(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Tập huấn hướng dẫn ghi phiếu thu thập thông tin doanh nghiệp hoạt động năm 2014
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 09/04/2015 Lượt xem: 19

Thực hiện Quyết định số 13/QĐ-TCTK ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 4 năm 2015, Cục Thống kê Đà Nẵng tổ chức hướng dẫn ghi phiếu thu thập thông tin doanh nghiệp hoạt động năm 2014.

Cục Thống kê Đà Nẵng tổ chức 03 lớp tập huấn cho hơn 400 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Hơn 300 doanh nghiệp đã đến dự và nghe phổ biến hướng dẫn nghiệp vụ.

Mục đích cuộc điều tra này nhằm thu thập các thông tin cơ bản phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội, phát triển doanh nghiệp của quốc gia, từng địa phương, các nhà đầu tư và các doanh nghiệp.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn