(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 
Tình hình kinh tế-xã hội TP. Đà Nẵng tháng 10 năm 2014
Người đăng tin: test test Ngày đăng tin: 24/10/2014 Lượt xem: 6

(Nguồn báo cáo kinh tế-xã hội tháng 10 năm 2014 của Cục Thống Kê Đà Nẵng)

Công nghiệp: Chính thức tháng 9/2014, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) thành phố tăng 13,14% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tháng 10 năm 2014 ước giảm 3,52% so với tháng trước. So với cùng kỳ tháng 10/2013, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tháng 10/2014 tăng 10,97%.

Ước 10 tháng đầu năm 2014: Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp 10 tháng đầu năm 2014 tăng 10,92% so với cùng kỳ năm 2013. Những ngành có tốc độ phát triển khá so với cùng kỳ: Sản xuất giày dép tăng 44,65%; Sản xuất thuốc, hóa dược liệu tăng 29,80%; Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 41,12%; Khai khoáng tăng 30,69%; Một số ngành có chỉ số sản xuất giảm là: Công nghiệp Dệt giảm 8,5%; Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ giảm 40,52%; Công nghiệp sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và SP quang học giảm 8,64% so với cùng kỳ năm 2013.

Nông nghiệp: * Trồng trọt: Diện tích gieo trồng cây hàng năm Vụ Hè Thu (Vụ Mùa) năm 2014 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng là: lúa 2.522 ha, ngô 301 ha, khoai lang 137 ha, rau, đậu 478 ha, cây hoa 67 ha. So với cùng kỳ năm trước diện tích gieo trồng tăng cụ thể: lúa tăng 1,07%; ngô tăng 17,96%; khoai lang tăng 12,76%; rau đậu giảm 8,86%; cây hoa giảm 10,86% so với cùng kỳ năm 2013.

* Chăn nuôi: đến nay tình hình chăn nuôi trên địa bàn thành phố ổn định, không có dịch bệnh xảy ra. Công tác kiểm soát giết mổ được chú trọng, ước tính tháng 10/2014, trên toàn địa bàn đã kiểm soát hơn 33.603 con heo; 1.918 trâu, bò và 66.624 gia cầm; lũy kế từ đầu năm đến nay kiểm soát giết mổ trên địa bàn ước: 318.271 con heo; 17.610 trâu, bò; 310.079 con gia cầm.

Lâm nghiệp: Trong tháng 10/2014, thời tiết tại Đà Nẵng có mưa, nên trên địa bàn không xảy ra cháy rừng. Từ đầu năm đến nay trên địa bàn thành phố đã xảy ra 14 vụ cháy rừng thiệt hại 146,6 ha diện tích. Diện tích rừng trồng mới tập trung phát sinh 190 ha, trong tổng số 450 ha kế hoạch năm 2014.

Sản lượng khai thác gỗ rừng trồng 10 tháng đầu năm 2014 ước đạt 18.250 m3, bằng 96,1% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng củi khai thác 10 tháng đầu năm 2014 ước đạt 79.560 Ster, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm trước.

Thủy sản: Sản lượng khai thác thủy sản trong tháng 10/2014 ước đạt 3.275 tấn, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước. Tổng sản lượng thủy sản 10 tháng đầu năm 2014 ước đạt 29.175 tấn, bằng 98,31% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó sản lượng khai thác đạt 28.433 tấn, bằng 98,07% so với cùng kỳ năm 2013.

Hoạt động nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn khá thuận lợi, đến nay diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 471,1 ha, bằng 97,23% so với cùng kỳ năm 2013. Sản lượng nuôi trồng tính đến tháng 10/2014 ước đạt 742,3 tấn, tăng 8,33% so với cùng kỳ năm 2013.

Thực hiện vốn đầu tư

* Vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 9 năm 2014 thực hiện được 536.789 triệu đồng, giảm 10,44% so với cùng kỳ năm trước. Dự kiến tháng 10 năm 2014, vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn của Nhà nước do địa phương quản lý ước thực hiện được 558.552 triệu đồng, tăng 4,05% so với tháng trước và tăng 70,97% so với cùng kỳ năm trước.

* Vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn 10 tháng năm 2014 thực hiện được 3.657 tỷ đồng, giảm 11,13% so với cùng kỳ năm trước.

* Tình hình một số công trình trọng điểm: Sân vận động Hòa Xuân 20.000 chỗ ngồi: Tính từ khi khởi công ngày 21/2/2013 đến 15/9/2014 công trình đã thực hiện được 147.028 triệu đồng, đạt 44,49% so với tổng mức đầu tư; Dự án nút giao thông ngã ba Huế: đến thời điểm hiện nay công trình thực hiện được về hạng mục cầu vượt tầng 1 số cọc khoan nhồi đã hoàn thành là 184/208, trụ mố cầu là 36/42 và số nhịp cầu là 14/35. Ở hạng mục cầu vượt tầng số 2 cọc khoan nhồi đã hoàn thành 100% (140/140 cọc), trụ mố cầu 14/15 và số nhịp cầu là 12/13. Tương đương khối lượng công việc đã thực hiện được là cọc khoan nhồi đạt 93%, thi công trụ mố đạt 88% và thi công kết cấu nhịp cầu là 54%; Dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Tính đến thời điểm cuối tháng 9 năm 2014 công trình này đã thực hiện được 481.389 triệu đồng đạt 29,91% so với tổng mức đầu tư.

Vận tải hàng hóa, hành khách: Lũy kế 10 tháng đầu năm 2014, doanh thu ngành vận tải ước đạt 5.248,3 tỷ đồng, tăng 9,3% so cùng kỳ năm 2013. Cộng dồn 10 tháng năm 2014, khối lượng luân chuyển hành khách đạt 1.047,7 triệu Hk.km, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2013; khối lượng luân chuyển hàng hóa đạt 2.167 triệu T.km, tăng 4,6% so cùng kỳ năm 2013.

* Hàng hoá thông qua cảng: Dự tính 10 tháng đầu năm 2014, sản lượng hàng hóa thông qua Cảng đạt 4.924 nghìn tấn, tăng 20,3% so cùng kỳ năm 2013.

Thương mại

Lưu chuyển hàng hoá

* Dự ước tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tháng 10/2014 đạt 5.123 tỷ đồng, bằng 99,63% so tháng trước và tăng 17,8% so với cùng kỳ năm trước. Cộng dồn 10 tháng đầu năm 2014, tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ ước đạt 52.279 tỷ đồng, tăng 17,8% so cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố giá thì chỉ tăng 14,87%). Trong tổng mức bán lẻ 10 tháng đầu năm 2014, so với cùng kỳ năm trước: Nhóm thương nghiệp tăng 12,3%; Nhóm khách sạn, nhà hàng tăng 33,3%; du lịch tăng 25,9% so cùng kỳ; dịch vụ tăng 23,4%.

* Hoạt động khách sạn nhà hàng, du lịch, lữ hành

Ngành ăn uống: Cộng dồn 10 tháng đầu năm 2014, doanh thu ngành ăn uống 5.903 tỷ đồng, tăng 26,69% so với cùng kỳ năm 2013; Doanh thu ngành lữ hành cộng dồn 10 tháng đầu năm 2014, doanh thu ngành lữ hành và khách sạn ước đạt 3.569tỷ đồng, tăng 43,85% so với cùng kỳ năm 2013.

Tổng lượt khách phục vụ 10 tháng đầu năm 2014 là 2.689 nghìn lượt, trong đó: lượt khách lữ hành là 202 nghìn lượt khách, bằng 99,4% so cùng kỳ năm trước, lượt khách lưu trú là 2.487 nghìn lượt khách, tăng 10,37% so cùng kỳ năm 2013.

Về ngoại thương

* Dự ước kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 10 năm 2014 của TP Đà Nẵng đạt 98 triệu USD, tăng 0,29% so tháng trước, và tăng 9,28% so cùng kỳ năm trước. Cộng dồn 10 tháng đầu năm 2014, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 898,9 triệu USD, tăng 9,06% so với cùng kỳ năm 2013.

* Ước kim ngạch nhập khẩu tháng 10/2014 đạt 89,4 triệu USD tăng 7,1% so cùng kỳ năm trước và tăng 2,19% so tháng trước. Tháng 10/2014 mặt hàng nhập khẩu tăng chủ yếu tập trung ở bột mỳ (tăng 20%), hóa chất (tăng 77,22%), nguyên phụ liệu tân dược (tăng 2 lần), chất dẻo tăng 15,89%...Cộng dồn 10 tháng đầu năm 2014, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 817,7 triệu USD tăng 7,52% so cùng kỳ năm 2013.

Về giá cả thị trường

* Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2014 tăng 0,06% so tháng trước, tăng cao là nhóm: Giá thực phẩm tăng 0,64%; Hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,17%; Thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,26%; May mặc, mũ nón và giày dép tăng 0,27%. Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,13%; Văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,07%. Giá vàng giảm 4,02%; Giá USD tăng 0,13% so với tháng 9/2014.

* Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2014 tăng 2,24% so với tháng 12 năm trước, trong đó: Nhóm giáo dục tăng 8,56%; Nhóm may mặc mũ nón tăng 3,28%; Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 3,48%; Nhóm giải trí tăng 2,92%; Nhóm hàng ăn uống tăng 2,37%; các nhóm khác tăng nhẹ; Giá vàng giảm 2,85%; Giá đô la Mỹ tăng 0,61% so với tháng 12/2013.

* Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 10 tháng đầu năm 2014 so với bình quân cùng kỳ năm 2013 tăng 3,61%, mức tăng chung thấp hơn so với mức tăng bình quân của cùng kỳ năm trước (tăng 8,54%). Những nhóm hàng tăng khá cao so với mức tăng bình quân chung như: nhóm giáo dục tăng 7,63%; nhóm hàng hàng hóa và dịch vụ khác tăng 5,3%; nhóm thực phẩm tăng 5,43%, nhóm may mặc, mủ nón và giày dép tăng 4,74%. Những nhóm hàng còn lại tăng thấp hơn giá bình quân chung. Riêng nhóm bưu chính viễn thông chỉ bằng 99,48% so bình quân cùng kỳ năm trước. Giá vàng giảm so bình quân cùng kỳ là 13,76% và giá Đô la Mỹ tăng 0,75% so với bình quân cùng kỳ năm trước.

Hoạt động y tế

Tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết từ đầu năm 2014 đến nay là 200 cas (bằng 15,18% so với cùng kỳ năm 2013), giảm 1.117 cas, không có trường hợp tử vong. Dịch bệnh tay chân miệng từ đầu năm đến cuối tháng 10/2014 là 1.099 cas, bằng 48,14% so với cùng kỳ năm 2013 (giảm 1.184 cas), không có trường hợp tử vong. Bệnh thủy đậu cộng dồn từ đầu năm đến nay là 1.405 cas, bệnh đau mắt đỏ tổng có 1.145 cas, trong tuần gần đây nhất có trung bình 70 cas đau mắt đỏ.

Giáo dục

Ngày 2/10/2014, tại Đại học Đà Nẵng, diễn ra lễ ra mắt Viện Nghiên cứu và Đào tạo (NC-ĐT) Việt-Anh, là tiền đề cho việc thành lập ĐH quốc tế Việt-Anh trong tương lai. Viện NC-ĐT Việt-Anh là thành quả sau khi bản ghi nhớ thành lập ĐH Việt-Anh được ký vào tháng 1/2013 tại London. Viện NC-ĐT Việt-Anh ra đời từ sự hợp tác của ĐH Đà Nẵng, ĐH Aston (Anh) với sự hỗ trợ của Hội đồng Anh. Đây là cơ sở giáo dục ĐH và nghiên cứu khoa học quốc tế đầu tiên tại miền Trung Việt Nam. Công ty Tate&Lyle Plc- công ty toàn cầu về các giải pháp và nguyên liệu thực phẩm... cam kết trao 210.000 USD học bổng dành cho các sinh viên xuất sắc từ những vùng khó khăn, cần sự hỗ trợ tài chính để theo học tại ĐH Việt-Anh trong tương lai.

Ngày 10/10/2014, Bảo hiểm xã hội thành phố đã phối hợp Sở Giáo dục - Đào tạo thành phố tổ chức Hội nghị triển khai công tác bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh sinh viên (HSSV) năm học 2014-2015 với sự tham dự của hơn 120 đại biểu. Trong năm học 2013-2014, toàn thành phố có 242.587 HSSV tham gia BHYT, chiếm tỷ lệ 92,3% trên tổng số HSSV hiện có. Trong đó, riêng khối các trường thuộc Sở Giáo dục - Đào tạo thành phố có 145.779 HSSV tham gia, chiếm tỷ lệ 92,7% trên tổng số HSSV hiện có, tăng 4.699 HSSV tham gia, chiếm tỷ lệ 2,7%. Bảo hiểm Xã hội thành phố đã trích chuyển kịp thời, đúng quy định kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các trường thuộc Sở là 3,5 tỷ đồng. Đây là một trong những nguồn tài chính quan trọng tạo điều kiện để các trường thực hiện y tế học đường, giúp sinh viên được chăm sóc sức khỏe ngay từ khi còn ngồi trong ghế nhà trường, góp phần thực hiện tốt mục tiêu giáo dục toàn diện, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe HSSV. Trong năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014, các cơ sở y tế có ký hợp đồng KCB BHYT đã điều trị ngoại trú cho 324.526 lượt, điều trị nội trú cho 26.061 lượt HSSV với chi phí trên 58 tỷ đồng, trong đó nhiều em mắc phải bệnh hiểm nghèo, điều trị tại bệnh viện với dịch vụ kỹ thuật cao chi phí lớn, được BHXH thanh toán kịp thời, đúng quy định...

Lao động việc làm

Trong tháng 10/2014, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức 3 phiên giao dịch việc làm. Đến dự phiên giao dịch có 138 doanh nghiệp (60 đơn vị phỏng vấn trực tiếp tại sàn giao dịch) đăng ký tuyển dụng 2.793 lao động (853 nữ). Trong đó, nhu cầu tuyển dụng lao động có tay nghề 1.453 người, lao động phổ thông 1.340 người. Có khoảng 1.300 lao động tham gia phiên giao dịch. Trung tâm giới thiệu việc làm thành phố đã chắp nối, giới thiệu cho 878 lao động (466 lao động nữ). Trong đó: lao động có tay nghề 750 người, lao động phổ thông 117 người. Kết quả phỏng vấn, sơ tuyển tại phiên giao dịch có 820 lao động được chắp nối, giới thiệu thành công (465 nữ). Trong đó: lao động có tay nghề 688 người, lao động phổ thông 132 người.

Lũy kế 10 tháng đầu năm 2014, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức 28 phiên giao dịch việc làm. Đến dự phiên giao dịch có 1.466 doanh nghiệp (742 đơn vị phỏng vấn trực tiếp tại sàn giao dịch) đăng ký tuyển dụng 31.342 lao động (14.529 nữ). Trong đó: nhu cầu tuyển dụng lao động có tay nghề 13.780 người, lao động phổ thông 17.562 người. Có khoảng 16.437 lao động tham gia phiên giao dịch. Trung tâm đã chắp nối, giới thiệu cho 12.167 lao động (5.516 lao động nữ). Trong đó: lao động có tay nghề 8.711 người, lao động phổ thông 3.445 người. Kết quả phỏng vấn sơ tuyển tại phiên giao dịch có 9.482 lao động được chắp nối, giới thiệu thành công (5.202 nữ). Trong đó: lao động có tay nghề 7.057 người, lao động phổ thông 2.425 người.

Văn hóa đời sống

Thành phố đang triển khai xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở. Lãnh đạo thành phố chỉ đạo ngành Văn hóa, Thể thao, Du lịch triển khai kịp thời tiến độ công trình Thư viện tổng hợp để sớm đưa vào sử dụng năm 2015, thu thập thêm hiện vật cho Bảo tàng Mỹ thuật thành phố để có thêm hiện vật đưa vào Bảo tàng mới. 10 tháng đầu năm, đời sống văn hóa xã hội của người dân thành phố được lãnh đạo thành phố đặc biệt quan tâm: giải quyết trực tiếp nợ đất tái định cư, triển khai thực hiện Chỉ thị Thành ủy về giải quyết tệ nạn ma túy trong cộng đồng, xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ chính sách, hộ nghèo đạt vượt kế hoạch và triển khai phòng chống bão trong mùa mưa tới./.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng giới thiệu về công tác Tổng điều tra do BCĐ trung ương cung cấp để mọi người được hiểu thêm về cuộc Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019.

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn