(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

báo cáo tình hình thu thập Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 03/03/2014 Lượt xem: 131

Công văn số 53/CTK-TTra về việc báo cáo tình hình thu thập Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã gửi các đơn vị.

Kính gửi:
- Các Phòng nghiệp vụ thuộc Cục Thống kê;
- Chi cục Thống kê các quận, huyện.

Thực hiện Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và Thông tư số 02/2011/TT-BKHĐT ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư về việc Quy định nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; danh mục và nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã.

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2013 của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng về thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn 2030 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Nhằm phục vụ công tác tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện chế độ báo cáo thống kê của các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2013 do các phòng nghiệp vụ thuộc Cục và Chi cục Thống kê các quận, huyện được phân công theo dõi báo cáo. Lãnh đạo Cục Thống kê đề nghị các Phòng nghiệp vụ và các Chi cục rà soát, tổng hợp tình hình thực hiện chế độ báo cáo thống kê của các đơn vị Sở, ban, ngành và UBND các quận huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (theo biểu mẫu đính kèm).

Nội dung báo cáo gồm:

- Các biểu mẫu đã thực hiện đúng hạn;

- Các biểu mẫu đã đến hạn nhưng chưa thực hiện báo cáo;

- Các biểu mẫu chưa đến hạn thực hiện;

- Tình hình công bố các chỉ tiêu trong biểu mẫu;

T Thời điểm để xác định kỳ hạn thực hiện báo cáo lấy ngày 28/2 làm mốc.

Các đơn vị báo cáo về lãnh đạo Cục thông qua bộ phận Pháp chế-Thanh tra trước ngày 15/3/2014 bằng văn bản và file mềm qua địa chỉ mail thanhtradna@gso.gov.vn.

Nhận được công văn này đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc và đúng thời hạn./.

<<Biểu mẫu báo cáo>>

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn