(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 
Kế hoạch kiểm tra giám sát nghiệp vụ thống kê năm 2014
Người đăng tin: test test Ngày đăng tin: 14/03/2014 Lượt xem: 11

Bộ phận pháp chê Thanh tra thông báo Quyết định số 13/QĐ-CTK ngày 12 tháng 3 năm 2014 về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát nghiệp vụ thống kê năm 2014

Các đơn vị xem file văn bản đính kèm

- Quyết định số 13/QĐ-CTK ngày 12 tháng 3 năm 2014

- Kế hoạch kèm theo Quyết định số 13/QĐ-CTK (Trang 1)

- Kế hoạch kèm theo Quyết định số 13/QĐ-CTK (Trang 2)

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng giới thiệu về công tác Tổng điều tra do BCĐ trung ương cung cấp để mọi người được hiểu thêm về cuộc Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019.

 

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn