(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Hội nghị tập huấn điều tra khảo sát mức sống dân cư và điều tra quyền số chỉ số giá tiêu dùng 2014
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 24/02/2014 Lượt xem: 27

Sáng ngày 24 tháng 2 năm 2014, Cục Thống kê Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị tập huấn điều tra khảo sát mức sống dân cư và điều tra quyền số chỉ số giá tiêu dùng 2014. Lớp tập huấn nghiệp vụ sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 2 năm 2014.

Sáng ngày 24 tháng 2 năm 2014, Cục Thống kê Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị tập huấn điều tra khảo sát mức sống dân cư và điều tra quyền số chỉ số giá tiêu dùng 2014. Lớp tập huấn nghiệp vụ sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 2 năm 2014.

Thành phần tham dự hội nghị gồm có

  • Lãnh đạo Chi Cục Thống kê quận, huyện
  • Cán bộ ngành Thống kê sẽ làm công điều tra khảo sát mức sống, gồm điều tra viên và đội trưởng điều tra.
  • Cán bộ làm công tác giám sát trong điều tra khảo sát mức sống.
  • Cán bộ Thanh tra Cục Thống kê Đà Nẵng

Đây là cuộc điều tra thường xuyên hàng năm, thu thập thông tin hộ gia đình trên địa bàn thành phố theo Quyết định và phương án điều tra của Tổng Cục Thống kê, phục vụ công tác thu thập thông tin nhằm đánh giá mức sống, trong đó đánh giá tình trạng đói nghèo và phân hóa giàu nghèo để phục vụ công tác hoạch đinh các chính sách, kế hoạch và các chương trình quốc gia của Đảng và Nhà nước. Ngoài ra, còn cung cấp số liệu cho tính toán quyền số để tính chỉ số giá tiêu dùng và cho tính toán tài khoản quốc gia.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn