quận huyện

Thông báo kế hoạch công tác năm 2014 đối với

- Kế hoạch công tác của Cục Thống kê Đà Nẵng

- Kế hoạch công tác của Chi Cục Thống kê các quận huyện

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn