(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

 

 

Kế hoạch kiểm tra giám sát nghiệp vụ thống kê năm 2014
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 14/03/2014 Lượt xem: 19

Bộ phận pháp chê Thanh tra thông báo Quyết định số 13/QĐ-CTK ngày 12 tháng 3 năm 2014 về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát nghiệp vụ thống kê năm 2014

Các đơn vị xem file văn bản đính kèm

- Quyết định số 13/QĐ-CTK ngày 12 tháng 3 năm 2014

- Kế hoạch kèm theo Quyết định số 13/QĐ-CTK (Trang 1)

- Kế hoạch kèm theo Quyết định số 13/QĐ-CTK (Trang 2)

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn