(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Tình hình kinh tế-xã hội TP. Đà Nẵng tháng 8 năm 2014
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 09/09/2014 Lượt xem: 27

(Nguồn báo cáo kinh tế-xã hội tháng 8 năm 2014 của Cục Thống Kê Đà Nẵng)

* Chính thức tháng 7/2014, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) thành phố tăng 10,91% so với cùng kỳ năm trước.

* Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tháng 8 năm 2014 ước tăng 0,84% so với tháng trước. So với cùng kỳ tháng 8/2013, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tháng 8/2014 tăng 11,93%.

* Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp 8 tháng đầu năm 2014 tăng 10,78% so với cùng kỳ năm 2013. Một số ngành có tốc độ phát triển khá so với cùng kỳ: Sản xuất giày dép tăng 37,82%; Sản xuất thuốc, hóa dược liệu tăng 38,97%; Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 35,03%; Khai khoáng tăng 23,99%; Sản xuất thiết bị điện tăng 23,48%; Sản xuất xe có động cơ tăng 23,55%... Các ngành sản xuất có chỉ số sản xuất giảm tập trung ở những ngành công nghiệp chủ lực của thành phố, cụ thể là: Công nghiệp Dệt giảm 7,96% do Công ty Cổ phần đầu tư phong phú Sơn Trà tạm ngừng hoạt động; Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ giảm 28,37%; Công nghiệp sản xuất phân phối điện tử, máy vi tính giảm 9,02%.

Nông nghiệp: Diện tích gieo trồng cây hàng năm Vụ Hè Thu (Vụ Mùa) năm 2014 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng là: lúa 2.557 ha, ngô 297 ha, khoai lang 255 ha, rau, đậu 233 ha, lạc 103 ha, cây hoa 74 ha. So với cùng kỳ năm trước diện tích gieo trồng tăng cụ thể: lúa tăng 2,49%; ngô tăng 16,47%; khoai lang tăng 0,59%; rau đậu tăng 9,31%; lạc tăng 3%; riêng cây hoa giảm 2,12% so với cùng kỳ năm 2013.

Tính đến thời điểm đầu tháng 8/2014, đàn gia súc gia cầm trên địa bàn thành phố ước đạt như sau: Tổng số lượng trâu 1.936 con, giảm 0,21% so với cùng kỳ năm trước; Tổng số lượng bò 13.392 con, tăng 4,32% so với cùng kỳ năm trước; Tổng số lượng lợn 62.468 con, tăng 0,75% so với cùng kỳ năm 2013; Tổng đàn gia cầm 453 ngàn con, bằng 98,37% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó: đàn gà 401 ngàn con, tăng 6,54% so với cùng kỳ.

Lâm nghiệp Sản lượng khai thác gỗ rừng trồng trong tháng 8 ước đạt 2.451 m3, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước. Cộng dồn 8 tháng đầu năm 2014 khai thác gỗ ước đạt 14.209 m3, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng củi khai thác 8 tháng đầu năm 2014 ước đạt 67.500 Ster, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 8/2014, cơ quan chuyên ngành đã tổ chức được 25 đợt kiểm tra tại rừng. Đã lập biên bản 10 vụ phạm hành chính, phạt tiền 10,5 triệu đồng, tịch thu nhiều lâm sản có giá trị cao khác. Kết quả thực hiện 8 tháng đầu năm 2014, cơ quan chuyên ngành tổ chức được 165 đợt kiểm tra tại rừng, lập biên bản 75 vụ vi phạm hành chính và đã xử lý 85 vụ vi phạm hành chính, phạt tổng số tiền 998,7 triệu đồng và tịch thu nhiều lâm sản có giá trị cao.

Thủy sản Sản lượng khai thác thủy sản trong tháng 8/2014 ước đạt 3.416 tấn, tăng 5,04% so với cùng kỳ năm trước; trong đó khai thác hải sản đạt 3.391 tấn, tăng 5,02% so với 8/2013. Tổng sản lượng thủy sản 8 tháng đầu năm 2014 ước đạt 24.638 tấn, bằng 93,03% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó sản lượng khai thác đạt 23.896 tấn, bằng 92,76% so với cùng kỳ năm 2013.

Hoạt động nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn khá thuận lợi, đến nay diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 475,1 ha, bằng 98,06% so với cùng kỳ năm 2013. Sản lượng nuôi trồng ước tháng 8/2014 ước đạt 24,5 tấn, cộng dồn 8 tháng đầu năm 2014 ước đạt 742,3 tấn, tăng 2,92% so với cùng kỳ năm 2013.

Thực hiện vốn đầu tư Vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 7 năm 2014 thực hiện được 593.356 triệu đồng, giảm 18,45% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: vốn Ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 581.805 triệu đồng chiếm 98,05%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện đạt 11.551 triệu đồng chiếm 1,95% .

Dự kiến tháng 8 năm 2014, vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn của Nhà nước do địa phương quản lý ước thực hiện được 652.692 triệu đồng, tăng 10% so với tháng trước và tăng 8,55% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh 639.986 triệu đồng, tăng 10% so với tháng trước và tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước, vốn ngân sách nhà nước cấp huyện 12.706 triệu đồng, tăng 10% so với tháng 7/2014 và tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm trước.

Vận tải hàng hóa, hành khách Lũy kế 8 tháng đầu năm 2014, doanh thu ngành vận tải ước đạt 4.136,9 tỷ đồng, tăng 5,1% so cùng kỳ năm 2013. Phân theo thành phần kinh tế: Doanh thu doanh nghiệp vận tải ngoài Nhà nước ước đạt 3.329 tỷ đồng, tăng 5,07% so với cùng kỳ năm 2013; doanh thu doanh nghiệp vận tải Nhà nước ước đạt 807 tỷ đồng, tăng 4,92% so cùng kỳ; doanh thu doanh nghiệp vận tải có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 922 triệu đồng, tăng 1,11% so với cùng kỳ 2013.

Cộng dồn 8 tháng năm 2014, khối lượng luân chuyển hành khách đạt 955,1 triệu Hk.km, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm 2013; khối lượng luân chuyển hàng hóa đạt 2.013 triệu T.km, tăng 2,8% so cùng kỳ năm 2013.

Hàng hoá thông qua cảng: Dự tính 8 tháng đầu năm 2014, sản lượng hàng hóa thông qua Cảng đạt 3.866 nghìn tấn, tăng 17,6% so cùng kỳ năm 2013. Trong đó: hàng xuất khẩu đạt 1.495 nghìn tấn, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2013; hàng nhập khẩu đạt 1.090 nghìn tấn, tăng 23,6% so với cùng kỳ; hàng nội địa đạt 1.281 nghìn tấn, tăng 32,8% so với cùng kỳ; hàng Container ước đạt 1.729 nghìn tấn, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm 2013.

Lưu chuyển hàng hoá Dự ước tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tháng 8/2014 đạt 6.446 tỷ đồng, tăng 0,18% so tháng trước và tăng 11,69% so với cùng kỳ năm trước. Cộng dồn 8 tháng đầu năm 2014, tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ ước đạt 51.983 tỷ đồng, tăng 9,67% so cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố giá thì chỉ tăng 5,99%). Trong tổng mức bán lẻ 8 tháng đầu năm 2014, so với cùng kỳ năm trước: Nhóm thương nghiệp tăng 7,26%; Nhóm khách sạn, nhà hàng tăng 11,35%; du lịch tăng 16,63% so cùng kỳ; dịch vụ tăng 18,31%.

Về ngoại thương Dự ước kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 8 năm 2014 của TP Đà Nẵng đạt 96,6 triệu USD, tăng 0,89% so tháng trước, và tăng 14,47% so cùng kỳ năm trước. Cộng dồn 8 tháng đầu năm 2014, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 677,2 triệu USD, tăng 10,25% so với cùng kỳ năm 2013.

Ước kim ngạch nhập khẩu tháng 8/2014 đạt 92,6 triệu USD tăng 10,75% so cùng kỳ năm trước và tăng 2,27% so tháng trước. Cộng dồn 8 tháng đầu năm 2014, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 676,5 triệu USD tăng 7,23% so cùng kỳ năm 2013.

Về giá cả thị trường Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2014 tăng 0,12% so tháng trước. Nhóm giáo dục tăng 0,02%; Thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,1%; Giá lương thực tăng 0,1%; Văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,11%. Và tăng cao là nhóm: Hàng hóa và dịch vụ khác tăng 1,06%; Thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,28%; May mặc, mũ nón và giày dép tăng 0,32%; Giá thực phẩm tăng 0,28%.

Giá vàng giảm 0,35%; Giá USD giảm 0,3% so với tháng 7/2014.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2014 tăng 1,69% so với tháng 12 năm trước, Giá vàng tăng 2,98%; Giá đô la Mỹ tăng 0,55% so với tháng 12/2013.

* Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 8 tháng đầu năm 2014 so với bình quân cùng kỳ năm 2013 tăng 3,72%, mức tăng chung thấp hơn so với mức tăng bình quân của cùng kỳ năm trước (tăng 8,82%). Giá vàng giảm so bình quân cùng kỳ là 15,29% và giá Đô la Mỹ tăng 0,84% so với bình quân cùng kỳ năm trước.

Hoạt động y tế Tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết từ đầu năm 2014 đến nay là 176 cas (bằng 20,66% so với cùng kỳ năm 2013), giảm 676 cas, không có trường hợp tử vong. Dịch bệnh tay chân miệng trong tháng 8/2014 là 48 cas, cộng dồn từ đầu năm đến cuối tháng 8/2014 là 620 cas, bằng 34,14% so với cùng kỳ năm 2013 (giảm 1.196 cas), không có trường hợp tử vong. Bệnh thủy đậu cộng dồn từ đầu năm đến nay là 1.326 cas, trong tháng trung bình 1 tuần có thêm khoảng 15 cas bệnh thủy đậu, giảm hẳn so với các tháng trước.

Từ đầu năm đến nay, Sở Y tế Đà Nẵng đã tổ chức các đợt chiến dịch, cao điểm toàn thành phố kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm 3.931/6.416 cơ sở, đạt tỷ lệ 61,3%. Trong đó, số cơ sở đạt tiêu chuẩn vệ sinh theo quy định của Bộ Y tế là 3.345 cơ sở, đạt tỷ lệ 85%, số cơ sở vi phạm là 586 cơ sở (chiếm tỷ lệ 15%), trong đó bị cảnh báo là 493 cơ sở, phạt tiền 93 cơ sở. So với năm 2013, tỷ lệ bị cảnh cáo giảm, tỷ lệ số bị xử phạt nặng. Các nội dung vi phạm chủ yếu là về điều kiện cơ sở, trang thiết bị dụng cụ, con người, tiêu chuẩn sản phẩm, ghi nhãn thực phẩm.

An toàn giao thông Tình hình tai nạn giao thông trên thành phố 8 tháng đầu năm 2014 có chuyển biến đáng kể so với cùng kỳ năm 2013, cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương đều giảm. Tuy nhiên vẫn còn nhiều vụ vi phạm giao thông do lỗi của người tham gia; trong số 107 vụ tai nạn có 21 vụ do chạy quá tốc độ, 15 vụ vi phạm làn đường, 14 vụ do chuyển hướng đột ngột. Những lỗi này chiếm gần 50% số vụ tai nạn và hơn 50% số người chết trong hơn 8 tháng qua. Lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra, xử lý lập biên bản 35.960 trường hợp, bình quân mỗi ngày có khoảng 150 trường hợp vi phạm luật an toàn giao thông. Hiện số lượng phương tiện tham gia cũng tăng cao, thành phố có gần 42.420 ô tô các loại, gần 692.000 xe máy.

Lao động việc làm Trong tháng 8/2014, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức 3 phiên giao dịch việc làm. Đến dự phiên giao dịch có 163 doanh nghiệp (75 đơn vị phỏng vấn trực tiếp tại sàn giao dịch) đăng ký tuyển dụng 2.575 lao động (777 nữ). Có khoảng 2.162 lao động tham gia phiên giao dịch. Trung tâm giới thiệu việc làm thành phố đã chắp nối, giới thiệu cho 1.491 lao động (750 lao động nữ). Kết quả phỏng vấn, sơ tuyển tại phiên giao dịch có 1.352 lao động được chắp nối, giới thiệu thành công (712 nữ). Lũy kế 8 tháng đầu năm 2014, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức 22 phiên giao dịch việc làm. Đến dự phiên giao dịch có 1.168 doanh nghiệp (597 đơn vị phỏng vấn trực tiếp tại sàn giao dịch) đăng ký tuyển dụng 26.630 lao động (12.981 nữ). Trung tâm đã chắp nối, giới thiệu cho 10.349 lao động (4.542 lao động nữ).

Bảo trợ xã hội Những năm qua, việc thực hiện cơ chế tạo nguồn để cải cách tiền lương theo quy định của Trung ương đã tạo điều kiện cho TP Đà Nẵng chủ động được nguồn kinh phí để đảm bảo thực hiện chính sách tiền lương theo lộ trình tăng lương của Chính phủ. Tính đến năm 2014, tổng nguồn để thực hiện cải cách tiền lương tập trung của ngân sách thành phố hiện còn là 658,4 tỷ đồng (không kể nguồn trích theo quy định tại các đơn vị); trong đó: nguồn năm trước chuyển sang 651,2 tỷ đồng, nguồn bố trí dự toán năm 2014 là 7,2 tỷ đồng.

Trong tháng 8/2014, các cấp Hội Liên hiệp Thanh niên đã tham gia xây dựng 1,5 km đường giao thông nông thôn; hỗ trợ xây dựng 2 nhà nhân ái; thăm hỏi, tặng quà, khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách, gia đình gặp thiên tai, khó khăn với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng; vận động hiến máu tình nguyện được 6.700 đơn vị máu...

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố các cấp đã giúp hơn 1.400 hộ phụ nữ thoát nghèo, 200 trẻ em chưa ngoan tiến bộ và 88 trường hợp gia đình không còn bạo lực gia đình. Hội đã hỗ trợ cho 246 hộ gia đình phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn xây dựng và sửa chữa 193 Mái ấm tình thương với tổng kinh phí gần 2,5 tỷ đồng, xây dựng khu vui chơi cho trẻ em ở các quận Hải Châu, Ngũ Hành Sơn và H. Hòa Vang; tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 24 nghìn lao động nữ./.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn