(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 
Hội nghị triển khai nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thống kê
Người đăng tin: test test Ngày đăng tin: 01/10/2014 Lượt xem: 14

Sáng ngày 1/10/2014 tại Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Hội nghị triển khai nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thống kê (sau đây gọi tắt là Nghị định 79).

Sáng ngày 1/10/2014 tại Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Hội nghị triển khai nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thống kê (sau đây gọi tắt là Nghị định 79). Tham dự hội nghị có hơn 100 đại diện giám đốc và kế toán các doanh nghiệp mới thành lập trong 6 tháng đầu năm 2014 trên địa bàn quận Hải Châu. Ông Lê Đức Tráng Cục trưởng Cục Thống kê Chủ trì và phát biểu khai mạc hội nghị. Đây là hội nghị tuyên truyền phổ biến Nghị định mới quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực Thống kê.

Năm 2013, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 27/5/2013 về thực hiện chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn Đà Nẵng, nội dung Chỉ thị giao cho các UBND các quận huyện hằng năm phải tổ chức triển khai phổ biến Luật Thống kê cho các doanh nghiệp mới thành lập.

Ngày 19/7/2013 Chính phủ ban hành Nghị định 79 để thay thế Nghị định 14/2005/NĐ-CP ngày 04/02/2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thống kê, các mức xử phạt đã được nâng lên tùy theo mức độ vi phạm của đối tượng đối với hành vi không nộp báo cáo thống kê, nộp chậm báo cáo thống kê, hoặc nộp không đầy đủ báo cáo thống kê ..., và biện pháp khắc phục hậu quả cũng được nêu rõ tại nghị định này.

Nghi định số 79 được ban hành nhằm đảm bảo kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về Thống kê; đảm bảo thu nhập, tổng hợp được nhưng thông tin thống kê trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời phục vụ các cơ quan Đảng và nhà nước trong việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân khác; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về thống kê.

Trước yêu cầu cấp thiết đó, công tác thông tin, tuyên truyền về nghị định có ý nghĩa quan trong nhằm nêu cao trách nhiệm trong việc tổ chức, thực hiện Nghị định, đảm bảo cho các tính chất đã nêu của Nghị định được thực thi một cách có hiệu qua nhất tới các cá nhân, tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê, điều tra thống kê, cá nhân, tổ chức phổ biến và sử dụng thông tin thông kê, cá nhân, tổ chức được điều tra thống kê.

Hội nghị diễn ra trong 3 ngày từ ngày 1/10 đến hết ngày 3/10 cho các đối tượng là giám đốc và kế toán các doanh nghiệp mới thành lập 6 tháng đầu năm 2014 của 7 quận huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn