(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 
Danh sách đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm năm 2014
Người đăng tin: test test Ngày đăng tin: 12/03/2015 Lượt xem: 665

Danh sách các chuyên đề năm 2014 và tên cán bộ thực hiện đề tài

CHUYÊN ĐỀ SÁNG KIẾN NĂM 2014
Stt Tên chuyên đề Cá nhân thực hiện Phạm Thị Mai Phương Trần Triết Tâm Trần Văn Trung Nguyễn Năm Điểm trung bình
1 Ứng dụng phương pháp luận thống kê lập bảng IO Đà Nẵng 2012 Phạm Thị Mai Phương 8 8,00
2 Xây dựng chương trình chọn mẫu theo khoảng cách trong Excel Trần Triết Tâm 9 8 8,50
3 Phân tích năng lực khai thác thủy sản trên địa bàn quận Hải Châu 2010-2014 Lê Công Minh Duật 9 9,00
4 Xác định vị trí việc làm, biên chế và cơ cấu công chức theo ngành của Cục Thống kê TP Đà Nẵng năm 2014-2015 Nguyễn Đính 8 9 9 8,67
5 Thực trạng và giải pháp tình hình khai thác thủy sản trong giai đoạn hiện nay Ngô Ngọc Nghiên 8 7 4 6,33
6 Phân tích cơ cấu và dự báo thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở quận Hải Châu - TP Đà Nẵng Võ Thành Danh 8 9 7 8,00
7 Phân tích dân số quận Cẩm Lệ qua số liệu điều tra dân số giữa kỳ năm 2014 Trần Thị Hòa 8,5 10 9 9,17
8 Phân tích tình hình KTXH huyện Hòa Vang giai đoạn 2011-2015 và dự báo giai đoạn 2016-2020 Trần Hoàng Khanh 9 9 6 8,00
9 Thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế quận Hải Châu Đàm Thị Ái Cơ 7 9 6 8,5 7,63
10 Thực trạng và phương hướng phát triển kinh tế 2011-2015 và dự báo đến 2020 trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn Võ Văn Mến 8 9 8,5 8,50
11 Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng may mặc ở TP Đà Nẵng Bùi Hữu Hải 8 9 9 8,67
12 Thực trạng ngành lưu trú TP Đà Nẵng giai đoạn 2009-2013 Võ Thị Thùy Dung 8 9 9,5 8,83
13 Khai quát tình trạng lao động năm 2013 trên địa bàn TP Đà Nẵng qua kết quả điều tra lao động việc làm 2013 Đặng Thị Phương Anh 8,5 9 7,5 8,33
14 Phân tích đánh giá vai trò ngành du lịch Đà Nẵng đối với phát triển kinh tế xã hội của thành phố qua chỉ tiêu GRDP giai đoạn 2009-2013 Trần Thị Kiều Liên 9 10 10 9,67
15 Một số giải pháp nâng cao chất lượng thông tin thống kê tại Chi cục Thống kê Sơn Trà Võ Phúc Đồng 8 9 7,5 8,17
16 Phát triển thương mại du lịch Liên Chiểu giai đoạn 2011 - 2020 Từ Quang Tân 8 8 5 7,00
17 Đánh giá thực trạng doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng qua kết quả điều tra doanh nghiệp giai đoạn 2009 - 2013 Nguyễn Năm 8,5 7 7,75
18 Quản lý Nhà nước đối với hoạt động phổ biến thông tin ngành Thống kê Đà Nẵng Trần Văn Vũ
19 Báo cáo tình hình kinh tế vĩ mô của địa phương và giải thích kết quả tính toán GO, IC, VA và GRDP Trần Nam Trung 8,5 8,50
20 Một số vấn đề theo dõi, đánh giá thực hiện đề án 312 đổi mới đồng bộ hệ thống chủ tiêu thống kê, chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 tại Đà Nẵng Lê Đức Tráng
21 Xây dựng hệ thống báo cáo HTCTTK cấp tỉnh cho các sở ban ngành báo cáo trên giao diện web Trần Văn Thông
Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng giới thiệu về công tác Tổng điều tra do BCĐ trung ương cung cấp để mọi người được hiểu thêm về cuộc Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019.

 

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn