(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Tình hình kinh tế-xã hội TP. Đà Nẵng 02 tháng đầu năm 2014
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 24/02/2014 Lượt xem: 16

Tình hình kinh tế-xã hội TP. Đà Nẵng 02 tháng đầu năm 2014 (Nguồn báo cáo kinh tế-xã hội 02 tháng năm 2014 của Cục Thống Kê Đà Nẵng)

Tình hình kinh tế-xã hội các lĩnh vực cụ thể:

Công nghiệp

* Chính thức tháng 1/2014, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) thành phố tăng 7,53% so với cùng kỳ năm trước.

* Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tháng 02 năm 2014 ước giảm 30,7% so với tháng trước. So với cùng kỳ tháng 02/2013, ước chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 14,59%.

* Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp 2 tháng đầu năm 2014 ước tính tăng 9,76% so với cùng kỳ 2013.

Nông nghiệp

* Trồng trọt: Diện tích gieo trồng lúa Vụ Đông Xuân 2013-2014 trên địa bàn đạt 2.964 ha; bằng 100,19% so với cùng kỳ năm trước. Diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân cây hằng năm khác đến nay ước đạt: ngô 211,7 ha, bằng 86,94% so với cùng kỳ năm trước; khoai lang 180 ha, bằng 102,86% so với cùng kỳ năm trước; rau, đậu 429 ha, bằng 102,14%; lạc 549,2 ha, bằng 100,86%…

* Chăn nuôi: Tháng 02/2014, ngành Nông nghiệp đã hoàn thành tiêm phòng vacxin lở mồm long móng gia súc đợt 1 năm 2014, với số lượng trâu bò tiêm được 13699 con, tiếp tục tiêm bổ sung cho số gia súc mới tái đàn trong thời gian đến. Trong tháng 02/2014 thành phố đã kiểm soát giết mổ được 41.619 con lợn, 2.324 con trâu bò, 74.241 con gia cầm.

Lâm nghiệp

Sản lượng khai thác gỗ rừng trồng trong tháng 02/2014 ước đạt 1.144 m3, bằng 99,50% so với cùng kỳ năm trước; cộng dồn 2 tháng đầu năm 2014 ước đạt 1670,2 m3, bằng 96,88% so với cùng kỳ năm trước; Sản lượng củi khai thác trong tháng ước đạt 1200 Ster, bằng 96% so với cùng kỳ năm 2013, cộng dồn 2 tháng ước đạt 1.590 m3, bằng 94,93% so với cùng kỳ năm 2013. Sản lượng khai thác gỗ và sản lượng khai thác củi so với cùng kỳ năm 2013 giảm nhẹ.

Thủy sản

Sản lượng khai thác trong tháng ước đạt 2.524 tấn, bằng 89,33% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 2 tháng đầu năm ước đạt 4.992 tấn, bằng 93,34% so với cùng kỳ năm 2013.

Sản lượng nuôi trồng ước tháng 02/2014 ước đạt 13,5 tấn cá, 2 tấn tôm. Cộng dồn 2 tháng ước đạt 75 tấn cá, tăng 13,64%; 5,7 tấn tôm, tăng 23,91% so với cùng kỳ năm 2013.

Thực hiện vốn đầu tư

* Vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 01 năm 2014 thực hiện được 266.604 triệu đồng, giảm 21,85% so với cùng kỳ năm 2013.

* Dự kiến tháng 02 năm 2014, vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn của Nhà nước do địa phương quản lý ước thực hiện được 322.630 triệu đồng, tăng 21,01% so với tháng trước và tăng 7,26% so với cùng kỳ tháng 2/2013.

Vận tải hàng hóa, hành khách

Doanh thu ngành vận tải (hàng hóa, hành khách, dịch vụ vận tải) tháng 02 năm 2014 ước đạt 465,3 tỷ đồng, giảm 4,09% so cùng kỳ năm 2013 và giảm 18,64% so với tháng trước. Tháng 2/2014 các đơn vị nghỉ Tết gần 10 ngày nên doanh thu có giảm so với các tháng trước.

Ước tính khối lượng luân chuyển hành khách tháng 02/2014 đạt 89,1 triệu hk.km, tăng 1,1% so cùng kỳ năm trước; khối lượng luân chuyển hàng hóa đạt 126,2 triệu t.km, bằng 83,2% so cùng kỳ năm 2013. Cộng dồn 02 tháng khối lượng luân chuyển hành khách đạt 189,5 triệu hk.km, tăng 5,3% so cùng kỳ; khối lượng luân chuyển hàng hóa đạt 278,5triệu t.km, bằng 98,1% so cùng kỳ năm 2013.

* Hàng hoá thông qua cảng:

Sản lượng hàng hóa thông qua Cảng tháng 02/2014 ước đạt 300 nghìn tấn, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm 2013 và bằng 56,89% so với tháng trước. Lũy kế 02 tháng, tổng sản lượng thông qua Cảng ước đạt 827 nghìn tấn tăng 25,1% so cùng kỳ năm 2013. Theo kế hoạch năm 2014 Cảng Đà Nẵng sẽ phấn đầu đưa sản lượng hàng hóa thông qua lên 5,3 triệu tấn.

Thương mại

* Về nội thương:

Dự ước tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tháng 02/2014 đạt 4.234 tỷ đồng, giảm 19,89% so tháng trước và tăng 3,05% so với cùng kỳ tháng 02 năm trước. Trong tổng mức bán lẻ: Nhóm thương nghiệp bằng 89,76% so cùng kỳ năm trước (tỷ trọng 62,52%); Nhóm khách sạn, nhà hàng tăng 46,41% so cùng kỳ (chiếm 17,56%); du lịch tăng 38,98% so cùng kỳ; dịch vụ tăng 22,92% so cùng kỳ năm trước.

* Về ngoại thương

Dự ước kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 02 năm 2014 của TP Đà Nẵng đạt 76,83 triệu USD, giảm 11,71 % so tháng trước, và tăng 8,05% so cùng kỳ năm trước.

Ước kim ngạch nhập khẩu tháng 02/2014 là 74,5 triệu USD tăng 6,55% so cùng kỳ năm trước và giảm 10,97% so tháng trước.

* Về giá cả thị trường

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 02/2014 tăng 0,65% so tháng trước. Các nhóm hàng tăng so với tháng trước do sức mua, nhu cầu Tết âm lịch như: chỉ số giá nhóm thực phẩm tăng 2,23% (trong đó chỉ số của nhóm thịt gia súc tươi sống tăng 4,75%; nhóm thủy sản tươi sống tăng 5,31%); giao thông công cộng tăng 5,44%; Ăn uống ngoài gia đình tăng 1,00%; Hoạt động Văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,44%...

Giá vàng tăng 2,65%; Giá USD giảm 0,06% so với tháng 1/2014.

* Chỉ số giá tháng 02/2014 so với tháng 12 năm 2013 tăng 1,40%, do nhóm thực phẩm tăng 3,74%, giao thông tăng 1,67%, các nhóm khác có mức tăng thấp hơn mức tăng chung.

* Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 2 tháng đầu năm 2014 so với bình quân cùng kỳ năm 2013 tăng 4,15%, mức tăng chung thấp hơn so với mức tăng bình quân của cùng kỳ năm trước (tăng 9,18%).

Giá vàng giảm so bình quân cùng kỳ là 28,95%, giá Đô la Mỹ tăng 1,20% so với bình quân cùng kỳ năm trước.

Hoạt động y tế

Từ ngày 28/01 – 04/02 (tức từ ngày 28 Tết đến hết ngày mùng 5 Tết), số lượng khám bệnh, cấp cứu trên địa bàn là 5.637 cas; trong đó cấp cứu là 1.109 lượt người bệnh (cấp cứu do tai nạn giao thông là 475 cas). Có 89 ca tai nạn giao thông nặng bị chấn thương sọ não. Riêng ngày mồng 2 Tết, khoa đã tiếp nhận 71 cas tai nạn giao thông.

So cùng kỳ năm 2013, số người bệnh không tăng nhưng cas bệnh nặng lại tăng đột biến. Số lượng bệnh nhân khám, cấp cứu do các nguyên nhân bệnh lý, tai nạn sinh hoạt, đánh nhau…là 5.162 cas; tổng số bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú: 2.153 cas; tổng số phẫu thuật: 331 cas trong đó phẫu thuật chấn thương sọ não do tai nạn giao thông: 12 cas; tử vong tại bệnh viện: 54 cas (tử vong do tai nạn giao thông 6 cas, tử do do các nguyên nhân khác: 48 cas).

Lao động việc làm

Tính đến thời điểm này, trên 95% công nhân lao động trên địa bàn thành phố đã trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước (năm 2013 là trên 70%). Kết quả này bước đầu cũng cho thấy tính ổn định và ít xáo trộn của thị trường lao động ngay trong những ngày đầu năm. Tâm lý chung của người lao động đều mong muốn tiếp tục công việc của mình, nên tình trạng người lao động bỏ việc không nhiều. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp có chính sách đãi ngộ, tiền lương, tiền thưởng thu hút người lao động.

Tình hình an ninh xã hội

Trong các ngày Tết, vẫn có những vụ việc xảy ra như án mạng, cướp giật, trộm cắp, tai nạn giao thông, song hầu hết vụ việc đều đã được lực lượng Công An thụ lý, giải quyết có hiệu quả.

Từ ngày 28/12 đến 5/1 âm lịch, toàn địa bàn xảy ra 7 vụ phạm pháp hình sự, làm chết 1 người, thiệt hại khoảng 140 triệu đồng, 5 vụ cố ý gây thương tích; 4 vụ cướp giật; 10 vụ trộm cắp tài sản; 1 vụ đòi nợ thuê; 1 vụ tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Tổng số vụ trộm cắp tháng 2/2014 được phát hiện là 16 vụ, và 57 vụ vi phạm trật tự an toàn xã hội. Ngoài một số vụ việc liên quan đến trộm cắp, cướp, TNGT, lực lượng CA đang điều tra, hầu hết những vụ việc lớn xảy ra đều đã bắt được đối tượng.

Về tai nạn giao thông, trong 8 ngày Tết, xảy ra 04 vụ tai nạn giao thông đường bộ, giảm 01 vụ so với Tết trước, làm 04 người chết (tăng 02 người), 06 người bị thương (tăng 03 người).

Về tình hình cháy nổ, trong tháng 2/2014 trên địa bàn thành phố xảy ra 09 vụ cháy, ước tổng giá trị thiệt hại 233 triệu đồng trong đó 4 vụ tại cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc huyện Hòa Vang, quận Sơn trà, Thanh Khê và Hải Châu, nguyên nhân do chập điện.

Bảo trợ xã hội

Thành phố đã trích ngân sách gần 100 tỷ đồng để trợ cấp Tết, tập trung vào các đối tượng chính sách là thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình có công cách mạng, bà mẹ Việt Nam anh hùng, các hộ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn… Trong đó, tổng kinh phí tặng quà cho các đối tượng và đơn vị là hơn 57 tỷ đồng, CBCNVC là hơn 28 tỷ đồng. Thành phố đã tổ chức chi quà Tết của Chủ tịch nước cho 27.502 đối tượng chính sách trên địa bàn với tổng kinh phí 5.746 triệu đồng, quà của thành phố cho 36.520 đối tượng chính sách và 33.942 đối tượng xã hội với tổng kinh phí là 19.277 triệu đồng. Đồng thời, thành phố cũng hỗ trợ 1.278,6 tấn gạo cho 48.919 hộ thiếu lương thực nhân dịp Tết, tăng 93 tấn so với mức hỗ trợ năm trước. Thăm và tặng quà cho các đối tượng xã hội, các cơ sở xã hội, từ thiện với tổng kinh phí 8.341 triệu đồng. Đã có 28.000 phần quà với tổng kinh phí hơn 9 tỷ đồng được trao cho các hộ nghèo, đối tượng chính sách và trẻ em đặc biệt khó khăn.

Tình hình văn hóa xã hội

Công tác tuyên truyền đón chào năm mới được thành phố triển khai với tổng cộng 1.010 pano, 230 băng rôn, 2.090 phướn và 6 cụm pano lớn, 1.550 cờ chuối, ngũ sắc. Tuyên truyền cổ động trực quan dịp mừng Đảng đón Xuân năm 2014 với 6.461 băng rôn, phướn, pano… trên các tuyến đường đem lại không khí sôi động dịp Tết trên toàn địa bàn. Ngoài ra, thành phố cũng thực hiện trang trí đường hoa tại vỉa hè và các nút giao thông dọc tuyến đường Bạch Đằng. Điểm nhấn ở đây là triển lãm thể hiện chủ quyền Việt Nam với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và các gian hàng trò chơi dân gian, ẩm thực…

Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh tổ chức biểu diễn nghệ thuật tại công viên 29/3, Trung tâm Văn hóa cũng tổ chức Cuộc thi Tài năng nghệ thuật và Tiếng hát mãi xanh, chương trình xiếc nghệ thuật. Chương trình âm nhạc đường phố cũng được Trung tâm tổ chức Sự kiện và Lễ hội tổ chức nhân dịp Tết cổ truyền. Các trò chơi trẻ em, đêm thơ Nguyên tiêu, các giải cờ vua, cờ tướng, kéo co, bóng đá, quần vợt... cũng được tổ chức tại các địa phương trong suốt thời gian nghỉ Tết tạo không khí sôi động khắp thành phố./.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn