(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 
Lịch công tác tuần 10 - 2015
Người đăng tin: test test Ngày đăng tin: 04/03/2015 Lượt xem: 6

Lịch công tác tuần 10 - 2015 (từ ngày 2/3/2015 đến ngày 8/3/2015)

Th?

Ngày

Bu?i

Gi?

N?i dung công tác

Đ?a đi?m

Hai

2/3

Sáng

8h00

H?p giao ban đ?u tu?n

Ph?ng H?p C?c

Chi?u

14h00

Ba

3/3

Sáng

8h00

Làm việc với lãnh đạo UBND thành phố

Phòng họp Cục

Chi?u

14h00

4/3

Sáng

10h30 Họp cơ quan - Bỏ phiếu tín nhiệm cho các chức danh Cục trưởng, phó Cục trưởng Phòng họp Cục

Chi?u

14h00

Năm

5/3

Sáng

8h00

Chi?u

14h00

Sáu

6/3

Sáng

8h00

Chi?u

14h00

Tiếp đoàn Komtum về làm việc

Cục thống kê Đà Nẵng

B?y

7/3

Sáng

8h00

Chi?u

14h00

Ch? nh?t

8/3

Sáng

8h00

Chi?u

14h00

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng giới thiệu về công tác Tổng điều tra do BCĐ trung ương cung cấp để mọi người được hiểu thêm về cuộc Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019.

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn