(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Ban hành Bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển bền vững địa phương
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 21/02/2014 Lượt xem: 10

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2157/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 về việc Ban hành Bộ chỉ tiêu giám sát, đánh giá phát triển bền vững địa phương giai đoạn 2013-2020. Theo đó, có 43 chỉ tiêu giám sát, đánh giá phát triển bền vững địa phương, trong đó có 28 chỉ tiêu chung và 15 chỉ tiêu đặc thù vùng.

Trong 28 chỉ tiêu chung có 1 chỉ tiêu tổng hợp, 7 chỉ tiêu lĩnh vực kinh tế, 11 chỉ tiêu lĩnh vực xã hội, 9 chỉ tiêu lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Cụ thể, chỉ số phát triển con người thuộc chỉ tiêu tổng hợp.

Lĩnh vực kinh tế có các chỉ tiêu như: Tỷ lệ vốn đầu tư phát triển trên địa bàn so với tổng sản phẩm trên địa bàn; hiệu quả sử dụng vốn đầu tư (Hệ số ICOR); năng suất lao động; tỷ lệ thu ngân sách so với chi ngân sách trên địa bàn; diện tích đất lúa được bảo vệ và duy trì (theo Nghị quyết của Chính phủ).

Chỉ tiêu khuyến khích sử dụng trong lĩnh vực kinh tế là: chỉ tiêu tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp vào tốc độ tăng trưởng chung; mức giảm tiêu hao năng lượng để sản xuất ra một đơn vị tổng sản phẩm trên địa bàn.

Các chỉ tiêu lĩnh vực xã hội, gồm: Tỷ lệ hộ nghèo; tỷ lệ thất nghiệp; tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo; tỷ lệ người dân đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; tỷ lệ xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới; số người chết do tai nạn giao thông; tỷ lệ học sinh đi học phổ thông đúng độ tuổi.

Trong 15 chỉ tiêu đặc thù vùng, vùng trung du, miền núi có chỉ tiêu số vụ và diện tích rừng bị cháy, bị chặt phá nông thôn có chỉ tiêu về giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản, tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, tỷ lệ chất thải rắn nông thôn được thu gom và xử lý.

Đô thị trực thuộc Trung ương có 5 chỉ tiêu: Diện tích nhà ở bình quân đầu người; mức giảm lượng nước ngầm, nước mặt. Trong đó, 3 chỉ tiêu khuyến khích là: Tỷ lệ chi ngân sách cho duy tu, bảo dưỡng các di tích lịch sử và các điểm du lịch; diện tích đất cây xanh đô thị bình quân đầu người; tỷ lệ ngày có nồng độ các chất độc hại trong không khí vượt quá chỉ tiêu cho phép.

Nông thôn có 5 chỉ tiêu: Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1ha đất trồng trọt và nuôi trồng thuỷ sản; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; tỷ lệ chất thải rắn nông thôn được thu gom và xử lý. 3 chỉ tiêu khuyến khích sử dụng trong nông thôn là: lượng phân bón hoá học, thuốc bảo vệ thực vật bình quân 1ha đất canh tác; tỷ lệ chất thải rắn làng nghề được thu gom, xử lý./.

Quyết định số 2157/QĐ-TTg ngày 11/11/2013

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn