(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

 

 

Tình hình kinh tế-xã hội TP. Đà Nẵng tháng 1 năm 2015
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 26/01/2015 Lượt xem: 26

(Nguồn báo cáo kinh tế-xã hội tháng 1 năm 2015 của Cục Thống Kê Đà Nẵng)

Nghị quyết Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định: “Năm 2015 dự báo sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức đối với thành phố” vì vậy cần xác định tiếp tục là “Năm doanh nghiệp”, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh thực hiện 5 hướng đột phá kinh tế - xã hội, tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng và nâng cao hiệu quả, đảm bảo kinh tế phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường, thực hiện đạt và vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2015, góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015. Tiếp tục đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, tập trung hoàn thành các công trình trọng điểm, sử dụng nguồn lực tài nguyên tiết kiệm và hiệu quả hơn. Tăng cường quốc phòng an ninh, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Thống nhất chọn năm 2015 là “Năm văn hóa, văn minh đô thị”.

Công nghiệp:Chính thức tháng 12/2014, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) thành phố tăng 10,25% so với cùng kỳ năm trước.

* Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp năm 2014 tăng 10,92% so với năm 2013

* Tháng 01 năm 2015, ước tính chỉ số IIP bằng 97,46% so với tháng 12/2014. So với tháng trước nhìn chung đa số sản phẩm đều giảm: Quần áo bảo hộ lao động giảm 69,43%; Bộ quần áo thể thao khác giảm 33,81%; khuôn, hình sắt thép được hàn giảm 37,5%.

* Dự ước IIP tháng 01 năm 2015 tăng 19,16% so cùng kỳ năm 2014.

Nông, lâm nghiệp và thủy sản

- Nông nghiệp:* Trồng trọt: Diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Đông xuân năm 2014-2015 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ước đạt: lúa 2.872 ha, ngô 129 ha, khoai lang 177 ha, rau, đậu 416 ha, mía 98,5 ha, cây hoa 47 ha. So với cùng kỳ năm trước diện tích gieo trồng lúa giảm 1,63%; ngô giảm 15,85%; khoai lang tăng 1,14%; rau đậu tăng 7,72%; mía giảm 12,05%; cây hoa giảm 2,11%. Đến nay bà con nông dân vẫn tiếp tục gieo trồng ở một số loại cây hàng năm trên. Cơ cấu giống lúa chủ yếu là NX 30, Xi23, HT1, OM6976 và một số giống khác như: BC 15, BT7, ĐT34,....

* Chăn nuôi: Ước tính đến 15/1/2015, trên toàn địa bàn đã kiểm soát hơn 39.181 con heo; 2.093 trâu, bò và 86.134 gia cầm. Công tác tiêm phòng vacxin phòng bệnh cho vật nuôi trên địa bàn được chú trọng, đã kiếm soát được 12.170 con trâu bò, 10.982 con gia cầm.

- Lâm nghiệp Tại thời điểm đầu năm không phát sinh diện tích rừng trồng mới tập trung (Do đã trồng trong tháng 11, 12 năm 2014); Sản lượng khai thác gỗ rừng trồng ước đạt 1.670 m3, bằng 96,88%; Sản lượng củi khai thác ước đạt 5.590 Ster, bằng 98,5% so với cùng kỳ năm 2014.

- Thủy sản: Sản lượng khai thác thủy sản 01/2015 ước đạt 2.754 tấn, tăng 8,44% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó sản lượng khai thác đạt 2.685 tấn, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2014. Hiện nay, ngư dân đang tranh thủ khai thác các loại cá lớn trong những ngày đầu năm.

Hoạt động nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn khá thuận lợi, sản lượng nuôi trồng ước tháng giêng đầu năm đạt 69 tấn cá, 4,1 tấn tôm. Không có dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn, các cơ quan chuyên ngành tăng cường hướng dẫn các hộ nuôi các biện pháp kỹ thuật và phòng chống để tránh xảy ra dịch bệnh trong thời gian tới.

Xây dựng: Năm 2014, cùng với sự nỗ lực của doanh nghiệp và các chính sách phù hợp của thành phố như hạ thấp lãi suất cho vay, hoãn thời hạn nộp thuế, các doanh nghiệp xây dựng từng bước phục hồi, đã ký kết được nhiều hợp đồng hơn. Điều này có thể nói xây dựng khởi sắc trong thời gian đến.

- Thương mại:
+ Lưu chuyển hàng hoá* Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ ước tháng 1/2015 đạt 5.324,9 tỷ đồng, bằng 96,24% so tháng trước và bằng 99,2% so với cùng kỳ năm trước. Theo ngành kinh doanh, nhóm thương nghiệp bằng 95,25%; Nhóm khách sạn, nhà hàng tăng 23,03%; du lịch tăng 41,03% so cùng kỳ (do lượng khách Việt Nam du lịch nước ngoài năm nay tăng cao hơn nhiều so tháng 01/2014); dịch vụ bằng 92,38% so với cùng kỳ năm 2014.

- Hoạt động khách sạn nhà hàng, du lịch, lữ hành Ngành ăn uống: Ước tháng 1/2015 doanh thu ngành ăn uống ước đạt 659,1 tỷ đồng, tăng 2,61% so với tháng trước và tăng 21,53% so với cùng kỳ năm 2014.

Ngành lữ hành và khách sạn: Doanh thu ngành lữ hành và khách sạn ước tháng 1/2015 đạt 356 tỷ đồng, giảm 1,44% so với tháng trước và tăng 29,8% so với cùng kỳ năm 2014. Tổng lượt khách phục vụ đầu tháng 1 năm 2015 là 262 nghìn lượt, tăng 1,32% so với tháng trước và tăng 7,58% so với cùng kỳ năm 2014.

- Vận tải, bưu chính Tổng doanh thu ngành vận tải hàng hóa, hành khách, dịch vụ vận tải tháng 1 năm 2015 ước đạt 586,1 tỷ đồng, tăng 3,7% so cùng kỳ năm 2014; và tăng 6,98% so với tháng trước.

Theo thành phần kinh tế, tháng 1/2015 doanh thu ngành vận tải nhà nước ước đạt 109,6 tỷ đồng, bằng 87,45% so với tháng trước và bằng 99,97% so với cùng kỳ năm 2014; doanh thu ngành vận tải ngoài nhà nước ước đạt 476,3 tỷ đồng, tăng 12,778% so với tháng trước và tăng 4,57% so với cùng kỳ năm trước, doanh thu vận tải cá thể ước đạt 31,1 tỷ đồng, tăng 22,68% so với tháng trước và tăng 0,23% so với cùng kỳ năm 2014.

* Hàng hoá thông qua cảng: Sản lượng hàng hóa thông qua Cảng tháng 1/2015 ước đạt 520 nghìn tấn, bằng 98,6% so với cùng kỳ năm 2014 và tăng 23,93% so với tháng trước.
- Giá cả thị trường:

- Chỉ số giá tiêu dùng tháng 1/2015

* Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1/2015 tăng 0,05% so tháng 12/2014. Chỉ số giá của các nhóm mặt hàng so với tháng trước như sau: Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,02%; Giáo dục tăng 0,02%; Văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,12%; Đồ uống và thuốc lá tăng 0,06%. Nhóm tăng cao là nhóm: Hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,34%; Thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,21%; Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,96%; May mặc, mũ nón và giày dép tăng 0,65% do sắp đến Tết nên người dân tăng mua sắm dần;

Bưu chính viễn thông chỉ số giá ổn định. Riêng nhóm Nhà ở điện nước và chất đốt giảm 1,03%, Nhóm giao thông giảm 4,13% do nhóm giá nhiên liệu trong nước và thế giới giảm mạnh.

Giá vàng tăng 1,04%; Giá USD tăng 0,07% so với tháng 12/2014.

* Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1/2015 tăng 0,9% so với cùng kỳ tháng 1/2014. Tháng 1 là tháng đầu năm nên chỉ số giá tiêu dùng tháng này so với cùng kỳ năm trước trùng với chỉ số giá bình quân tháng năm 2015 so với năm 2014.

- Chỉ số giá tiêu dùng bình quân tháng năm 2015

* Chỉ số giá tiêu dùng bình quân tháng năm 2015 so với bình quân năm 2014 tăng 0,9%, mức tăng chung thấp hơn so với mức tăng bình quân năm trước (tăng 4,45%). Giá vàng giảm 0,56% và giá Đô la Mỹ tăng 1,37% so với bình quân năm trước.

- Thực hiện vốn đầu tư

* Vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 12 năm 2014 ước thực hiện được 856,4 tỷ đồng, giảm 35,04% so với cùng kỳ năm 2013.

* Dự kiến tháng 1 năm 2015, vốn đầu tư phát triển trên địa bàn thực hiện được 280 tỷ đồng, tăng 5,05% so với cùng kỳ năm 2014, và bằng 32,70% so với tháng trước.

- Tài chính – tín dụng

Trong kế hoạch Chi, ngân sách thành phố năm 2015 sẽ tăng mạnh chi cho một số ngành như Giáo dục, Văn hóa và phục vụ hoạt động của chính quyền cấp cơ sở. Năm 2015, mức thu ngân sách thành phố được trung ương giao kế hoạch là 9161 tỷ, Hội đồng nhân dân thành phố giao là 9411 tỷ, tăng khoảng 10,2% so với năm 2014. Đặc biệt, năm 2015 là năm có nhiều ngày lễ lớn, là Năm Văn hóa Văn minh đô thị nên ngành văn hóa thành phố sẽ được bố trí nguồn chi 400 tỷ, gần gấp đôi năm 2014 và chi tăng cho mỗi Quận/Huyện 200 triệu đồng.

- Về ngoại thương

* Dự ước kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 1 năm 2015 của TP Đà Nẵng đạt 94,5 triệu USD, bằng 96,05% so tháng trước, và tăng 9,58% so cùng kỳ năm trước.

* Ước kim ngạch nhập khẩu tháng 1/2015 đạt 88,6 triệu USD tăng 7,98% so cùng kỳ năm trước và bằng 97,09% so tháng trước. Tháng 1/2015 mặt hàng nhập khẩu tăng chủ yếu tập trung ở nguyên phụ liệu sản xuất tân dược tăng 24,09%; phụ liệu hàng may mặc tăng 19,86%, hóa chất tăng 8,31%...so với cùng kỳ năm trước.

- Dân số và lao động việc làm

Tháng 1/2015, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức 2 phiên giao dịch việc làm. Đến dự các phiên giao dịch có 124 doanh nghiệp (53 đơn vị phỏng vấn trực tiếp tại sàn giao dịch) đăng ký tuyển dụng 1.525 lao động (914 nữ). Trong đó: nhu cầu tuyển dụng lao động có tay nghề 993 người, lao động phổ thông 532 người. Có khoảng 423 lao động tham gia phiên giao dịch. Trung tâm giao dịch việc làm đã chắp nối, giới thiệu cho 401 lao động (54 lao động nữ). Trong đó: lao động có tay nghề 299 người, lao động phổ thông 105 người. Kết quả phỏng vấn sơ tuyển tại phiên giao dịch có 344 lao động được kết nối, giới thiệu thành công (45 nữ). Trong đó: lao động có tay nghề 260 người, lao động phổ thông 84 người

- Chính sách cho các đối tượng

Thành phố Đà Nẵng hỗ trợ các đối tượng chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán 2015 với mức cao nhất là 1.500.000 đồng/người và thấp nhất là 200.000 đồng/người. Cụ thể, cán bộ Lão thành cách mạng, gia đình các Thành ủy viên trở lên đã hy sinh, từ trần, các nguyên Thành ủy viên, Phó chủ tịch tỉnh, thành phố và tương đương trở lên đang ốm đau dài ngày, các đồng chí tử tù: 1.500.000 đồng; Các gia đình chính sách đặc biệt khó khăn (ốm đau thường xuyên), gia đình chính sách tiêu biểu, cán bộ bị địch bắt tù đày để lại di chứng thường xuyên đau ốm: 700.000 đồng; Thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động được hưởng trợ cấp: 700.000 đồng; thăm chồng các mẹ Việt Nam Anh hùng: 600.000 đồng; Thương binh, Bệnh binh, Người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động 81% trở lên đang hưởng trợ cấp hàng tháng: 700.000 đồng; Cán bộ “Tiền khởi nghĩa” 600.000 đồng; đối tượng thuộc diện chính sách khác được hỗ trợ từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng. Tổng mức thành phố trích 14,9 tỷ đồng trợ cấp cho các đối tượng chính sách; đối với các hộ khó khăn, nghèo, thành phố chi hỗ trợ 15 kg gạo trên một nhân khẩu.

- Giáo dục - Đào tạo

Ngày 07/01/2015, Hội sinh viên ĐH Đà Nẵng tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống học sinh-sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam. Hội sinh viên ĐH Đà Nẵng vinh danh hơn 100 sinh viên tiêu biểu, khen tặng 9 CLB điển hình. Ngoài ra, hội còn trao tặng 35 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) trích từ Quỹ Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ ĐH Đà Nẵng.

Ngày 08/01/2015, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đã diễn ra kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 năm học 2014-2015 do Bộ GD&ĐT tổ chức. Kỳ thi diễn ra từ ngày 08 đến ngày 10/01/2015. Thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia được tuyển thẳng vào cao đẳng các ngành đúng hoặc ngành gần với môn thí sinh đoạt giải.

- Hoạt động y tế

Trong tháng 01 và 02/2015, Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức tiêm vét vắc-xin sởi cho trẻ từ 11-14 tuổi. Các hoạt động tiêm phòng sởi cho trẻ 9 tháng tuổi và 18 tháng tuổi theo chương trình tiêm chủng mở rộng tại các trạm y tế phường, xã vẫn tiếp tục diễn ra. Từ giữa tháng 11-2014 đến nay, Đà Nẵng không ghi nhận ca nghi sởi nào. Bên cạnh tay-chân-miệng, các bệnh dịch khác như: thủy đậu, viêm não do virus cũng thường có sự gia tăng người mắc vào mùa đông xuân. Vắc-xin phòng những bệnh này hiện không có trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Trong khi đó, tỷ lệ tiêm chủng dịch vụ chưa cao nên nguy cơ trẻ mắc các bệnh này khá lớn.

Tháng 1/2015 ước có 13 cas sốt xuất huyết (bằng 41,9% so với cùng kỳ năm 2014), giảm 18 cas, không có trường hợp tử vong, bình quân 1 tuần khoảng 6 cas bệnh; bệnh tay chân miệng có 57 cas, bằng 87,69% so với cùng kỳ năm 2014 (giảm 8 cas), không có trường hợp tử vong, bình quân 1 tuần có 28 cas bệnh; bệnh thủy đậu là 29 cas, trung bình 1 tuần có 15 cas mắc thủy đậu, bệnh đau mắt đỏ tổng có 30 cas.

- Trật tự an toàn xã hội

* Tình hình cháy nổ: Tính từ tháng 12/2014 đến ngày 17 tháng 01/2015 trên địa bàn đã xảy ra 10 vụ cháy, ước tính thiệt hại gần 84 triệu đồng, không có thiệt hại về người. Trong đó có 6 vụ cháy nhà dân, 1 vụ cháy ở doanh nghiệp và 02 vụ cháy khác.

* Tai nạn giao thông: Tai nạn giao thông Đường bộ: Chưa nắm được tổng số vụ, hiện xác minh được 3 vụ tai nạn nghiêm trọng. Tai nạn giao thông Đường thuỷ: Không xảy ra.

* Công tác kiểm tra, xử lý tệ nạn mại dâm: Đội kiểm tra liên ngành 178 các cấp đã tiến hành kiểm tra 20 cơ sở, trong đó Đội kiểm tra liên ngành 178 thành phố kiểm tra 4 cơ sở, qua kiểm tra cảnh cáo 01 cơ sở, phạt tiền 03 cơ sở với tổng số tiền: 38 triệu đồng; Đội kiểm tra liên ngành cấp quận, huyện kiểm tra 16 cơ sở (bao gồm: 1 cơ sở karaoke, 3 cơ sở mát-xa, 12 cơ sở nhà trọ, nhà nghỉ), qua kiểm tra nhắc nhở 16 cơ sở.

* Lĩnh vực cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện: Đến ngày 15/1/2015 toàn thành phố có 412 người trong diện quản lý sau cai, trong đó có việc làm 270 người, chiếm 65,5%. Trong 412 người đang quản lý sau cai có 392 người đủ điều kiện phân loại (292 người tiến bộ, chiếm 74,5%, 68 người chưa tiến bộ chiếm 17,3% và 32 người có nguy cơ tái nghiện, chiếm 8,2%) và 20 người mới về chưa đủ điều kiện phân loại.

- Môi trường

Đề án “Xây dựng Đà Nẵng – thành phố môi trường” giai đoạn 2008-2014 đã tập trung giải quyết 12/13 điểm nóng môi trường cấp bách như khu vực hồ Đảo xanh, hồ đầm rong, kênh Thuận Phước, khu công nghiệp Liên Chiểu, khu công nghiệp Hòa Khánh mở rộng, khu công nghiệp Hòa Khánh, khu công nghiệp Hòa Cầm…Nước thải tại 6 KCN và 1 cụm công nghiệp đã được thu gom và xử lý tập trung tại 5 trạm xử lý tập trung. Chất lượng nước thải tại 4/5 trạm xử lý nước thải tập trung của các khu công nghiệp cơ bản đảm bảo tiêu chuẩn môi trường trước khi xả thải.

Năm 2014, tỷ lệ cây xanh đô thị đạt 6,1 m2/người, tăng 4,1 m2/người, đã vượt mục tiêu đặt ra của đề án đến năm 2015. Độ che phủ rừng năm 2014 đạt 41,6%. Tỷ lệ thu gom rác thải đạt 93%. Rác thải y tế được thu gom và xử lý 100% đạt yêu cầu...Tuy nhiên, một số mục tiêu đến nay vẫn chưa đạt như công tác xử lý các điểm nóng môi trường còn chưa triệt để, tất cả các cụm, khu công nghiệp đã có hệ thống xử lý nước thải nhưng thực tế chất lượng nước thải sau xử lý tập trung chưa ổn định, còn vượt quy chuẩn, tỷ lệ đấu nối nước thải sinh hoạt của các hộ dân vào hệ thống thoát nước còn thấp (dưới 50%). Giai đoạn 2015-2020, TP Đà Nẵng tiếp tục giải quyết triệt để các điểm nóng chưa được xử lý căn bản, ưu tiên triển khai thực hiện dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung cho KCN Dịch vụ thủy sản công suất 25.500 m3/ngđ trong năm 2015, đầu tư xây dựng thêm các trạm quan trắc tự động giám sát chất lượng nước sau xử lý của trạm xử lý nước thải tập trung./.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn