(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Tình hình kinh tế-xã hội TP. Đà Nẵng tháng 7 năm 2014
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 09/09/2014 Lượt xem: 13

(Nguồn báo cáo kinh tế-xã hội tháng 7 năm 2014 của Cục Thống Kê Đà Nẵng)

Công nghiệp* Chính thức tháng 6/2014, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) thành phố ng 10,46% so với cùng kỳ năm trước.

* Ước tính tháng 7/2014, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 1,63% so với tháng trước. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tháng 7/2014 tăng 11,17% so với cùng kỳ năm 2013.

* Ước tính 7 tháng đầu năm 2014, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 10,69% so với cùng kỳ năm trước. Trong 7 tháng đầu năm 2014, một số ngành có tốc độ phát triển khá so với cùng kỳ năm trước cụ thể là: SX giày dép tăng 34,28%; SX hóa dược liệu tăng 44,50%; SX sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 33,89%; SX thiết bị điện tăng 27,42%; SX công nghiệp chế biến, chế tạo khác tăng 28,69%... Bên cạnh đó cũng còn có một số ngành SX giảm sút so với cùng kỳ năm 2013 (tuy không nhiều) như: Dệt giảm 10,31%; Chế biến gỗ và các sản phẩm từ gỗ giảm 27,90%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính giảm 11,66%.

Một số sản phẩm trong 7 tháng đầu năm 2014 có sản lượng tăng khá so với cùng kỳ năm trước như: lưới đánh cá tăng 37,48%; giày, dép tăng 34,28%; cửa sổ bằng gỗ tăng 30,09%; dược phẩm khác chưa được phân vào đâu tăng 44.50%; xi-măng tăng 29,38%; bê tông trộn sẵn tăng 37,44%… Một số sản phẩm giảm so với cùng kỳ năm 2013 như: Mực đông lạnh giảm 36,68%; vải dệt thoi giảm 48,33%; võ bào, dăm bào giảm 31,51%.

Nông nghiệp:Diện tích gieo trồng lúa Vụ Hè Thu (mùa) 2013-2014 trên địa bàn ước đạt 2.557 ha; tăng 1,37 % so với cùng kỳ năm trước. Diện tích gieo trồng vụ Hè Thu (mùa) cây hằng năm khác đến nay ước đạt: ngô 297 ha, tăng 5,69% so với cùng kỳ năm trước; khoai lang 142,7 ha, bằng 87,01% so với cùng kỳ năm trước; rau, đậu 232,5 ha, tăng 9,31%; cây hoa 19,8 ha, tăng 15,12% so với cùng kỳ năm trước; mía 145 ha, bằng 100% so với cùng kỳ năm 2013. Tính đến nay các loại cây trồng hiện đang phát triển tốt.

Tổng đàn trâu ước 1.934 con, bằng 99,69% so với cùng kỳ năm trước; Tổng đàn bò ước 13.010 con, tăng 1,35% so với cùng kỳ năm trước; Tổng đàn lợn ước 70.920 con, tăng 14,38% so với cùng kỳ năm 2013; Tổng đàn gia cầm ước 423,2 ngàn con (trong đó: gà 382 ngàn con), bằng 97,26% (gà 101,49%) so với cùng kỳ năm trước.

Lâm nghiệp Trong 7/2014, thời tiết tại Đà Nẵng nắng nóng, ít mưa, nên trong tháng qua trên địa bàn đã xảy 05 vụ cháy rừng với diện tích 118,7 ha, trong đó 105,6 ha rừng tự nhiên và 13,1 ha cây bụi, lau lách. Cộng dồn 6 tháng đầu năm 2014 trên địa bàn xảy ra 11 vụ cháy rừng với diện tích 114,95 ha rừng. Tại thời điểm không phát sinh diện tích rừng trồng mới tập trung (tại địa phương trồng rừng theo mùa vụ nằm trong khoảng tháng 10, 11,12 hàng năm).

Trong tháng 7/2014, cơ quan chuyên ngành đã tổ chức được 23 đợt kiểm tra tại rừng. Đã lập biên bản 14 vụ vi phạm hành chính, xử lý 6 vụ. Phạt tiền 42 triệu đồng, tịch thu nhiều lâm sản có giá trị cao khác. Kết quả thực hiện 7 tháng đầu năm 2014, cơ quan chuyên ngành tổ chức được 140 đợt kiểm tra tại rừng, lập biên bản 75 vụ vi phạm hành chính và đã xử lý 75 vụ vi phạm hành chính, phạt tổng số tiền gần 900 triệu đồng và tịch thu nhiều lâm sản có giá trị cao.

Thuỷ sản Sản lượng khai thác trong tháng 7/2014 ước đạt 3.176 tấn, bằng 82,36% so với cùng kỳ năm trước. Tổng sản lượng khai thác 7 tháng đầu năm 2014 ước đạt 20.505 tấn, bằng 91,41% so với cùng kỳ năm 2013.

Hoạt động nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn cũng khá thuận lợi, diện tích nuôi trồng tính đến cuối tháng 6/2014 ước 475 ha, bằng 97,6% so với cùng kỳ năm 2013. Hiện nay đã hoàn thành việc thả giống đợt 2 năm 2014 ở các hộ nuôi tôm nước lợ, nuôi nước ngọt phát triển bình thường. Sản lượng nuôi trồng ước tháng 7/2014 ước đạt 18,5 tấn. Cộng dồn 7 tháng đầu năm 2014 ước đạt 702 tấn, tăng 7,28% với cùng kỳ năm 2013.

Thực hiện vốn đầu tư Vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý trong tháng 6/2014 thực hiện được 600,7 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2014 vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý thực hiện được 1.847 tỷ đồng tăng 2,01% so với cùng kỳ năm trước và đạt 42,88% so với kế hoạch năm 2014.

Dự kiến tháng 07 năm 2014, vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn của Nhà nước do địa phương quản lý thực hiện được 682,5 tỷ đồng. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2014 vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 2.530 tỷ đồng, bằng 87,36% so với cùng kỳ năm trước và đạt 58,73% so với kế hoạch năm 2014.

Vận tải Doanh thu vận tải tháng 7/2014 ước đạt 514,9 tỷ đồng, tương đương tháng 7 năm 2013. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2014, ước đạt 3.587 tỷ đồng, tăng 3,8% so 7 tháng năm 2013. Cụ thể như sau: Vận tải hành khách: Doanh thu vận tải hành khách tháng 7 năm 2014, ước đạt 178,5 tỷ đồng, bằng 92,4% so cùng kỳ năm 2013; cộng dồn 7 tháng đầu năm 2014 ước đạt 1.211 tỷ đồng, tăng 4,4 % so cùng kỳ năm 2013. Khối lượng luân chuyển hành khách tháng 7/2014 ước đạt 121,1 triệu HK.Km, bằng 94,6% so cùng kỳ 2013; ước tính 7 tháng đầu năm 2014, tổng khối lượng luân chuyển đạt 833,5 triệu Hk.Km, tăng 2,5% so cùng kỳ năm 2013; Vận tải hàng hóa: Doanh thu vận tải hàng hóa tháng 7 năm 2014 ước đạt 219 tỷ đồng, tăng 4,2% so tháng 7 năm 2013; cộng dồn 7 tháng đầu năm 2014, ước đạt 1.606 tỷ đồng, tăng 1,3% so 7 tháng 2013; khối lượng luân chuyển hàng hóa tháng 7 năm 2014 tăng 3,5% so cùng kỳ năm 2013 và tương đương 293,5 triệu T.Km; cộng dồn 7 tháng đầu năm 2014, ước đạt 1.181 triệu T.km, tăng 1,5% so cùng kỳ năm 2013; Dịch vụ vận tải: Doanh thu dịch vụ ngành vận tải tháng 7/2014 ước đạt 117,5 tỷ đồng, bằng 93,2% so cùng kỳ năm 2013; lũy kế 7 tháng đầu năm 2014 tổng doanh thu nhóm dịch vụ ước đạt 770 tỷ đồng, tăng 8,1% so cùng kỳ năm 2013.

* Hàng hoá thông qua cảng: Tổng hợp 6 tháng, sản lượng thực hiện được 2.868 nghìn tấn, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2013; trong đó hàng nhập khẩu đạt 808 nghìn tấn, tăng 35%; hàng xuất khẩu đạt 1.154 nghìn tấn, tăng 5%; hàng nội địa đạt 905 nghìn tấn, tăng 35% so với cùng kỳ 2013. Dự tính tháng 7 năm 2014, sản lượng hàng hóa thông qua cảng là 460 nghìn tấn, tăng 2,1% so cùng kỳ năm 2013.

Về lưu chuyển hàng hoá: * Dự ước tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tháng 7/2014 đạt 6.813 tỷ đồng, bằng 96,73% so tháng trước và tăng 7,75% so cùng kỳ năm trước.

* Ước tính tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ 7 tháng đầu năm 2014 đạt 46.088 tỷ đồng, tăng 10,71% so cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố giá, chỉ tăng 9,14%). Trong tổng mức bán lẻ: Thương nghiệp là nhóm ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất (68,0% so tổng mức), và tăng 8,33% so cùng kỳ; Khách sạn, nhà hàng tăng 12,87% so cùng kỳ; Du lịch tăng 14,5% so cùng kỳ; Dịch vụ tăng 18,76% so cùng kỳ.

Về ngoại thương: * Dự ước kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 7 năm 2014 của Tp. Đà Nẵng đạt 83,27 triệu USD, tăng 2,42 % so tháng trước và tăng 3,27 % so cùng kỳ năm trước.

* Ước cộng dồn 7 tháng đầu năm 2014, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 565,73 triệu USD, tăng 5,3% so cùng kỳ năm trước.

* Ước kim ngạch nhập khẩu tháng 7/2014 là 87 triệu USD, tăng 4,7% so cùng kỳ năm trước và tăng 1,44% so tháng trước.

* Ước kim ngạch nhập khẩu hàng hóa 7 tháng đầu năm 2014 là 578,75 triệu USD, tăng 5,77% so cùng kỳ năm trước.

Chỉ số giá tiêu dùng* Chỉ số chung giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2014 so tháng trước tăng 0,20% so tháng 6/2014; trong đó: khu vực thành thị tăng 0,20%, khu vực nông thôn tăng 0,19%.

Giá vàng: tăng 0,83% so với tháng trước. Giá vàng 9999 tư nhân trong tháng 7/2014 dao động từ 3.315 - 3.455 nghìn đồng/chỉ, bình quân 3.400 nghìn đồng/chỉ. Giá Đôla Mỹ: tăng 0,53% so với tháng trước.

* Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2014 tăng 1,57% so với tháng 12 năm trước. Trong đó nhóm tăng cao nhất là: Nhóm may mặc mũ nón tăng 2,33%; Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 2,12%. Các nhóm khác tăng nhẹ; riêng nhóm Bưu chính viễn thông giảm 0,2%.

Giá vàng tăng 3,34%; Giá đô la Mỹ tăng 0,85% so với tháng 12/2013.

* Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7/2014 so với tháng 7/2013 tăng 3,88%. Tăng cao nhất là nhóm Giáo dục tăng 7,37% kế đến là nhóm thực phẩm tăng 5,63%; nhóm May mặc, mũ nón, giầy dép tăng 4,35%; Giao thông tăng 3,2%; nhóm hàng thuốc và dịch vụ y tế tăng 1,09. Bên cạnh đó có nhóm Bưu chính viễn thông giảm 0,48 so với tháng 7 năm 2012.

Giá vàng giảm 0,86%, giá USD tăng 0,74% so với cùng kỳ năm trước.

* Chỉ số giá tiêu dùng so với bình quân 7 tháng đầu năm 2014 so cùng kỳ năm 2013 tăng 3,72%, mức tăng chung thấp hơn so với mức tăng bình quân của cùng kỳ năm trước (bình quân 7 tháng năm 2013 so năm 2012 tăng 8,82%). Giá vàng giảm so bình quân cùng kỳ là 16,95%, giá Đô la Mỹ tăng 0,92% so với bình quân cùng kỳ năm trước.

VĂN HÓA, XÃ HỘI VÀ ĐỜI SỐNG Ngày 08/7/2014, HĐND thành phố đã khai mạc kỳ họp thứ 10 nhằm kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2014 và thảo luận quyết định những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014; bầu bổ sung thành viên UBND thành phố; quyết định về thu chi ngân sách và một số vấn đề quan trọng khác. Đặc biệt, trước tình hình căng thẳng trên biển Đông từ đầu tháng 5/2014 đến nay do việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trên biển Đông tại khu vực thuộc vùng thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam, có hành vi khiêu khích, đe dọa, đâm chìm tàu cá của ngư dân Đà Nẵng, đại diện cho nguyện vọng của nhân dân thành phố Đà Nẵng, là địa phương đơn vị hành chính quản lý quần đảo Hoàng Sa, HĐND thành phố tại kỳ họp lần này đã ban hành Nghị quyết phản đối hành vi sai trái nêu trên của Trung Quốc, đồng thời bày tỏ quyết tâm đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.

Ngày 8/7/2014, thí sinh tập trung tại 18 hội đồng thi trên địa bàn Đà Nẵng làm thủ tục dự thi, nghe phổ biến quy chế, điều chỉnh sai sót trong hồ sơ. Hội đồng tuyển sinh ĐH Đà Nẵng có 14. 371 thí sinh làm thủ tục dự thi trên tổng số 17.327 thí sinh đăng ký dự thi, đạt 82,94%. Như vậy ngày 09/7/2014 có 14. 371 thí sinh các khối B, C, D và các khối năng khiếu đăng ký dự thi vào Đại học Đà Nẵng bước vào ngày thi đầu tiên của đợt 2 kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014.

Tại Hội đồng tuyển sinh Đại học Đà Nẵng, đợt thi cao đẳng có 1.924 thí sinh khối A, A1 và D1 đăng ký dự thi vào các trường thành viên. ĐH Đà Nẵng bố trí hai hội đồng thi, với 50 phòng thi; đồng thời điều động 174 cán bộ, giảng viên làm công tác coi thi. Trước đó, ngày 14/7/2014, có 1.233 thí sinh trên tổng số 1.924 (tỷ lệ 64,09%) đã đến các hội đồng thi làm thủ tục dự thi, điều chỉnh sai sót trong hồ sơ.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn