(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Tài liệu vốn đầu tư phát triển năm 2015
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 11/03/2015 Lượt xem: 31

Xem nội dung thông tin có liên quan

1. Quyết định số 1443/QĐ-BKHĐT V/v Tổ chức điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015.

2. Quyết định số 1021/QĐ-TCTK V/v Ban hành phương án điều tra điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015 (kèm theo Phương án).

3. Công văn 11805/UBND-TH V/v Thực hiện điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015 tại Đà Nẵng.

4. Biểu mẫu vốn đầu tư phát triển 2015 (kèm giải thích).

5. Danh mục năng lực mới tăng và hạng mục công trình hoàn thành.

6. Slide trình bày.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Mọi thắc mắc liên quan đến Tập huấn vốn đầu tư phát triển năm 2015 vui lòng liên hệ:

- Phòng Công nghiệp - Xây dựng - Vốn đầu tư

- Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu, Q. Hải Châu, TPĐN

- Điện thoại: 05113.821725 - 0935.827.461

- Email: congnghiepxaydung2012@gmail.com

- Website: ctk.danang.gov.vn

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn