(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Tình hình kinh tế-xã hội TP. Đà Nẵng tháng 5 năm 2014
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 03/06/2014 Lượt xem: 17

(Nguồn báo cáo kinh tế-xã hội tháng 5 năm 2014 của Cục Thống Kê Đà Nẵng)

1. Công nghiệp

* Chính thức tháng 4/2014, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) thành phố tăng 9,25% so với cùng kỳ năm trước.

* Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tháng 05 năm 2014 ước tăng 3,64% so với tháng trước. So với cùng kỳ tháng 5/2013, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tháng 5/2014tăng 9,26%.

* Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp 5 tháng đầu năm 2014 tăng 10,44% so với cùng kỳ năm 2013. Một số ngành có tốc độ phát triển khá so với cùng kỳ: Sản xuất giày dép tăng 17,6%; Sản xuất hóa dược liệu tăng 53,81%; Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 31,49%; SX thiết bị điện tăng 36,56%; SX công nghiệp chế biến, chế tạo khác tăng 48,18%...

2. Nông nghiệp

* Trồng trọt: Diện tích gieo trồng lúa Vụ Đông Xuân 2013-2014 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đạt 2.964 ha, bằng 101,23% so với cùng kỳ năm trước. Diện tích gieo trồng cây hằng năm vụ Đông Xuân ước đạt: ngô 217 ha, bằng 83,78% so với cùng kỳ năm trước; khoai lang 198,5 ha, bằng 95,43% so với cùng kỳ năm trước; rau, đậu 453 ha, bằng 105,45%; lạc 560 ha, bằng 89,89% so với cùng kỳ năm trước; cây hoa 54,7ha, bằng 101,67% so với cùng kỳ năm 2013.

* Chăn nuôi: Công tác kiểm soát giết mổ được chú trọng, ước tính tháng 5/2014, trên toàn địa bàn đã kiểm soát hơn 33.483 con heo; 1.767 trâu, bò và 63.965 gia cầm. Lũy kế từ đầu năm đến nay kiểm soát giết mổ trên địa bàn ước: 176.434 con heo; 9.850 trâu, bò; 324.554 gia cầm. Công tác tiêm phòng vacxin H5N1 trong tháng 5 năm 2014 cho đàn gia cầm trên địa bàn với số lượng 280 con heo, 9.900 con gia cầm và 14.173 con chó, mèo.

3. Lâm nghiệp

Sản lượng khai thác gỗ rừng trồng trong tháng 5/2014 ước đạt 775 m3, bằng 95,7% so với cùng kỳ năm trước; cộng dồn 5 tháng đầu năm 2014 ước đạt 6.210 m3, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng củi khai thác trong tháng 5/2014 ước đạt 1.050 Ster, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước, cộng dồn 5 tháng đầu năm 2014 ước đạt 3.150 Ster, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2013.

4. Thủy sản

Tổng sản lượng khai thác 5 tháng đầu năm 2014 ước đạt 14.672 tấn, bằng 95,35% so với cùng kỳ năm 2013.

Hoạt động nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn cũng khá thuận lợi, đến nay sản lượng nuôi trồng ước tháng 5/2014 ước đạt 28,5 tấn cá, tôm (trong đó tôm thẻ chân trắng đạt 15,5 tấn). Cộng dồn 5 tháng đầu năm 2014 ước đạt 103,7 tấn cá, tăng 7,94%; 22,7 tấn tôm thẻ chân trắng, tăng 6,18% so với cùng kỳ năm 2013.

5. Thực hiện vốn đầu tư

* Vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 04 năm 2014 thực hiện được 146.631 triệu đồng, giảm 35,59% so với cùng kỳ năm trước.

* Dự kiến tháng 05 năm 2014, vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn của Nhà nước do địa phương quản lý ước thực hiện được 183.630 triệu đồng, bằng 79,53% so với cùng kỳ năm 2013.

6. Vận tải hàng hóa, hành khách

Ước tính khối lượng luân chuyển hành khách tháng 5/2014 đạt 126,6 triệu Hk.km, tăng 4,8% so cùng kỳ 2013; khối lượng luân chuyển hàng hóa đạt 316,6 triệu T.km, bằng 92,4% so cùng kỳ năm 2013. Cộng dồn 5 tháng năm 2014, khối lượng luân chuyển hành khách đạt 592,1 triệu Hk.km, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2013; khối lượng luân chuyển hàng hóa đạt 1.289 triệu T.km bằng 97,6% so cùng kỳ năm 2013.

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2014, doanh thu ngành vận tải ước đạt 2.567 tỷ đồng, tăng 4,3% so cùng kỳ năm 2013. Trong đó: doanh thu vận tải hành khách ước đạt 856,9 tỷ đồng, tăng 5,3 % so cùng kỳ; doanh thu vận tải hàng hóa đạt 1.169,9 tỷ đồng, tăng 2,6% so cùng kỳ; doanh thu nhóm dịch vụ vận tải đạt 539,9 tỷ đồng tăng 6,3% so cùng kỳ 5 tháng năm 2013.

* Hàng hoá thông qua cảng: Dự tính 5 tháng năm 2014, sản lượng hàng hóa thông qua Cảng đạt 2.378 nghìn tấn, tăng 23,9% so cùng kỳ năm 2013.

7. Thương mại

* Dự ước tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tháng 05/2014 đạt 7.048 tỷ đồng, tăng 1,25% so tháng trước và tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước. Cộng dồn 5 tháng đầu năm 2014, Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ ước đạt 32.217 tỷ đồng, tăng 11,55% so cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố giá thì chỉ tăng 10,43%).

+ Ngành ăn uống: Ước tháng 05/2014 doanh thu ngành ăn uống đạt 576,2 tỷ đồng, tăng 2,65% so với tháng trước và tăng 10,05% so với cùng kỳ 5/2013. Cộng dồn 5 tháng đầu năm 2014, doanh thu ngành ăn uống 2.790 tỷ đồng, tăng 12,27% so với cùng kỳ năm 2013.

+ Ngành lữ hành và khách sạn: Doanh thu ngành lữ hành và khách sạn ước tháng 05/2014 đạt 421,9 tỷ đồng, tăng 2,15% so với tháng trước và tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2013. Tổng lượt khách phục vụ 5 tháng đầu năm 2014 là 1.292.900 lượt, trong đó: lượt khách lữ hành là 82.720 lượt khách, lượt khách lưu trú là 1.210.180 lượt khách.

* Dự ước kim ngạch xuất khẩu 5 tháng năm 2014, Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 401,4 triệu USD, tăng 7,05% so với cùng kỳ năm 2013. Các nhóm hàng: Thủy hải sản đạt 67,4 triệu USD, tăng 21,28% so với cùng kỳ; Hàng công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp đạt 333,5 triệu USD, tăng 4,82% so với cùng kỳ năm 2013; Hàng nông lâm sản ước đạt 0,5 triệu USD và bằng 40,47% so với cùng kỳ.

* Ước kim ngạch nhập khẩu 5 tháng đầu năm 2014, Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 405,2 triệu USD tăng 6,32% so cùng kỳ năm 2013. Trong đó: Khu vực kinh tế tư nhân đạt 149,6 triệu USD (chiếm 36,93%), tăng 5,19% so cùng kỳ; Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 175,6 triệu USD (chiếm 43,3% so tổng kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn), tăng 9,43%; Khu vực kinh tế nhà nước đạt 79,97 triệu USD (chiếm 19,7% kim ngạch), tăng 2,03% cùng kỳ.

* Giá cả thị trường:

+ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 05/2014 tăng 0,25% so tháng trước. Chỉ số giá của hầu hết tất cả các nhóm mặt hàng đều tăng so với tháng trước như: Nhóm giáo dục tăng 0,03%; Đồ uống và thuốc lá tăng 0,13%; Giá thực phẩm tăng 0,2%; Thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,06%; May mặc, mũ nón và giày dép tăng 0,15%; Ăn uống ngoài gia đình tăng 0,2%. Và tăng cao là nhóm: Văn hóa, giải trí và du lịch tăng 1,21%; Thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,46%; Hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,36%... Giá vàng giảm 1,44%; Giá USD giảm 0,01% so với tháng 4/2014.

+ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 05/2014 tăng 1,12% so với tháng 12 năm trước. Trong đó: Nhóm hàng ăn uống tăng 1,27%; Nhóm may mặc mũ nón tăng 1,98%; Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 1,93%; Nhóm giải trí tăng 2,49%; cao nhất là nhóm Giao thông tăng 2,38%; các nhóm khác tăng nhẹ; riêng nhóm Nhà ở điện nước và chất đốt giảm 0,38% và nhóm Bưu chính viễn thông giảm 0,11%. Giá vàng tăng 2,21%; Giá đô la Mỹ giảm 0,04% so với tháng 12/2013.

+ Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 5 tháng đầu năm 2014 so với bình quân cùng kỳ năm 2013 tăng 3,66%, mức tăng chung thấp hơn so với mức tăng bình quân của cùng kỳ năm trước (tăng 8,87%). Chỉ số giá phần lớn các nhóm hàng giảm so với chỉ số giá chung bình quân cùng kỳ. Những nhóm hàng tăng khá cao so với mức tăng bình quân chung như: nhóm hàng hàng hóa và dịch vụ khác tăng 6,25%; nhóm giáo dục tăng 7,39%; nhóm thực phẩm tăng 5,43%, nhóm may mặc, mũ nón và giày dép tăng 5,21%. Những nhóm hàng còn lại tăng thấp hơn giá bình quân chung. Nhóm hàng lương thực giảm 0,21% và nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,66% so bình quân cùng kỳ năm trước. Giá vàng giảm so bình quân cùng kỳ là 21,42% và giá Đô la Mỹ tăng 0,97% so với bình quân cùng kỳ năm trước.

8. Hoạt động y tế

Đà Nẵng đã tổ chức tiêm vét vắc xin sởi cho các trẻ ở độ tuổi từ 9-24 tháng tuổi tại 56 xã, phường của thành phố. Tính đến nay tỷ lệ tiêm vắc xin sởi thành phố đạt gần 90%. Tính từ đầu năm đến nay Đà Nẵng có 194 cas bệnh sởi nhập viện, trong đó 43 cas xét nghiệm dương tính với bệnh sởi. Hiện đang có 85 bệnh nhi đang điều trị nội trú, 109 bệnh nhi đã xuất viện.

Tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay là 135 cas (bằng 20,61% so với cùng kỳ năm 2013), giảm 520 cas, không có trường hợp tử vong. Dịch bệnh tay chân miệng trong tháng là 33 cas, cộng dồn từ đầu năm đến cuối tháng 5/2014 là 318 cas, bằng 29,78% so với cùng kỳ năm 2013 (giảm 750 cas), không có trường hợp tử vong. Bệnh thủy đậu đến cuối tháng 5/2014 là 137 cas, cộng dồn từ đầu năm đến nay là 1.168 cas, trong tháng trung bình 1 tuần có thêm khoảng 30 cas bệnh thủy đậu.

9. Tình hình văn hóa xã hội

Ngày 16/5/2014, tại Nhà hát Trưng Vương, Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và tuyên dương khen thưởng các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (2011-2014). Có 109 cá nhân và 35 tập thể điển hình tiêu biểu trong đợt thi đua đã được UBND thành phố tặng bằng khen.

Ngày 5/5/2014, Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng phối hợp với Công ty Quản lý hội chợ triển lãm và các chợ Đà Nẵng tổ chức ký kết “Chương trình phối hợp các hoạt động xúc tiến du lịch” nhằm quảng bá thương hiệu, các sản phẩm đặc trưng của chợ truyền thống Đà Nẵng đến với du khách trong nước và quốc tế, tập trung xây dựng chợ Hàn là điểm đến phục vụ khách du lịch tham quan mua sắm, xây dựng chợ Cồn trở thành điểm đến mới trong các tour du lịch đến thành phố; phối hợp với các ngành xây dựng môi trường kinh doanh theo hướng chợ văn minh thương mại, bảo đảm vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, không có người lang thang, xin ăn…

10. An toàn cháy nổ

Trong tháng 5/2014, trên địa bàn thành phố có 8 vụ cháy nổ, trong đó: 6 vụ là nhà dân, 2 vụ tại cơ quan doanh nghiệp. Tổng giá trị thiệt hại ước tính 14,3 triệu đồng, không có thiệt hại về người. Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng số có 39 vụ cháy nổ, trong đó: tại nhà dân 22 vụ, 2 vụ cháy chợ, 15 vụ tại cơ quan xí nghiệp; tổng giá trị thiệt hại 339,4 triệu đồng, số người bị thương 3 người.

11. Lao động việc làm

Trong tháng 5/2014, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức 2 phiên giao dịch việc làm. Đến dự phiên giao dịch có 131 doanh nghiệp (81 đơn vị phỏng vấn trực tiếp tại sàn giao dịch) đăng ký tuyển dụng 2.898 lao động (trong đó 1.631 nữ). Trong đó, có 180 hồ sơ tìm việc. Đà Nẵng về nhu cầu tuyển dụng hiện nay còn thấp so với các thành phố lớn. Nhu cầu tuyển dụng lao động có tay nghề 981 người, lao động phổ thông 2.180 người. Có khoảng 2.370 lao động tham gia phiên giao dịch. Trung tâm đã chắp nối, giới thiệu cho 1.782 lao động (728 lao động nữ). Trong đó: lao động có tay nghề 1.015 người, lao động phổ thông 767 người. Kết quả phỏng vấn, sơ tuyển tại phiên giao dịch có 911 lao động được chắp nối, giới thiệu thành công (577 nữ). Trong đó, lao động có tay nghề 521 người, lao động phổ thông 390 người./.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn