(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

 

 

Lịch công tác tuần 7 -
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 12/02/2015 Lượt xem: 16

Lịch công tác tuần 7 - 9/2/2015-15/2/2015

Th?

Ngày

Bu?i

Gi?

N?i dung công tác

Đ?a đi?m

Hai

9/2

Sáng

8h00

H?p giao ban đ?u tu?n

Ph?ng H?p C?c

Chi?u

14h00

Ba

10/2

Sáng

8h00

Đ/c Lê Đ?c Tráng và Tr?n Văn Trung tham d? H?i ngh? tri?n khai v?n đ?u tư

Chi?u

14h00

11/2

Sáng

Đ/c Tráng, Trung, Phương H?c ngh? quy?t do Thành ?y Đà N?ng t? ch?c

Chi?u

14h00

Đ/c Tráng, Trung, Phương H?c ngh? quy?t

do Thành ?y Đà N?ng t? ch?c

Năm

12/2

Sáng

8h00

Đ/c Tráng, Trung, Phương H?c ngh? quy?t

do Thành ?y Đà N?ng t? ch?c

Chi?u

14h00

Đ/c Tráng, Trung, Phương H?c ngh? quy?t

do Thành ?y Đà N?ng t? ch?c

Sáu

13/2

Sáng

8h00

Đ/c Tr?n Văn Trung đi công tác

t?i Th?a Thiên Hu?

Chi?u

14h00

''

"

B?y

14/2

Sáng

8h00

Chi?u

14h00

Ch? nh?t

15/2

Sáng

8h00

Chi?u

14h00

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn