(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Hội thảo rà soát, Đánh giá thi hành luật hóa chất
Người đăng tin: Ngày đăng tin: 30/05/2013 Lượt xem: 1489

Luật Hóa chất Được Quốc hội khóa XII thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2008. Qua hơn 4 năm thi hành, Luật Hóa chất Đã thực sự góp phần quan trọng, tạo cơ sở pháp lý trong hoạt Động hóa chất. Tuy nhiên, Luật Hóa chất cũng bộc lộ một số hạn chế, chưa Đáp ứng Được những Đòi hời của công tác quản lý nhà nước trong tình hình hiện nay.

Để chuẩn bị cho việc tổng kết, Đánh giá thực trạng quản lý của các quy Định pháp luật hiện hành về hoạt Động hóa chất, ngày 28 tháng 5 năm 2013, Cục Hóa chất - Bộ Công Thương Đã tổ chức hội thảo rà soát, Đánh giá các quy Định của Luật Hóa chất tại Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai Plaza, Đà Nẵng. Hội thảo do bà Nguyễn Thị Kim Liên - Phó Cục trưởng Cục Hóa chất chủ trì, cùng với sự tham dự của Đại diện các phòng chức năng của Cục Hóa chất, Sở Công Thương các tỉnh miền Trung và doanh nghiệp hoạt Động hóa chất trên Địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Tại Hội thảo, những Đánh giá chung về các quy Định chồng chéo trong quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hóa chất, chính sách của nhà nước về hoạt Động hóa chất, các yêu cầu về cơ sở vật chất kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh hóa chất… Đã Được nêu ra thảo luận. Từ Đó xác Định Được những vấn Đề cần rà soát, như danh mục hóa chất; Yêu cầu về chuyên môn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất; Trình tự, thủ tục cấp giấy phép, giấy chứng nhận, giấy xác nhận; Các yêu cầu trong quản lý hóa chất mới, hóa chất Độc, hóa chất cấm; Việc ghi nhãn hóa chất… Ngoài ra Hội thảo còn Đề nghị Đưa thêm một số quy Định nhằm bổ sung hoàn thiện Luật Hóa chất.
Phòng Kỹ thuật An toàn - Môi trường, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng Đã có báo cáo tham luận về kết quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực hóa chất trên Địa bàn thành phố. Hoạt Động hóa chất là một lĩnh vực nhạy cảm, liên quan Đến rất nhiều ngành, tuy còn tồn tại những hạn chế nhưng những kết quả Đạt Được trong công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực hóa chất của Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng Đã Được Cục Hóa chất Đánh giá tốt. Một số vướng mắc của các Sở Công Thương trong quá trình thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước, ý kiến của các Đơn vị hoạt Động hóa chất trên Địa bàn thành phố cũng Đã Được Cục Hóa chất giải Đáp, hướng dẫn và ghi nhận.
Sau khi tiến hành rà soát, Đánh giá hiệu quả thi hành của Luật Hóa chất trên cả nước, Cục Hóa chất - Bộ Công Thương sẽ có những sửa Đổi, bổ sung Để hoàn thiện Luật Hóa chất, giảm thiểu tối Đa thủ tục hành chính Đối với doanh nghiệp nhưng vẫn Đảm bảo trách nhiệm công tác quản lý nhà nước, phù hợp với từng giai Đoạn phát triển của ngành và nền kinh tế./.
(P.KTATMT-SCT)
Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn