(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

 

 

Hội nghị tập huấn điều tra Xuất nhập khẩu dịch vụ của doanh nghiệp năm 2014
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 30/07/2014 Lượt xem: 32

Thực hiện theo Quyết định số 728/QĐ-CTK ngày 9/7/2014 của Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thống kê về việc điều tra thu thập thông tin xuất nhập khẩu dịch vụ của các doanh nghiệp năm 2014. Sáng ngày 30/7/2014, tại hội trường Cục Thống kê Đà Nẵng đã diễn ra Hội nghị tập huấn điều tra Xuất nhập khẩu dịch vụ của doanh nghiệp năm 2014 cho hơn 100 doanh nghiệp có liên quan đang hoạt động trên thành phố Đà Nẵng. Chủ trì hội nghị có đồng chí Trần Văn Trung, Phó Cục trưởng Cục Thống kê Đà Nẵng, tham dự hội nghị có các đồng chí trưởng phòng Thống kê nghiệp vụ, đồng chí Chánh thanh tra Cục Thống kê và kế toán các doanh nghiệp.

Thực hiện theo Quyết định số 728/QĐ-CTK ngày 9/7/2014 của Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thống kê về việc điều tra thu thập thông tin xuất nhập khẩu dịch vụ của các doanh nghiệp năm 2014.

Sáng ngày 30/7/2014, tại hội trường Cục Thống kê Đà Nẵng đã diễn ra Hội nghị tập huấn điều tra Xuất nhập khẩu dịch vụ của doanh nghiệp năm 2014 cho hơn 100 doanh nghiệp có liên quan đang hoạt động trên thành phố Đà Nẵng. Chủ trì hội nghị có đồng chí Trần Văn Trung, phó Cục trưởng Cục Thống kê Đà Nẵng, tham dự hội nghị có các đồng chí trưởng phòng Thống kê nghiệp vụ, đồng chí Chánh thanh tra Cục Thống kê và kế toán các doanh nghiệp.

Đối tượng, đơn vị điều tra gồm:

Các doanh nghiệp hạch toán kinh tế độc lập được thành lập, chịu sự điều chỉnh bởi Luật Doanh nghiệp (năm 2005) và chịu sự điều tiết bởi các Luật chuyên ngành như Luật Bảo hiểm, Luật Chứng khoán,… đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh trước ngày 01/01/2014, hiện đang tồn tại, có thu, chi về dịch vụ với nước ngoài trong năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014, gồm

Doanh nghiệp nhà nước

Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân

Doanh nghiệp ngoài nhà nước

Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Nội dung triên khai Hội nghị gồm:

- Triển khai Nghị định 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thống kê;

- Hướng dẫn nghiệp vụ ghi phiếu điều tra sô 02/HH, 03/BCVT và 06/DVK.

Mục đích của hội nghị

- Thu thập thông tin về hoạt động thu, chi về xuất, nhập khẩu dịch vụ của các doanh nghiệp với các đối tác nước ngoài, nhằm tổng hợp các chỉ tiêu liên quan trong hệ thống chỉ tiêu quốc gia, các chỉ tiêu thống kê chính thức hàng năm;

- Cập nhật thông tin làm dàn mẫu cho các cuộc điều tra chọn mẫu hàng quý về xuất, nhập khẩu dịch vụ;

- Đánh giá khả năng mở cửa, tiếp cận thị trường về dịch vụ

Tất cả các doanh nghiệp được mời tham gia tập huấn lần này sẽ tiến hành kê khai các biểu mẫu theo quy định và gửi phiếu về Cục Thống kê trước ngày 7/8/2014 để Cục thống kê tiến hành tổng hợp số liệu báo cáo về cơ quan Tổng Cục Thống kê. Các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện gặp khó khăn, vướng mắc có thể liên lạc về số điện thoại 0511 3 828 031 – Phòng Thống kê Thương Mại - để được hướng dẫn trực tiếp.

Căn cứ theo Luật thống kê và Nghị định 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thống kê, toàn bộ thông tin cung cấp theo phiếu kê khai chỉ nhằm phục vụ công tác thống kê và được bảo mật theo luật định. Nghĩa vụ cung cấp thông tin của các doanh nghiệp được quy định theo Luật Thống kê. Mọi hoạt động vi phạm liên quan đến việc không cung cấp đầy đủ thông tin, cung cấp sai thông tin, nộp trễ biểu mẫu kê khai thông tin đều bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thống kê với các mức xử phạt khác nhau, thấp nhất là 300.000 đồng và cao nhất là 30.000.000 đồng.

Hội nghị diễn ra trong thời gian 1 buổi và kết thúc thành công.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn