(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Tình hình kinh tế-xã hội TP. Đà Nẵng 3 tháng đầu năm 2014
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 07/04/2014 Lượt xem: 15

(Nguồn báo cáo kinh tế-xã hội 3 tháng năm 2014 của Cục Thống Kê Đà Nẵng)

Năm 2014 được Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng chọn làm năm doanh nghiệp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế. Trong đó có các nhiệm vụ trọng tâm như: tập trung thực hiện 10 công trình trọng điểm của thành phố, ưu tiên thi công Nút giao thông Ngã Ba Huế; Hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách; Tăng đầu tư, chăm lo, phát triển lĩnh vực văn hoá Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giảm hộ nghèo, xoá hết nhà tạm; Xây dựng nếp sống văn hoá văn minh đô thị và bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Ước tính tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý I năm 2014 tăng 7,78% so với cùng kỳ năm trước (cao hơn mức tăng 7,09% của quý I/2013). Có thể nói đây là mức tăng hợp lý, trong bối cảnh nền kinh tế đang còn những khó khăn nhất định, dưới sự chỉ đạo, điều hành đúng đắn của Chính phủ và lãnh đạo các ngành các cấp trong việc ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Kết quả trên khẳng định tính đúng đắn, kịp thời, hiệu quả của các biện pháp, giải pháp của lãnh đạo Đảng và Chính quyền thành phố ngay từ đầu năm.

Trong mức tăng 7,78% của toàn nền kinh tế trên địa bàn, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,19%, cao hơn rất nhiều so với mức tăng 0,64% của cùng kỳ năm trước, đóng góp 3,55 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 7,18%, thấp hơn mức tăng 11,94% của cùng kỳ năm trước, đóng góp 4,26 điểm phần trăm; riêng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm 1,39% so với cùng kỳ, vì vậy đã làm giảm 0,03 điểm phần trăm trong mức tăng GRDP toàn thành phố.

Trong khu vực công nghiệp và xây dựng, tính riêng khối công nghiệp tăng 10,65%, đóng góp 3,32 điểm phần trăm vào tốc độ tăng chung. Dựa vào kết quả này có thể khẳng định công nghiệp Đà Nẵng đã có những dấu hiệu phục hồi khá tốt ngay từ quý I (năm 2013 tốc độ này chỉ ở mức 4,66%). Đặc biệt ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng khá ở mức 12,44% (năm 2013 tăng 3,81%) đã tác động đến mức tăng GRDP chung. Ngành xây dựng mặc dù chiếm tỷ trọng không lớn nhưng quý I năm 2014 tăng 3,03%, trong khi quý I năm 2013 giảm 0,24% so với năm cùng kỳ năm trước cũng là yếu tố tích cực trong tăng trưởng kinh tế của quý I/2014.

Trong khu vực dịch vụ, ngành thương nghiệp là ngành chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong khu vực dịch vụ chỉ tăng 3,34%, thấp hơn mức tăng 11,79% của năm 2013; ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 15,26%, thấp hơn mức tăng 26,63% của năm 2013, điều này đã kéo tỷ lệ tăng khối dịch vụ xuống mức thấp hơn so với cùng kỳ năm 2013.

Về cơ cấu trong quy mô nền kinh tế quý I/2014, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 2,04%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 38,3% và khu vực dịch vụ chiếm 59,66% (Cùng kỳ năm trước tỷ trọng tương ứng là: 2,2%; 37,96% và 59,84%).

Cụ thể tình hình kinh tế-xã hội trong 3 tháng đầu năm 2014 như sau:

1. Công nghiệp

* Chính thức tháng 2/2014, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) thành phố tăng 23,14% so với cùng kỳ năm trước.

* Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tháng 03 năm 2014 ước tăng 45,35% so với tháng trước.

* Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp ước quí I/2014 tăng 10,47% trong đó công nghiệp khai thác mỏ bằng 90,92%, công nghiệp chế biến tăng 11,70%, công nghiệp sản xuất và phân phối điện tăng 8,39%, sản xuất nước và xử lý rác thải tăng 2,53%. Trong các ngành công nghiệp cấp 2 có 15 ngành có chỉ số sản xuất công nghiệp tăng. Một số ngành có tốc độ phát triển khá so với cùng kỳ: Sản xuất giày dép tăng 25,21%, Sản xuất hóa dược liệu tăng 70,67%, Sản xuất thiết bị điện tăng 33,78%, Sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo khác tăng 38,73%... Một số ngành sản xuất có giảm sút nhưng không nhiều: Khai thác đá giảm 9,08%, Sản xuất các sản phẩm từ kim loại đúc sẵn giảm 9,29%...

So với cùng kỳ năm trước, ước quí I/2014 có một số sản phẩm sản lượng tăng khá như tôm đông lạnh tăng 21,94%; lưới đánh cá tăng 42,49%; giày, dép tăng 25,21%; bao bì và túi bằng giấy tăng 22,34%; dược phẩm khác chưa được phân vào đâu tăng 70,67%; xi măng tăng 36,37%. Một số sản phẩm giảm như: Mực đông lạnh giảm 70,49%; vải dệt thoi giảm 54,14%; đá xây dựng giảm 9,08%...

2. Nông nghiệp

* Trồng trọt: Diện tích gieo trồng lúa Vụ Đông Xuân 2013-2014 trên địa bàn đạt 2.962 ha, bằng 100,15% so với cùng kỳ năm trước. Diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân cây hằng năm khác đến nay ước đạt: ngô 211,7 ha, bằng 80,04% so với cùng kỳ năm trước; khoai lang 205 ha, bằng 101,99% so với cùng kỳ năm trước; rau, đậu 438 ha, bằng 103,5%; lạc 550 ha, bằng 99,1% so với cùng kỳ năm trước; cây hoa 53,8ha, bằng 104,87% so với cùng kỳ năm 2013.

Hiện nay, chuột gây hại trên hầu hết các trà lúa với tỷ lệ trung bình 1-2%, một số ít diện tích lúa tỷ lệ chuột gây hại 5-10%, ngoài ra bệnh đậu ôn, dọ trĩ, rầy râu, rầy lưng trắng, sâu cuốn lá nhỏ…gây hại rải rác.

* Chăn nuôi: Trong quý I năm 2014, tình hình chăn nuôi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng phát triển ổn định, công tác kiểm soát giết mổ, kiểm dịch động vật tiến hành chặt chẽ, công tác phòng dịch được chú trọng nên ngành chăn nuôi phát triển bình thường, không có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn Thành phố. Ước tính quý I năm 2014, trên toàn địa bàn đã kiểm soát giết mổ hơn 108.422 con heo; 6.174 con trâu, bò và 194.258 gia cầm, công tác tiêm phòng vacxin đợt I với số lượng 13.699 liều trâu, bò; 3.000 liều gia cầm.

Tính đến thời điểm cuối tháng 03/2014, đàn gia súc gia cầm trên địa bàn thành phố ước đạt như sau: Tổng số lượng trâu 1.946 con, bằng 100,31% so với cùng kỳ năm trước; Tổng số lượng bò 13.170 con, bằng 102,59% so với cùng kỳ năm trước; Tổng số lượng lợn 63.587 con, bằng 102,55% so với cùng kỳ năm 2013; Tổng đàn gia cầm 412,8 ngàn con, bằng 89,64% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó gà 354,5 ngàn con, đạt 94,18% so với cùng kỳ.

3. Lâm nghiệp

Quý I năm 2014, thời tiết tại Đà Nẵng có các đợt không khí lạnh và nắng nhẹ cho nên không xảy ra cháy rừng. Sản lượng khai thác gỗ rừng trồng trong tháng 3/2014 ước đạt 2.601,6m3, bằng 105,8% so với cùng kỳ năm trước; cộng dồn 3 tháng ước đạt 4272,8 m3, bằng 102,2% so với cùng kỳ năm trước; Sản lượng củi khai thác trong tháng 3 ước đạt 160 Ste, bằng 87,4% so với cùng kỳ năm trước, cộng dồn 3 tháng ước đạt 1.750 Ste, bằng 94,2% so với cùng kỳ năm 2013.

4. Thủy sản

Hoạt động khai thác thuỷ sản trong quý I/2014 không có nhiều thuận lợi do thời tiết diễn biến bất thường có nhiều đợt không khí lạnh trên biển Đông làm ảnh hưởng đến hoạt động đánh bắt hải sản của bà con ngư dân, mặc dù vậy các đội tàu khai thác xa bờ như lưới vây, lưới cản khai thác ở ngư trường Hoàng Sa đạt hiệu quả khá cao, đặc biệt trong tháng 3 này. Tổng sản lượng khai thác quý I/2014 ước đạt 8.207 tấn, bằng 98,86% so với cùng kỳ năm 2013.

Hoạt động nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn cũng khá thuận lợi, đến nay tổng số giống thả nuôi vụ 1 năm 2014 là 12 triệu con tôm giống với tổng diện tích nuôi là 15.25ha/23 hộ nuôi diện tích nuôi trồng tính đến cuối tháng 3/2014 ước 475 ha, bằng 97,6% so với cùng kỳ năm 2013, sản lượng nuôi trồng ước tháng 3/2014 ước đạt 7,2 tấn cá, 1,2 tấn tôm. Cộng dồn 3 tháng đầu năm 2014 ước đạt 81,8 tấn cá, tăng 7,27% và 5,9 tấn tôm, tăng 3,41% so với cùng kỳ năm 2013. Nhìn chung sản lượng nuôi trồng có tăng so với cùng kỳ năm 2013.

5. Thực hiện vốn đầu tư

* Dự kiến 3 tháng đầu năm 2014, vốn đầu tư phát triển trên địa bàn thực hiện được 5.107 tỷ đồng, tăng 7,16% so với cùng kỳ năm 2013 và đạt 18,38% so với kế hoạch năm 2014.

* Tình hình một số công trình trọng điểm:

+ Trung tâm hành chính thành phố: Tính từ khi khởi công đến 15/02/2014 công trình đã thực hiện được 1.291 tỷ đồng đạt 65,66% so với tổng mức đầu tư;

+ Sân vận động Hòa Xuân 20.000 chỗ ngồi: Tính từ khi khởi công ngày 21-2-2013 đến 15/02/2014 công trình đã thực hiện được 70.263 triệu đồng đạt 21,26% so với tổng mức đầu tư;

+ Ban quản lý khu công nghệ cao Đà Nẵng: tiếp tục triển khai thi công các hạng mục: Hạng mục san nền (giai đoạn 1) đến ngày 28/02/2014 giá trị thực hiện 107.683 triệu đồng, đạt 76,3% so với giá trị hợp đồng;

+ Ban quản lý Khu Công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng: Công ty đã triển khai thi công hạng mục san nền giai đoạn 1 diện tích san nền khoảng 10ha;

+ Dự án nút giao thông ngã ba Huế: Là nút giao thông Ngã ba Huế nằm ở phía Tây-Bắc thành phố Đà Nẵng. Công trình được khởi công xây dựng cuối tháng 09/2013, đến thời điểm hiện nay công trình thực hiện được 155.150 triệu đồng đạt 13,14% so với tổng mức đầu tư;

+ Dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: công trình đã khởi công hiện đang đi vào quá trình thực hiện. Là một tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt đầu tư tại quyết định số 2656/QĐ-BGTVT ngày 10/9/2010 và giao Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam làm chủ đầu tư. Dự án có chiều dài 139,52km, trong đó tuyến cao tốc dài khoảng 131,5 km, đoạn tuyến nối với quốc lộ 1A dài khoảng 8,02km.

6. Vận tải hàng hóa, hành khách

Lũy kế quý I/2014 doanh thu ngành vận tải ước đạt 1.562,7 tỷ đồng, tăng 3,4% so quý 1 năm 2013. Trong đó: doanh thu vận tải hành khách quý I/2014 ước đạt 516,9 tỷ đồng, tăng 4,8 % so quý I năm 2013; doanh thu vận tải hàng hóa đạt 680,7 tỷ đồng, tăng 2,0% so cùng kỳ năm 2013; doanh thu nhóm dịch vụ vận tải đạt 364,9 tỷ đồng tăng 2,6% so cùng kỳ quý I/2013.

Cộng dồn 03 tháng năm 2014, khối lượng luân chuyển hành khách đạt 385,7 triệu Hk.km, bằng 97,6% so quý I năm 2013; khối lượng luân chuyển hàng hóa đạt 849,1 triệu T.km bằng 95,1% so cùng kỳ năm 2013.

* Hàng hoá thông qua cảng

Dự tính quý I năm 2014, sản lượng hàng hóa thông qua Cảng đạt 1.249 nghìn tấn tăng 19,8% so quý 1 năm 2013. Trong đó: hàng xuất khẩu đạt 605 nghìn tấn, tăng 20,8% so với cùng kỳ quý I/2013; hàng nhập khẩu đạt 343 nghìn tấn, tăng 26,8% so với cùng kỳ; hàng nội địa đạt 301 nghìn tấn, tăng 10,8% so với cùng kỳ; hàng Container ước đạt 312 nghìn tấn, bằng 71,7% so với cùng kỳ quý I năm 2013.

7. Thương mại

* Về nội thương: Dự ước tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ quý I năm 2014, đạt 17.428 tỷ đồng, tăng 11,7% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: Kinh tế nhà nước ước đạt 1.246 tỷ đồng, bằng 78,69% so cùng kỳ; Kinh tế tư nhân đạt 10.471,8 tỷ đồng, tăng 14,34% so cùng kỳ quý I năm 2013; Kinh tế cá thể dự ước đạt 5.072 tỷ đồng, tăng 12,17% so cùng kỳ năm trước; Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài dự ước đạt 635 tỷ đồng, tăng 89,0% so cùng kỳ quý I năm 2013.

* Về ngoại thương:

Cộng dồn quý I năm 2014, Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 235 triệu USD, tăng 7,29% so với cùng kỳ quý I năm 2013. Các nhóm hàng: Nông lâm Thủy sản đạt 35,91 triệu USD, tăng 20,5% so với cùng kỳ, Hàng công nghiệp–tiểu thủ công nghiệp đạt 199,11 triệu USD, tăng 10,47% so với cùng kỳ quý I năm 2013.

Quý I/2014, Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 242 triệu USD, tăng 5,43% so cùng kỳ quý I năm 2013. Trong đó: Khu vực kinh tế tư nhân đạt 91,2 triệu USD (chiếm 37,7%), tăng 4,46% so cùng kỳ; Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 100,6 triệu USD (chiếm 41,6% so tổng kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn), tăng 8,36%; Khu vực kinh tế nhà nước đạt 50,3 triệu USD (chiếm 20,7% kim ngạch), tăng 1,67% cùng kỳ.

* Về giá cả thị trường

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 03/2014 so tháng trước giảm 0,64%. Giá vàng tăng 4,7%; Giá USD giảm 0,07% so với tháng 2/2014.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 03/2014 so tháng 12/2013 tăng 0,75%. Giá vàng tăng 4,92%; Giá USD giảm 0,03% so với tháng 12/2013.

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 3 tháng đầu năm 2014 so với bình quân cùng kỳ năm 2013 tăng 3,78%, mức tăng chung thấp hơn so với mức tăng bình quân của cùng kỳ năm trước (năm 2013 tăng 9,12%). Những nhóm hàng tăng khá cao so với mức tăng bình quân chung như: nhóm hàng hàng hóa và dịch vụ khác tăng 6,75%; nhóm giáo dục tăng 7,4%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 6,39%. Những nhóm hàng còn lại tăng thấp hơn giá bình quân chung. Nhóm hàng lương thực giảm 0,93% và nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,72% so bình quân cùng kỳ năm trước. Giá vàng giảm so bình quân cùng kỳ là 25,64%, giá USD tăng 1,08% so với bình quân cùng kỳ năm trước.

8. Tình hình hỗ trợ Tết

Số đối tượng chính sách được nhận quà tết, hỗ trợ tết là 36.520 người với số lượt nhận quà trên 64.022 lượt; tổng giá trị hơn 16,7 tỷ đồng. Số quà này được hình thành từ nguồn ngân sách Trung ương là 6,7 tỷ đồng và ngân sách UBND Thành phố là 10 tỷ đồng.

Số người nghèo, người neo đơn và có hoàn cảnh khó khăn được nhận hỗ trợ tết là trên 112.116 lượt người, tổng số tiền ước tính là 22,1 tỷ đồng; trong đó từ ngân sách thành phố là 16,9 tỷ đồng, từ ngân sách quận, huyện ước tính 3,4 tỷ đồng; ngân sách phường, xã 0,8 tỷ và từ các nguồn khác 1,1 tỷ đồng.

UBND thành phố trợ giúp lương thực cho hộ nghèo trong dịp tết với 85.240 khẩu, mỗi khẩu 15 kg gạo, tổng số lương thực 1.279 tấn, tăng 93 tấn so với năm trước, với số tiền là 15,3 tỷ đồng. UBND thành phố chi hỗ trợ 1.043 hộ đặc biệt nghèo không còn sức lao động thuộc diện trợ cấp hàng tháng với mức 500.000đ/hộ và 2.000 hộ đặc biệt nghèo còn khả năng lao động với mức 250.000đ/hộ. Tổng số tiền hỗ trợ 2 nhóm đối tượng này là 1,02 tỷ đồng.

9. Công tác Phòng chống tệ nạn xã hội

Thành phố đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống mại dâm trong tình hình hiện nay.

Thành phố đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách phòng chống tệ nạn xã hội quận/huyện, xã/phường, đồng thời tư vấn cho 16 lượt học viên. Tính đến nay, Đà Nẵng có 544 người trong diện quản lý sau cai, nhằm giúp học viên có cơ hội tìm việc làm sau khi về hòa nhập cộng đồng nên đã tổ chức đào tạo nghề xây dựng cho 232 học viên, trong đó có 35 học viên là người ngoài thành phố Đà Nẵng.

10. Tình hình an toàn giao thông

Từ ngày 16/12/2013 đến ngày 15/3/2014 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã xảy ra 49 vụ tai nạn giao thông đường bộ, giảm 19,7% so cùng kỳ năm trước; làm chết 24 người, giảm 29,4% so với cùng kỳ năm trước; bị thương 44 người, giảm 8,3% so với cùng kỳ năm 2013 và thiệt hại tài sản 45,6 triệu đồng.

Tai nạn giao thông đường sắt: Xảy ra 02 vụ, tương đương cùng kỳ năm trước và làm chết 04 người, tăng 02 người chết so cùng kỳ năm 2013.

Tai nạn giao thông đường thủy: Không xảy ra.

Lực lượng CSGT thành phố đã kiểm tra, lập biên bản 15.560 trư­­­­ờng hợp vi phạm (gồm 7.969 ô tô, 7.472 mô tô, 119 xe máy điện). Xử phạt 12.725 trường hợp, chuyển kho bạc Nhà nước thu gần 6.880 triệu đồng. Tạm giữ 35 ô tô, 362 mô tô. Tước GPLX 1.433 trường hợp (516 ô tô, 917 mô tô). Gửi thông báo người có hành vi vi phạm pháp luật về trật tự ATGT đến nơi cư trú, công tác, học tập theo Thông tư số 38 của Bộ Công an 1.752 trường hợp.

11. Giải quyết việc làm

Trong quý I/2014, các đơn vị kinh tế trên toàn địa bàn thành phố đã tạo việc làm cho 5.760 lao động, tăng 25,33% so cùng kỳ năm 2013 và đạt 18,58% so với kế hoạch năm 2014. Trong đó: khu vực doanh nghiệp nhà nước khoảng 2,6%, doanh nghiệp ngoài nhà nước 51,6%, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 25,2%. Còn lại là lao động được tạo việc làm từ các chương trình, dự án, kinh tế hộ gia đình.

Thành phố đã tổ chức được 4 phiên giao dịch chợ việc làm với 132 lượt doanh nghiệp tham gia. Đã có hơn 2.000 lao động tham gia; Cũng trong quý I/2014, ngành Lao động Thương binh xã hội đã thẩm định và cấp 20 giấy phép lao động cho người nước ngoài./.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn