(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

 

 

Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 16/01/2015 Lượt xem: 75

Thông tư Số 01/2011/TT-BNV hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Để thuận tiện cho các đơn vị trong công tác ban hành văn bản, phòng Thanh tra Thống kê đưa lên các mẫu thường dùng và toàn bộ thông tư 01/2011/TT-BNV để các đơn vị tham khảo và tải về áp dụng trong công tác soạn thảo văn bản.

Thông tư có quy định rõ các tiêu chuẩn cho 1 văn bản hành chính để ban hành cần những gì, vì vậy đề nghị các đơn vị triển khai áp dụng theo đúng hướng dẫn của Thông tư.

Một số mẫu thường dùng

- Giấy mời

- Công văn

- Các loại văn bản khác thường ban hành

Tải về Toàn bộ các mẫu theo quy định của Thông tư 01/2011/TT-BNV

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn