(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Lịch công tác tuần 10 - 2015
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 04/03/2015 Lượt xem: 8

Lịch công tác tuần 10 - 2015 (từ ngày 2/3/2015 đến ngày 8/3/2015)

Th?

Ngày

Bu?i

Gi?

N?i dung công tác

Đ?a đi?m

Hai

2/3

Sáng

8h00

H?p giao ban đ?u tu?n

Ph?ng H?p C?c

Chi?u

14h00

Ba

3/3

Sáng

8h00

Làm việc với lãnh đạo UBND thành phố

Phòng họp Cục

Chi?u

14h00

4/3

Sáng

10h30 Họp cơ quan - Bỏ phiếu tín nhiệm cho các chức danh Cục trưởng, phó Cục trưởng Phòng họp Cục

Chi?u

14h00

Năm

5/3

Sáng

8h00

Chi?u

14h00

Sáu

6/3

Sáng

8h00

Chi?u

14h00

Tiếp đoàn Komtum về làm việc

Cục thống kê Đà Nẵng

B?y

7/3

Sáng

8h00

Chi?u

14h00

Ch? nh?t

8/3

Sáng

8h00

Chi?u

14h00

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn