(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Hội nghị tập huấn điều tra doanh nghiệp năm 2014
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 21/03/2014 Lượt xem: 5

Thực hiện Quyết định số 91/QĐ-TCTK ngày 26 tháng 2 năm 2014 của Tổng Cục Thống kê, sáng ngày 21 tháng 3 năm 2014, Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị tập huấn điều tra doanh nghiệp năm 2014, đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có ông Trần Văn Trung, phó Cục trưởng. Đối tượng tham gia tập huấn là các kế toán và giám đốc doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2014.

Thực hiện Quyết định số 91/QĐ-TCTK ngày 26 tháng 2 năm 2014 của Tổng Cục Thống kê, sáng ngày 21 tháng 3 năm 2014, Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị tập huấn điều tra doanh nghiệp năm 2014, đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có ông Trần Văn Trung, phó Cục trưởng. Đối tượng tham gia tập huấn là các kế toán và giám đốc doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2014.

Điều tra doanh nghiệp năm 2014 bao gồm các doanh nghiệp và các hợp tác xã/ liên hiệp hợp tác xã (gọi chung là doanh nghiệp) thuộc các loại hình kinh tế trên phạm vi cả nước nhằm thu thập thông tin phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển doanh nghiệp của quốc gia, từng địa phương, các nhà đầu tư và các doanh nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Trần Văn Trung đánh giá sự phối hợp của các doanh nghiệp trong thời gian qua đã thực hiện tốt chế độ báo cáo thống kê, điều tra thống kê, bên cạnh đó vẫn còn một số đơn vị doanh nghiệp thực hiện chưa tốt. Vì vậy đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp tăng cường trách nhiệm thực hiện tốt chế độ báo cáo thống kê và điều tra thống kê trong năm 2014.

Đây là lớp tập huấn đầu tiên của chương trình điều tra doanh nghiệp hằng năm, trong các ngày đầu tháng 4 -2014 sẽ tiếp tục triển khai thêm các lớp cho tất cả các doanh nghiệp còn lại được chọn trong kế hoạch điều tra doanh nghiệp năm 2014.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn