(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra vốn đầu tư năm 2015
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 21/01/2015 Lượt xem: 26

Cục Thống kê Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho các giám sát viên và điều tra viên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Thực hiện quyết định số 1443/QĐ-BKHĐT ngày 13 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư về tổ chức điểu tra vốn đầu tư năm 2015 và Quyết định số 1021/QĐ-TCTK ngày 22 tháng 10 năm 2014 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê, sáng ngày 20 tháng 1 năm 2015, Cục Thống kê Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho các giám sát viên và điều tra viên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do đồng chí Cục trưởng chủ trì.

Cuộc điều tra vốn đầy tư phát triển năm 2015 nhằm thu thập thông tin tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển năm 2014, năng lực mới tăng của dự án/ công trình hoàn thành trong năm 2014. Thông tin thu thập từ cuộc điều tra sẽ được xử lý, tổng hợp thành một hệ thống các chỉ tiêu phục vụ việc đánh giá toàn diện thực trạng đầu tư phát triển toàn xã hội, cung cấp số liệu quan trong để các cơ quan Đảng, Nhà nước, các ngành, các cấp xây dựng kế hoạch huy động vốn và định hướng chính sách đầu tư, lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội trung hạn và hàng năm trên phạm vi cả nước, vùng lãnh thổ và từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đối tượng của cuộc điều tra là các dự án, công trình và công việc về đầu tư phát triển thực hiện trong năm 2014 tại địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Hội nghị diễn ra trong thời gian một buổi. Kết thúc hội nghị, các đơn vị Chi Cục sẽ tiến hành tổ chức điều tra theo từng quận bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 và hoàn thành cuộc điều tra vào ngày 30 tháng 4 năm 2015.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn