(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

 

 

Khung hướng dẫn báo cáo tình hình thực hiện thông báo nhắc nhở cơ sở chấp hành chế độ báo cáo thống kê và điều tra thống kê năm 2014
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 28/02/2014 Lượt xem: 36

Đề nghị các Chi cục tham khảo và thực hiện theo khung hướng dẫn áp dụng cho báo cáo tình hình thực hiện thông báo nhắc nhở cơ sở chấp hành chế độ báo cáo thống kê và điều tra thống kê năm 2014

- Kèm theo báo cáo này còn có danh sách doanh nghiệp mới tăng

Nội dung cần báo cáo:

I. Tình hình chung:

- Số lượng doanh nghiệp phân theo loại hình

+ Doanh nghiệp cũ

+ Doanh nghiệp mới 2013

- Tình hình nộp báo cáo tài chính năm 2012

- Tình hình nộp báo cáo tháng, quý và phiếu điều tra

- Thuận lợi, khó khăn

II. Kết quả thực hiện báo cáo

1. Công tác triển khai báo cáo tháng, quý và năm

o Doanh nghiệp điều tra vận tải

o Doanh nghiệp điều tra lưu chuyển

o Doanh nghiệp vốn đầu tư phát triển

o Doanh nghiệp xuất khẩu

Nội dung báo cáo : - Số lượng

- Tình hình thu thập

2. Công tác triển khai thông báo nhắc nhở thực hiện chế độ báo cáo thống kê và báo cáo tài chính năm

3. Công tác phối hợp giữa Cục Thống kê và các đơn vị thuộc quận huyện để thực hiện báo cáo.

¯ Có báo cáo thêm về số lượng, ngành nghê hộ cá thể, tăng mới trong năm 2013

III. Thuận lợi, khó khăn

- Thuận lợi

- Khó khăn

- Nguyên nhân, hướng giải quyết

Đề xuất, kiến nghị.

(File mềm Khung hướng dẫn báo cáo)

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn