(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Tình hình kinh tế-xã hội TP. Đà Nẵng tháng 6 năm 2014
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 24/06/2014 Lượt xem: 44

(Nguồn báo cáo kinh tế-xã hội tháng 6 năm 2014 của Cục Thống Kê Đà Nẵng)

hực hiện Quyết định 339/QĐ-TTg ngày 19/02/2013 về tái cơ cấu kinh tế phát triển đất nước, thành phố Đà Nẵng đã chọn năm 2014 làm năm doanh nghiệpvà thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung thực hiện 10 công trình trọng điểm của thành phố, ưu tiên thi công Nút giao thông Ngã Ba Huế; hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách; tăng đầu tư, chăm lo, phát triển lĩnh vực văn hoá thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giảm hộ nghèo, xoá nhà tạm; xây dựng nếp sống văn hoá văn minh đô thị và bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Ước tính tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP)6 tháng đầu năm 2014 theo giá so sánh 2010 tăng 9,13% so với cùng kỳ năm trước (năm 2013 tăng 8,46%). Có thể nói đây là mức tăng cao, trong bối cảnh nền kinh tế đang còn những khó khăn nhất định, khẳng định tính đúng đắn, kịp thời, hiệu quả của các biện pháp, giải pháp của lãnh đạo Đảng và Chính quyền thành phố trong thực hiện ổn định kinh tế vĩ mô, tái cơ cấu phát triển kinh tế.

Tốc độ tăng trưởng GRDP của các khu vực kinh tế: VA khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,2%, khá cao so với mức tăng 3,51% của cùng kỳ năm trước, đóng góp tăng trưởng 3,4% GRDP; VA khu vực dịch vụ tăng 9,64%, thấp hơn mức tăng 12,29% của cùng kỳ năm trước, đóng góp tăng trưởng 5,3% GRDP; thuế nhập khẩu tăng 58,76%, đóng góp tăng 0,5% GRDP; riêng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản VA giảm 2,71% so với cùng kỳ, làm giảm 0,07% GRDP toàn thành phố.Như vậy, mức tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2014 chủ yếu do đóng góp của các ngành công nghiệp và dịch vụ.

Trong khu vực công nghiệp và xây dựng, tính riêng khối công nghiệp giá trị sản xuất tăng cao hơn cùng kỳ năm trước nên VA tăng 10,34%, đóng góp 3,2%tăng trưởng GRDP(năm 2013 tốc độ này chỉ ở mức 6,31%). Đặc biệt ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng khá VA tăng 11,66%; công nghiệp điện VA tăng 8%.

Khu vực dịch vụ, nhìn chung các ngành chiếm tỉ trọng lớn trong GRDP đều tăng thấp hơn cùng kỳ năm trước. Ngành thương nghiệp là ngành chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong khu vực dịch vụ chỉ tăng 5,55%, thấp hơn mức tăng 18,71% của năm 2013; ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 12,05%, thấp hơn mức tăng 35,24% của năm 2013; bù lại một số ngành dịch vụ có VA tăng khá như: nghệ thuật vui chơi và giải trí tăng 18,02%, ngành thông tin và truyền thông tăng 17,09%, ngành hoạt động chuyên môn kỹ thuật tăng 15,8%...

Về cơ cấu trong quy mô nền kinh tế 6 tháng đầu năm 2014, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 2,39%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 41,11% và khu vực dịch vụ chiếm 55,25% (Cùng kỳ năm trước cơ cấu ngành tương ứng là: 2,68%; 41,47% và 54,99%).

Cụ thể tình hình kinh tế-xã hội trong 6 tháng đầu năm 2014 như sau:

1. Công nghiệp

* Chính thức tháng 5/2014, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) thành phố tăng 10,33% so với cùng kỳ năm trước.

* Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tháng 06năm 2014 ước tăng 2,96% so với tháng trước;So với cùng kỳ tháng 6/2013, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tháng 6/2014tăng 10,01%.

* Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2014 tăng 10,53% so với cùng kỳ năm 2013.

2. Nông, lâm nghiệp và thủy sản

a, Nông nghiệp

* Trồng trọt: Diện tích gieo trồng lúa Vụ Đông Xuân 2013-2014 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đạt 2.963 ha, bằng 101,21% so với cùng kỳ năm trước. Năng suất cây trồng vụ Đông Xuân đạt tương đối cao, đặc biệt năng suất lúa đạt 63,8 tạ/ha, tăng 2,8 tạ/ha so với cùng kỳ năm 2013, cao nhất từ trước đến nay.Ngô 57,4 tạ/ha, giảm 1,6 tạ/ha so với cùng kỳ năm trước; Khoai lang 61,8 tạ/ha, giảm 0,9 tạ/ha so với cùng kỳ năm trước; Lạc 21,8 tạ/ha, tăng 0,3 tạ/ha so với cùng kỳ năm trước; Rau các loại 125,4 tạ/ha, tăng 0,7 tạ/ha so với cùng kỳ năm trước; Thuốc lá 20,5 tạ/ha, tăng 1 tạ/ha so với cùng kỳ năm trước;…

* Chăn nuôi: Trong 6 tháng đầu năm 2014, trên toàn địa bàn đã kiểm soát hơn 33.483 con heo; 1.767 trâu, bò và 63.965 gia cầm. Lũy kế từ đầu năm đến nay kiểm soát giết mổ trên địa bàn ước: 209.917 con heo; 11.617 trâu, bò; 388.519con gia cầm. Công tác tiêm phòng vacxin H5N1 trong tháng 6 năm 2014 trên địa bàn với số lượng 13.941 con gia cầm và 17.973 con chó, mèo. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2014, đã tiêm phòng cho 25.100 con heo, 13.699 con trâu, bò; 172.016 con gia cầm và 17.973 con chó mèo.

Đàn gia súc gia cầm trên địa bàn thành phố ước đạt như sau:

+ Tổng số lượng trâu1.946 con, tăng 0,31% so với cùng kỳ năm trước;

+ Tổng số lượng bò 14.092 con, tăng 9,78% so với cùng kỳ năm trước;

+ Tổng số lượng lợn 62.875 con, tăng 1,40% so với cùng kỳ năm 2013;

+ Tổng đàn gia cầm 450,5 ngàn con, bằng 97,83% so với cùng kỳ năm 2013.Trong đó: gà 392,9 ngàn con, tăng 4,38% so với cùng kỳ.

b, Lâm nghiệpTrong tháng 6/2014, tại thành phố Đà Nẵng nắng nóng kéo dài nên xảy ra 5 vụ cháy rừng với diện tích 11,55 ha; trong đó 2,1 ha rừng tự nhiên; 6,85 ha rừng trồng và 2,6 ha cây bụi, lau lách. Cộng dồn 6 tháng đầu năm 2014 trên địa bàn xảy ra 06 vụ cháy rừng với diện tích 11,95 ha. Sản lượng khai thác gỗ rừng trồng trong tháng 6 ước đạt 281 m3, bằng 90,4% so với cùng kỳ năm trước; cộng dồn 6 tháng đầu năm ước đạt 6.490 m3, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng củi khai thác 6 tháng đầu năm ước đạt 3.150 Ster, bằng 97,1% so với cùng kỳ năm 2013.

c, Thủy sản

Tổng số chiếc tàu khai thác thủy sản có động cơ tính đến thời điểm 01/5/2014 trên địa bàn thành phố ước 1.783 chiếc với tổng công suất 88.512 cv, trong đó số tàu thuyền đánh bắt xa bờ có mã lực lớn là 224 chiếc với tổng công suất 56.441 cv (chiếm tỷ trọng 63,78% so với tổng công suất trên toàn thành phố).

Sản lượng khai thác hải sản trong tháng6/2014 ước đạt 2.982 tấn, bằng 93,52% so với tháng trước và bằng 93,52% so với cùng kỳ năm trước. Tổng sản lượng khai thác 6 tháng đầu năm2014 ước đạt 16.429 tấn, bằng 88,44% so với cùng kỳ năm 2013.

Hoạt động nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn cũng khá thuận lợi, đến nay diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 471 ha (trong đó, diện tích nuôi thâm canh là 305 ha, nuôi bán thâm canh là 166 ha), bằng 98,4% so với cùng kỳ năm 2013. Sản lượng nuôi trồng ước tháng 6/2014 ước đạt 612 tấn cá, tôm (trong đó tôm thẻ chân trắng đạt 41,5 tấn). Cộng dồn 6 tháng đầu năm 2014 ước đạt 683,7 tấn cá, tăng 7 %;57 tấn tôm thẻ chân trắng, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2013.

3. Thực hiện vốn đầu tư

*Vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàntháng 05năm 2014thực hiện được 621.920 triệu đồng, tăng 3,7 lần so với cùng kỳ năm trước.

* Dự kiến tháng 06 năm 2014, vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn của Nhà nước do địa phương quản lý ước thực hiện được 391.499 triệu đồng.Ước 6 tháng đầu năm 2014, vốn đầu tư trên địa bàn thành phố là 11.326 tỷ đồng, tăng 2,71% so cùng kỳ năm trước.

4. Vận tải hàng hóa, hành khách

Tổng doanh thu ngành vận tải hàng hóa, hành khách, dịch vụ vận tải tháng 6năm 2014 ước đạt 535,2 tỷ đồng, tăng 11,2% so cùng kỳ năm 2013; và tăng 1,41% so với tháng trước.

Ước tháng6/2014, doanh thu doanh nghiệp vận tải ngoài Nhà nước ước đạt 434, 4 tỷ đồng, tăng 1,15% so với tháng trước và tăng7,58% so cùng kỳ tháng 6/2013. Doanh thu doanh nghiệp vận tải Nhà nước ước đạt 100,7 tỷ đồng, tăng 2,59% so tháng trước và tăng 8,68% so cùng kỳ tháng 6 năm 2013.

Ước tính khối lượng luân chuyển hành khách tháng 6/2014 đạt 123,6 triệu Hk.km, tăng 7,6% so cùng kỳ 2013; khối lượng luân chuyển hàng hóa đạt 290,5 triệu T.km, tăng 6,5% so cùng kỳ năm 2013.

Lũy kế 6tháng đầu năm 2014,doanh thu ngành vận tải ước đạt 3.85 tỷ đồng, tăng 4,3% so cùng kỳ năm 2013. Trong đó: doanh thu vận tải hành khách ước đạt 1.035 tỷ đồng, tăng 4,8% so cùng kỳ; doanh thu vận tải hàng hóa đạt 1.396 tỷ đồng, tăng 2,4% so cùng kỳ; doanh thu nhóm dịch vụ vận tải đạt 653 tỷ đồng tăng 7,5% so cùng kỳ 6 tháng năm 2013.

Cộng dồn 6 tháng năm 2014, khối lượng luân chuyển hành khách đạt 705,6 triệu Hk.km, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2013; khối lượng luân chuyển hàng hóa đạt 1.531 triệu T.km bằng 99,5% so cùng kỳ năm 2013.

* Hàng hoá thông qua cảng: Sản lượng hàng hóa thông qua Cảng tháng 06/2014ước đạt440 nghìn tấn, bằng 97,11% so với cùng kỳ năm 2013 và bằng 74,48% so với tháng trước. Dự tính 6 tháng năm 2014, sản lượng hàng hóa thông qua Cảng đạt 2.859 nghìn tấn, tăng 20,5% so cùng kỳ năm 2013.

5. Thương mại

*Dự ước tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tháng 06/2014 đạt 7.034tỷđồng, tăng 0,2% so tháng trước và tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước.

Cộng dồn 6 tháng đầu năm 2014, Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ ước đạt 39.266tỷ đồng, tăng 11,21% so cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố giá thì chỉ tăng 7,52%). Trong tổng mức bán lẻ6 tháng đầu năm 2014, so với cùng kỳ năm trước: Nhóm thương nghiệp tăng 8,62%; Nhóm khách sạn, nhà hàng tăng 13,63%; du lịch tăng 12,33% so cùng kỳ; dịch vụtăng 20,05%.

* Dự ước kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 6 năm 2014 của TP Đà Nẵng đạt 86,4 triệu USD, tăng 4,31 % so tháng trước, và tăng 6,34% so cùng kỳ năm trước.

Cộng dồn 6 tháng năm 2014, Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 487,3 triệu USD, tăng 6,77% so với cùng kỳ năm 2013.

* Ước kim ngạch nhập khẩu tháng 6/2014 đạt87 triệu USD tăng 6,97% so cùng kỳ năm trước và bằng 98,15% so tháng trước.

Cộng dồn 6tháng đầu năm 2014,Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 491,4 triệu USD tăng 6,69% so cùng kỳ năm 2013.

c, Về giá cả thị trường

* Chỉ số giá tiêu dùng(CPI) tháng 06/2014tăng 0,24% so tháng trước. Giá vàng tăng 0,27%;Giá USD tăng 0,36% so với tháng 5/2014.

* Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 06/2014 tăng 1,36% so với tháng 12 năm trước. Giá vàng tăng 2,49%; Giá đô la Mỹ tăng 0,32% so với tháng 12/2013.

* Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 6 tháng đầu năm 2014 so với bình quân cùng kỳ năm 2013tăng 3,69%, mức tăng chung thấp hơn so với mức tăng bình quân của cùng kỳ năm trước (tăng 8,81%). Giá vàng giảm so bình quân cùng kỳ là 19,37% và giá Đô la Mỹ tăng 0,95% so với bình quân cùng kỳ năm trước.

6. Hoạt động y tế

Tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết từ đầu năm 2014 đến nay là 151 cas (bằng 21,48% so với cùng kỳ năm 2013), giảm552 cas, không có trường hợp tử vong. Dịch bệnh tay chân miệng trong tháng là 47 cas, cộng dồn từ đầu năm đến cuối tháng 6/2014 là 365 cas, bằng 28,58% so với cùng kỳ năm 2013 (giảm 912 cas), không có trường hợp tử vong. Bệnh thủy đậu đến cuối tháng 6/2014 là 68 cas, cộng dồn từ đầu năm đến nay là 1.236 cas, trong tháng trung bình 1 tuần có thêm khoảng 17 cas bệnh thủy đậu, giảm hẳn so với các tháng trước. Đến nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố tương đối ổn định và có xu hướng giảm dần; các bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng giảm 72% so với cùng kỳ năm 2013; trung bình mỗi tuần có 25-30 ca mắc sởi, có 175 trường hợp dương tính với sởi.

7. Giáo dục

Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2014: Đối với hệ THPT, trong tổng số 10.710 thí sinh dự thi, có 10.554 thí sinh tốt nghiệp, đạt 98,54%; trong đó: có 353 thí sinh tốt nghiệp loại giỏi và 1.715 thí sinh xếp loại khá. Thủ khoa của kỳ thi tốt nghiệp năm nay thuộc về hai thí sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, với điểm số bằng nhau là 39 điểm (gồm: Toán 10, Văn 9, Lý 10, Hóa 10); Toàn thành phố có 5 trường có 100% thí sinh đỗ tốt nghiệp, gồm: THPT Phan Châu Trinh, THPT Hòa Vang, THPT Phan Thành Tài, THPT Cẩm Lệ và THPT chuyên Lê Quý Đôn. Trường có thí sinh tốt nghiệp thấp nhất là Trường THPT Diên Hồng, với 56,75%; Hệ bổ túc THPT, trong tổng số 875 thí sinh dự thi, có 788 thí sinh tốt nghiệp, đạt 90,05%; trong đó, có 3 thí sinh xếp loại giỏi và 23 thí sinh xếp loại khá.

8. Tình hình văn hóa xã hội

Ngày 8/6/2014, Cầu truyền hình Tổ quốc nhìn từ biển truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1. Đây là một gala lớn về biển đảo, được thực hiện trực tiếp tại hai điểm cầu: Tại Lý Sơn, một sân khấu được dựng ngay bên bờ biển thuộc thôn Đông, xã An Hải. Còn tại điểm cầu Công viên Biển Đông - đường Trường Sa và Hoàng Sa (Đà Nẵng), sân khấu được lấy ý tưởng từ chính bản đồ đất liền và trên biển của đất nước Việt Nam với những định giới rõ ràng về các vùng lãnh thổ của Tổ quốc. Cầu truyền hình Tổ Quốc nhìn từ biển là sự kết hợp của các chất liệu phóng sự, giao lưu và các tiết mục nghệ thuật đương đại. Những người làm truyền hình đã làm một hành trình dài nhằm tô đậm tình yêu thiêng liêng đối với Tổ quốc. Thông qua chương tình này, Đài Truyền hình Việt Nam muốn gửi đi một thông điệp: “Những thế hệ đi trước, những thế hệ đi sau, lớp lớp trùng trùng, có những người ngã xuống, nhưng vẫn luôn có những người tiếp bước, gìn giữ một Việt Nam hùng cường”.

Từ ngày 19/6 đến 29/6/2014 chương trình “Đà Nẵng-Điểm hẹn mùa hè 2014” diễn ra tại công viên Biển Đông–bãi biển Phạm Văn Đồng. Đây là sự kiện đặc biệt với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch được tổ chức hàng năm, thu hút hàng trăm ngàn lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan, nghỉ dưỡng tại thành phố Đà Nẵng vào dịp hè. Chương trình có nhiều hoạt động hấp dẫn du khách như: giải dù lượn không động cơ, biểu diễn aerobic, giải khiêu vũ đường phố, thi lắc thúng nan, đua thuyền Kayak, trình diễn bóng đá nghệ thuật và X Game, Diễn xướng hô hát bài chòi, triển lãm xe cổ và giao lưu, hội thi chim chào mào toàn quốc.

9. Lao động việc làm

Trong tháng 6/2014, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức 3 phiên giao dịch việc làm. Đến dự phiên giao dịch có 146 doanh nghiệp (74 đơn vị phỏng vấn trực tiếp tại sàn giao dịch) đăng ký tuyển dụng 3.656 lao động (1.522 nữ). Trong đó, nhu cầu tuyển dụng lao động có tay nghề 3.031 người, lao động phổ thông 625 người.Có khoảng 1.325 lao động tham gia phiên giao dịch. Trung tâm đã chắp nối, giới thiệu cho 1.153 lao động (384 lao động nữ). Trong đó, lao động có tay nghề 537 người, lao động phổ thông 616 người.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2014, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức 16 phiên giao dịch việc làm. Đến dự phiên giao dịch có 838 doanh nghiệp (442 đơn vị phỏng vấn trực tiếp tại sàn giao dịch) đăng ký tuyển dụng 21.434 lao động (11.134 nữ). Trong đó, nhu cầu tuyển dụng lao động có tay nghề 8.675 người, lao động phổ thông 12.759 người.

Các công tác giải quyết việc làm đã thực hiện trong 6 tháng qua trên địa bàn Thành phố gồm: Các thành phần kinh tế trên địa bàn đã tạo việc làm cho 16.612 lao động (đạt 53,6% kế hoạch năm, tăng 26,1% so cùng kỳ năm 2013).

Tóm lại, 6 tháng đầu năm 2014 kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng đã có dấu hiệu phục hồi và phát triển. Mặc dù sự kiện đặt giàn khoan HD981 trái phép của Trung Quốc tại Biển Đông đã tác động không nhỏ đến kinh tế xã hội thành phố (khai thác hải sản, kinh doanh du lịch dịch vụ…) tuy nhiên thành phố không phụ thuộc vào đối tác Trung Quốc nên kinh tế xã hội không có ảnh hưởng lớn.

Thành phố đang xúc tiến nhiều hoạt động tích cực để tái cơ cấu kinh tế phát triển thành phố, phát huy lợi thế và điểm mạnh để xây dựng thành phố Đà Nẵng đúng tầm trung tâm khu vực kinh tế vùng, nâng cao đời sống dân cư, ổn định an sinh xã hội./.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn