(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Tình hình kinh tế-xã hội thành phố Đà Nẵng tháng 4 năm 2015
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 25/04/2015 Lượt xem: 42

(Nguồn Báo cáo kinh tế - xã hội tháng của Cục Thống kê Đà Nẵng)

I. Hoạt động kinh tế

1. Công nghiệp

* Chính thức tháng 3/2015, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) thành phố tăng 9,61% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Ngành công nghiệp khai thác tăng 17,42%; Ngành công nghiệp chế biến tăng 8,22%; Công nghiệp sản xuất và phân phối điện tăng 14,02%; Sản xuất nước và xử lý rác thải tăng 13,35% so với tháng 3/2014.

* Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tháng 4 năm 2015 so với tháng trước ước tăng 1,92%. Trong đó: Công nghiệp khai thác mỏ bằng 8,57%; Công nghiệp chế biến bằng 99,83%; Công nghiệp sản xuất và phân phối điện tăng 8,70%; Sản xuất nước và xử lý rác thải tăng 10,42% so với tháng 3/2014. So với cùng kỳ tháng 4/2014, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tháng 4/2015 tăng 10,34%. Trong đó: công nghiệp khai thác mỏ tăng 8,71%; công nghiệp chế biến tăng 10,46%; công nghiệp sản xuất và phân phối điện tăng 9,45%; sản xuất nước và xử lý rác thải tăng 15,12%.

* Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp bình quân 4 tháng đầu năm 2015 tăng 9,83% so với cùng kỳ cộng dồn năm 2014. Trong đó: công nghiệp khai thác mỏ tăng 19,31%; công nghiệp chế biến tăng 9,87%; công nghiệp sản xuất và phân phối điện tăng 8,74%; sản xuất nước và xử lý rác thải tăng 9,40%.

Một số ngành có tốc độ phát triển khá so với cùng kỳ: Khai thác tăng 19,31%; SX giày dép tăng 64,3%; Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 28,18%; Sản xuất xe có động cơ tăng 37,96%... Bên cạnh đó, có một số ngành SX giảm sút so với cùng kỳ năm trước: Dệt giảm 22,61% (Công ty Cổ phần đầu tư phong phú Sơn Trà ngừng hoạt động); ngành chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ giảm 30,68%; công nghiệp chế biến, chế tạo khác giảm 24,56%.

Những sản phẩm sản lượng tăng khá so với cùng kỳ 4 tháng đầu năm trước như: đá xây dựng tăng 19,31%; thức ăn cho thủy sản tăng 85,33%; quần áo bảo hộ lao động tăng 73,55%; Áo sơ mi người lớn không dệt kim tăng 39,50%; giày dép tăng 64,30%; bao và túi bằng polime etylen 47,16%; sắt thép không hợp kim cán phẳng không gia công tăng 32,38%; các cấu kiện tháp và cột làm bằng những thanh thép tăng 133,18% ... bên cạnh đó còn có một số sản phẩm bị giảm mạnh như: Phi lê đông lạnh giảm 24,28%; lưới đánh cá giảm 29,97%; võ bào, dăm gỗ giảm 28,24%; xi măng giảm 9,96%.

2. Nông, lâm nghiệp và thủy sản

Trong tháng 4/2015, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên thời tiết tại Đà Nẵng có mưa và đã cung cấp lượng nước tưới tiêu đáng kể, tạo điều kiện cho cây trồng vụ Đông Xuân phát triển; Thời tiết biển tốt; Tình trạng cháy rừng không xảy ra.

* Trồng trọt: Diện tích gieo trồng lúa Vụ Đông Xuân 2014-2015 trên địa bàn ước đạt 2.879 ha, bằng 97,17 % so với cùng kỳ năm trước, hiện nay lúa đang trong giai đoạn chín vàng chuẩn bị vào mùa thu hoạch vụ Đông Xuân.. Diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân cây hàng năm khác cụ thể ước đạt: ngô 224 ha, khoai lang 197 ha, rau, đậu 426 ha, lạc 519 ha; mía 181 ha, cây hoa 53 ha. So với cùng kỳ năm trước diện tích gieo trồng lúa giảm 2,83%; ngô tăng 5,81%; khoai lang giảm 3,9%; rau đậu giảm 2,67%; lạc giảm 5,67%; mía tăng 17,53%; cây hoa giảm 2,42%...

* Chăn nuôi: Công tác kiểm soát giết mổ và công tác tiêm phòng vacxin phòng bệnh cho vật nuôi trên địa bàn được chú trọng. Tính đến thời điểm 15/4/2014, đàn gia súc gia cầm trên địa bàn thành phố ước đạt như sau: Tổng số lượng đàn trâu 1.908 con, bằng 98,05 % so với cùng kỳ năm trước; đàn bò 15.116 con, bằng 114,78 % so với cùng kỳ năm trước; đàn lợn 72.212 con, bằng 105,29 % so với cùng kỳ năm trước; đàn gia cầm 453,8 ngàn con, bằng 109,93 % so với cùng kỳ năm trước (trong đó: gà 364,9 ngàn con, đạt 102,93 % so với cùng kỳ).

* Lâm nghiệp: Sản lượng khai thác gỗ rừng trồng tháng 4/2015 ước đạt 1.951 m3, giảm 1,0%; Sản lượng củi khai thác ước đạt 4.800 Ster, giảm 5,1 % so với cùng kỳ năm 2014. Cộng dồn 4 tháng đầu năm 2015, sản lượng gỗ đạt 7.756 m3, bằng 99,6%, sản lượng củi đạt 22.926 Ster, bằng 98,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 4/2015 cơ quan chuyên ngành đã tổ chức 31 đợt kiểm tra tại rừng, lập biên bản 29 vụ vi phạm hành chính, xử lý hành chính 22 vụ vi phạm. Cộng dồn 4 tháng đầu năm 2015, cơ quan chuyên ngành đã tổ chức được 94 đợt kiểm tra tại rừng, lập biên bản 51 vụ vi phạm hành chính; xử lý hành chính 44 vụ vi phạm, phạt tiền 235 triệu đồng và tịch thu các hiện vật có giá trị khác.

* Thủy sản: Tình hình khai thác thuỷ sản trong tháng 4/2015 tương đối ổn định và gặp nhiều thuận lợi do thời tiết biển tốt, các đội tàu khai thác xa bờ như lưới vây, lưới cản, rê cước, câu được bà con ngư dân tập trung khai thác khai thác vụ cá Nam. Tính đến 15/4/2015, trên địa bàn có tổng số cơ sở khai thác hải sản là 2.543 đơn vị, trong đó có 1.735 chiếc tàu khai thác thủy sản có động cơ với tổng công suất 102.724 cv, trong đó số tàu thuyền đánh bắt xa bờ có mã lực lớn là 219 chiếc với tổng công suất 71.406 cv (chiếm tỷ trọng 69,50% so với tổng công suất). Sản lượng thủy sản 4/2015 ước đạt 3.513 tấn, tăng 8,15 % so với cùng kỳ năm 2014. Cộng dồn 4 tháng đầu năm 2015, sản lượng thủy sản đạt 12.340 tấn, tăng 6,11 % so với năm trước, trong đó sản lượng khai thác đạt 12.254 tấn, tăng 6,1 % so với cùng kỳ năm 2014.

Hoạt động nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn khá thuận lợi, đến nay các hộ nuôi tôm nước lợ (tôm thẻ chân trắng) đã thả giống xong, các hộ có diện tích nuôi về nước ngọt đang nuôi thả đợt 1 năm 2015. Không có dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn, các cơ quan chuyên ngành tăng cường hướng dẫn các hộ nuôi các biện pháp kỹ thuật và phòng chống để tránh xảy ra dịch bệnh trong thời gian tới.

3. Thực hiện vốn đầu tư

Tháng 3/2015 vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý thực hiện được 131 tỷ đồng tăng 20,98% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh chiếm 95,98%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện chiếm 3,92%, vốn ngân sách nhà nước cấp xã/phường phường chiếm 0,1%.

Lũy kế 3 tháng đầu năm 2015 vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý thực hiện được 491 tỷ đồng tăng 2,75% so với cùng kỳ năm 2014 và đạt 11% so với kế hoạch đề ra. Trong đó: Vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh: Vốn cân đối ngân sách tỉnh đạt 224 tỷ đồng chiếm 47,39%; vốn trung ương hỗ trợ theo mục tiêu: 99.065 triệu đồng chiếm 20,97%; vốn nước ngoài: 22.053 triệu đồng chiếm 4,67%; nguồn xổ số kiến thiết: 18.765 triệu đồng chiếm 3,97%; vốn khác: 108.677 triệu đồng chiếm 23%.

Dự kiến trong tháng 4 năm 2015, vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn của Nhà nước do địa phương quản lý ước thực hiện 217 tỷ đồng.

* Tình hình một số công trình trọng điểm đang triển khai và chuẩn bị triển khai trong năm 2015:

Dự án nút giao thông ngã ba Huế và Trung tâm hành chính thành phố: Các công trình đã được khánh thành vào đúng dịp kỷ niệm 40 năm Giải phòng thành phố Đà Nẵng.

Sân vận động Hòa Xuân 20.000 chỗ ngồi: Tính từ khi khởi công đến cuối tháng 3/2015 công trình đã thực hiện được 178 tỷ đồng đạt 53,94% so với tổng mức đầu tư. Riêng 3 tháng đầu năm 2015 công trình thực hiện được 13.151 triệu đồng đạt 16,44% so với kế hoạch năm đề ra, riêng trong tháng 3/2015 thực hiện được 2.674 triệu đồng. Phần móng đã hoàn thành. Phần thân: đang thi công đổ bê tông cột, sàn, sàn bậc cấp và xây trát tường các tầng với khối lượng hoàn thành ước đạt 59,84%, các công trình lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng sân bóng đá và ghế ngồi đang tiếp tục triển khai.

Công trình nhà ở xã hội: Đây là công trình được thực hiện với tổng mức đầu tư 1.868 tỷ đồng do Sở xây dựng làm chủ đầu tư. Tính từ thời điểm khởi công đến cuối tháng 3/2015 công trình đã thực hiện được 1.598 tỷ đồng đạt 85,54% kế hoạch. Tính cho 3 tháng đầu năm 2015 dự án đã thực hiện được 22.190 triệu đồng đạt 14,39% kế hoạch giao, riêng trong tháng 3/2015 dự án công trình triển khai được 8.910 triệu đồng.

Khu công nghệ cao Đà Nẵng: Tính đến thời điểm 31/03/2015 khối lượng thực hiện được của các hạng mục công trình như sau: Mục san nền giai đoạn 1 thực hiện 143.600 triệu đồng, đạt 91,93% so với giá trị gói thầu; Hạng mục đường Trung tâm (rộng 51 m) thực hiện 122.730 triệu đồng, đạt 85,13% giá trị gói thầu; Hạng mục hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường số 1, 2, 5, 9 giá trị thực hiện được 100.580 triệu đồng đạt 37,28% giá trị gói thầu; Hạng mục kênh dẫn giá trị thực hiện được 52.430 triệu đồng đạt 55,66% giá trị gói thầu.

4. Vận tải hàng hóa, hành khách

Tháng 4 năm 2015, tổng doanh thu ngành vận tải hàng hóa, hành khách, dịch vụ vận tải ước đạt 599,3 tỷ đồng, tăng 12,9% so cùng kỳ năm 2014 và tăng 2,6% so với tháng trước. Cụ thể từng ngành vận tải như sau: Doanh thu vận tải hành khách tháng 4 năm 2015 ước đạt 143,4 tỷ đồng, tăng 21,3% so cùng kỳ năm 2014 và tăng 13,9% so với tháng trước; Doanh thu vận tải hàng hóa tháng 04 năm 2015 ước đạt 321,3 tỷ đồng, tăng 13,6% so tháng 4 năm 2014 và tăng 3,5% so với tháng trước; Doanh thu dịch vụ vận tải tháng 4 năm 2015 ước đạt 134,6 tỷ đồng, tăng 3,7% so cùng kỳ năm 2014 và bằng 91,3% so với tháng trước. Ước tính khối lượng luân chuyển hành khách tháng 4/2015 đạt 98,2 triệu hk.km, bằng 74,4% so cùng kỳ 2014; khối lượng luân chuyển hàng hóa đạt 254,5 triệu t.km, bằng 86,0% so cùng kỳ năm 2014.

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2015 doanh thu ngành vận tải ước đạt 2.271 tỷ đồng, tăng 12,1% so cùng kỳ năm 2014. Trong đó: doanh thu vận tải hành khách ước đạt 507 tỷ đồng; tăng 3,9% so cùng kỳ; doanh thu vận tải hàng hóa đạt 1.180,3 tỷ đồng, tăng 11,8% so cùng kỳ; doanh thu nhóm dịch vụ vận tải đạt 583,7 tỷ đồng tăng 20,8% so cùng kỳ 4 tháng năm 2014. Trong đó: doanh thu doanh nghiệp vận tải ngoài Nhà nước ước đạt 1.541,3 tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2014; doanh thu doanh nghiệp vận tải Nhà nước ước đạt 265,7 tỷ đồng, tăng 25,2% so cùng kỳ; doanh thu doanh nghiệp vận tải có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 502 triệu đồng, tăng 0,6% so với cùng kỳ 2014. Cộng dồn 4 tháng năm 2015, khối lượng luân chuyển hành khách đạt 349,3 triệu hk.km, tăng 3,42% so với cùng kỳ năm 2014; khối lượng luân chuyển hàng hóa đạt 991,6 triệu t.km tăng 1,9% so cùng kỳ năm 2014.

Hàng hoá thông qua cảng: Sản lượng hàng hóa thông qua Cảng tháng 4/2014 ước đạt 580 nghìn tấn, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm 2014 và tăng 18,36% so với tháng trước. Trong đó: hàng xuất khẩu đạt 230 nghìn tấn, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước và tăng 25,2% so với tháng trước; hàng nhập khẩu đạt 178 nghìn tấn tăng 19,4% so với cùng kỳ năm trước và tăng 19,1% so với tháng trước; hàng nội địa đạt 172 nghìn tấn, bằng 86,9% so với cùng kỳ năm 2014 và tăng 9,7% so với tháng trước; hàng Container ước đạt 294 nghìn tấn, bằng 82,5% so với cùng kỳ năm trước và tăng 8,8% so với tháng trước.

Dự tính 4 tháng năm 2015, sản lượng hàng hóa thông qua Cảng đạt 2.037,6 nghìn tấn tăng 10,2% so cùng kỳ năm 2014. Trong đó: hàng xuất khẩu đạt 708,8 nghìn tấn, bằng 85,6% so với cùng kỳ năm 2014; hàng nhập khẩu đạt 642,7 nghìn tấn, tăng 30,8% so với cùng kỳ; hàng nội địa đạt 686,1 nghìn tấn, tăng 29,5% so với cùng kỳ; hàng Container ước đạt 1.079,1 nghìn tấn, tăng 30,7% so với cùng kỳ năm 2014.

5. Thương mại

* Lưu chuyển hàng hoá: Dự ước tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tháng 4/2015 đạt 5149,83 tỷ đồng, bằng 99,77% so tháng trước và bằng 93,39% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Kinh tế nhà nước đạt 388,78 tỷ đồng, tăng 0,99% so tháng trước, bằng 82,48% so cùng kỳ; Kinh tế tư nhân đạt 2.776,47 tỷ đồng, bằng 98,57% so tháng trước và bằng 90,19% so cùng kỳ; Kinh tế cá thể đạt 1.753,20 tỷ đồng, tăng 0,82% so tháng trước và tăng 2,63% so cùng; Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 230,345 tỷ đồng, tăng 4,72% so tháng trước và giảm 9,89% so tháng 4 năm trước.

Cộng dồn 4 tháng đầu năm 2015, Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ ước đạt 20 245,82 tỷ đồng, bằng 99,44% so cùng kỳ năm trước .Trong đó; Kinh tế nhà nước ước đạt 1.486 tỷ đồng, bằng 84,05% so cùng kỳ; Kinh tế tư nhân đạt 10.949tỷ đồng, tăng 2,13% so cùng kỳ năm 2013; Kinh tế cá thể dự ước đạt 6.966 tỷ đồng, tăng 2,30% so cùng kỳ; Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài dự ước đạt 840,86 tỷ đồng, bằng 79,43% so cùng kỳ cộng dồn 4 tháng đầu năm 2014. Trong tổng mức bán lẻ 4 tháng đầu năm 2015, so với cùng kỳ năm trước: Nhóm thương nghiệp bằng 97,78%; Nhóm lưu trú tăng 18,68%; nhóm ăn uống tăng 15,18%; nhóm du lịch lữ hành tăng 5,65% so cùng kỳ và nhóm dịch vụ bằng 91,16% so với cùng kỳ năm trước.

*Hoạt động khách sạn nhà hàng, du lịch, lữ hành:

Ngành ăn uống: Ước tháng 4/2015 doanh thu ngành ăn uống đạt 633,02 tỷ đồng, tăng 1,56% so với tháng trước và tăng 12,77% so với cùng kỳ 4/2014. Cộng dồn 4 tháng đầu năm 2015, doanh thu ngành ăn uống 2.551,82 tỷ đồng, tăng 15,18% so với cùng kỳ năm 2014. Ngành du lịch và lữ hành: Hoạt động du lịch lữ hành đạt doanh thu 422,56 tỷ đồng, tăng 15,84% so với cùng kỳ tháng 4/2014. Cộng dồn 4 tháng đầu năm 2014, doanh thu ngành lữ hành và khách sạn ước đạt 1.503 tỷ đồng, tăng 15,75% so với cùng kỳ năm 2014.

Tổng lượt khách phục vụ 4 tháng đầu năm 2015 là 1.143 nghìn lượt, tăng 6,08% so cùng kỳ. Trong đó: lượt khách lữ hành là 94.516 lượt khách, lượt khách lưu trú là 1.049 nghìn lượt khách.

* Hoạt động ngoại thương

Dự ước kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 4 năm 2015 của TP Đà Nẵng đạt 87,94 triệu USD, tăng 1,05 % so tháng trước, và tăng 4,47% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: khu vực kinh tế nhà nước giảm 4,20% so cùng kỳ và tăng 1,69% so tháng trước; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 8% so cùng kỳ và tăng 2,78% so tháng trước; khu vực kinh tế tư nhân tăng 4,06% so cùng kỳ và giảm 2,50% so tháng trước. Kim ngạch nhập khẩu tháng 4/2015 là 84 triệu USD tăng 6,52% so cùng kỳ năm trước và tăng 0,50% so tháng trước.

Cộng dồn 4 tháng năm 2015, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 331,53 triệu USD, tăng 6,72% so với cùng kỳ năm 2014. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 320,68 triệu USD, tăng 5,13% so cùng kỳ năm 2014. Trong đó: Khu vực kinh tế tư nhân đạt 128,43 triệu USD, tăng 6,42% so cùng kỳ; Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 133,7 triệu USD, tăng 5,04 %; Khu vực kinh tế nhà nước đạt 58,55 triệu USD, tăng 2,61% so với cùng kỳ.

* Về giá cả thị trường

- So tháng trước chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4/2015 tăng 0,26%. Trong đó: khu vực thành thị tăng 0,26%; khu vực nông thôn tăng 0,32%. Chỉ số giá của hầu hết tất cả các nhóm mặt hàng đều tăng nhẹ so với tháng trước như: Nhóm giáo dục tăng 0,02%; Thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,20%; Thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,01%; May mặc, mũ nón và giày dép tăng 0,19%; Hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,21%; Văn hóa, giải trí và du lịch tăng 1,46%; Ăn uống ngoài gia đình tăng 0,21%; Giá lương thực tăng 0,09%; Trong đó nhóm giao thông lại tăng cao 2,51% do ảnh hưởng của việc tăng giá xăng, dầu trong tháng trước. Chỉ riêng nhóm mặt hàng đồ uống và thuốc lá có chỉ số không đổi và nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,28%, giá thực phẩm giảm 0,60%;

Tháng 4/2015, giá vàng giảm 1,55%; giá USD tăng 0,92% so với tháng 3/2015.

Chỉ số giá CPI tháng tháng 4/2015 so với cùng kỳ năm 2014 tăng 0,77%

So với tháng 12 năm trước, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4/2015 tăng 0,05%. Trong đó: Nhóm hàng ăn uống tăng 0,7%; Nhóm may mặc mũ nón tăng 1,77%; Nhóm giải trí tăng 1,24%; Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 1,24%; Nhóm văn hóa,giải trí và du lịch tăng 1,95%,các nhóm khác tăng nhẹ; Riêng nhóm Bưu chính viễn thông giảm 0,15%; Nhà ở điện nước và chất đốt giảm 0,56% và giao thông giảm mạnh 6,67%.

Giá vàng tăng 0,38%; Giá đô la Mỹ tăng 0,86% so với tháng 12/2014.

- Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 4 tháng đầu năm 2015 so với cùng kỳ năm 2014 tăng 0,58%, mức tăng bình quân của cùng kỳ năm này thấp hơn mức tăng bình quân của cùng kỳ năm trước (tăng 3,64%). Nhóm giáo dục tăng 8,62%;%, nhóm may mặc, mũ nón và giày dép tăng 4,00%. Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 3,83%; nhóm thực phẩm tăng 2,75%, Những nhóm hàng còn lại tăng thấp hơn giá bình quân chung. Nhóm hàng lương thực tăng 0,16% và nhóm bưu chính viễn thông tăng 0,07% so bình quân cùng kỳ năm trước. Những nhóm hàng có chỉ số giá giảm mạnh so với chỉ số giá chung bình quân cùng kỳ như; Giao thông giảm 14,26%;Nhà ở điện nước khí đốt giảm 3,70%.

Giá vàng giảm so bình quân cùng kỳ là 3,44%, giá Đô la Mỹ tăng 1,51% so với bình quân cùng kỳ năm trước.

II. VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Lao động việc làm

Tháng 4/2015, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức 2 phiên giao dịch việc làm. Đến dự các phiên giao dịch 97 doanh nghiệp (63 đơn vị phỏng vấn trực tiếp tại sàn giao dịch) đăng ký tuyển dụng 2.959 lao động, trong đó có 1.393 nữ. Nhu cầu tuyển dụng lao động có tay nghề 871 người, lao động phổ thông 2.088 người. Có khoảng 1.300 lao động tham gia phiên giao dịch. Trung tâm giao dịch việc làm đã kết nối, giới thiệu cho 1.243 lao động trong đó có 816 lao động nữ. Trong đó: lao động có tay nghề 1.038 người, lao động phổ thông 214 người. Lao động có tay nghề 881 người, lao động phổ thông 182 người. Kết quả phỏng vấn sơ tuyển tại phiên giao dịch có 1.063 lao động được kết nối, giới thiệu thành công trong đó có 661 nữ.

Từ đầu năm 2015 đến nay, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức 8 phiên giao dịch việc làm. Đến dự các phiên giao dịch có 486 doanh nghiệp, đăng ký tuyển dụng 10.069 lao động trong đó 5.307 nữ. Trong đó: nhu cầu tuyển dụng lao động có tay nghề 2.822 người, lao động phổ thông 7.156 người. Có khoảng 3.290 lao động tham gia phiên giao dịch. Trung tâm giao dịch việc làm đã chắp nối, giới thiệu cho 2.431 lao động , trong đó có 1.262 lao động nữ. Lao động có tay nghề 1.808 người, lao động phổ thông 622 người. Kết quả phỏng vấn sơ tuyển tại phiên giao dịch có 2.012 lao động được kết nối, giới thiệu thành công trong đó 927 nữ. Lao động có tay nghề 1.491 người, lao động phổ thông 521 người.

2. Chính sách xã hội

Trong tháng 4/2015, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện Đề án sửa chữa nhà ở cho đối tượng người có công theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ đợt 2. Tính đến nay, đã có 242 nhà tiến hành sửa chữa, xây mới, trong đó có 161 nhà sửa chữa, 81 nhà xây mới; tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm số hóa hồ sơ người có công, đã hoàn thành số hóa đơn 16.000 hồ sơ liệt sĩ, hơn 2.000 hồ sơ thương binh. Giải quyết trợ cấp ưu đãi giáo dục – đào tạo cho 7 trường hợp; giải quyết trợ cấp hành tháng theo Quyết định 14 cho 2 trường hợp; giải quyết trợ cấp tù đày hưởng hàng tháng cho 6 trường hợp; giải quyết trang cấp dụng cụ chỉnh hình cho 10 trường hợp; cấp 248 thẻ BHYT; miễn giảm tiền sử dụng đất cho 19 trường hợp, số tiền hơn 616 triệu đồng; hỗ trợ sửa chữa, xây nhà tình nghĩa cho 10 trường hợp, số tiền 440 triệu đồng; hỗ trợ xây mộ trong nghĩa trang gia tộc cho 2 trường hợp, trợ cấp khó khăn đột xuất cho 24 trường hợp, số tiền 63 triệu đồng. Hoàn thành tốt phục vụ mẹ Việt nam anh hùng, Cán bộ lão thành cách mạng, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động tham dự Lễ kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng; Tiếp tục kiểm tra hồ sơ đề nghị truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thực hiện công tác nghỉ dưỡng cho cán bộ trung cao cấp, Cán bộ lão thành cách mạng năm 2015.

Trong tháng Quỹ bảo trợ trẻ em đã triển khai, thực hiện các hoạt động giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí 52 triệu đồng.

Tính đến ngày 09/4/2015, Tổ thường trực xử lý thông tin người lang thang đã phối hợp các địa phương xử lý thu gom 19 trường hợp lang thang xin ăn và chăn dắt người khuyết tật để bán hàng rong, tiếp tục phân công cán bộ phối hợp cùng với người thân tiếp nhận đưa 44 đối tượng lang thang xin ăn đang tập trung ở Trung tâm Bảo trợ xã hội về hòa nhập cộng đồng.

3. Giáo dục

Trong tháng 4, đoàn học sinh Đà Nẵng đoạt gần 60 huy chương các loại tại cuộc thi Olympic truyền thống 30-4 do Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (thành phố Hồ Chí Minh) đăng cai tổ chức dành cho học sinh các trường THPT chuyên, THPT ở khu vực phía Nam. Cụ thể, trong tổng số 59 học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn dự thi, có 50 học sinh đoạt giải, gồm 21 Huy chương vàng (HCV), 19 HCB và 10 HCĐ. Trường THPT Phan Châu Trinh có 59 học sinh dự thi, có 9 học sinh đoạt giải, gồm 3 HCV, 1 HCB và 5 HCĐ.

Thời gian qua, thành phố Đà Nẵng chú trọng đầu tư xây dựng phòng học cho các trường tiểu học để tiến tới tổ chức cho học sinh học 2 buổi/ngày vào năm học 2015-2016. Đến thời điểm hiện nay, nhiều trường tiểu học đã và đang khẩn trương triển khai xây dựng các phòng học còn thiếu.

4. Hoạt động y tế

Tính đến ngày 15/4/2015 ước có 59 cas sốt xuất huyết bằng 49,58% so với cùng kỳ năm 2014, giảm 60 cas, không có trường hợp tử vong, bình quân 1 tuần khoảng 5 cas bệnh; bệnh tay chân miệng có 526 cas, tăng 91,23% so với cùng kỳ năm 2014 tăng 251 cas, không có trường hợp tử vong, bình quân 1 tuần có 46 cas bệnh; bệnh thủy đậu là 562 cas, bằng 59,85% so với cùng kỳ năm 2014, giảm 377 cas trung bình 1 tuần có 30 cas mắc thủy đậu.

5. An toàn giao thông

Trong tháng 4/2015, trên địa bàn thành phố xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 7 người, bị thương 3 người. So với tháng 3/2015, giảm 01 vụ, tăng 01 người chết, giảm 2 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2014, giảm 9 vụ, giảm 5 người chết, giảm 22 người bị thương. Tai nạn giao thông Đường sắt và Đường thuỷ trong tháng không xảy ra.

6. Môi trường

Các bãi tắm công cộng dọc bờ biển quanh thành phố đã được thu gom rác sạch sẽ; tạo điều kiện cho người dân, du khách có thể thoải mái tắm và tham gia các trò chơi, hoạt động thể thao dưới nước. Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Đà Nẵng đã huy động hơn 450 công nhân, nhân viên gián tiếp tiến hành thu gom hơn 270 tấn rác, chủ yếu là gỗ mục, bèo, rong các loại ở dọc bờ biển do ảnh hưởng của đợt mưa lũ bất thường diễn ra tại Quảng Nam và Thừa Thiên-Huế vào tối ngày 28/3/2015.

Ngày 03/4/2015, tại Đà Nẵng tổ chức Hội thảo chia sẻ kết quả và tổng kết tiểu dự án “Thành lập văn phòng điều phối về biến đổi khí hậu”, việc thực hiện tốt công tác ứng phó với biến đổi khí hậu là thách thức lớn nhưng cũng tạo nên những cơ hội phát triển mạnh hơn, sức đề kháng tốt hơn. Ngoài việc nâng cao hiểu biết của cán bộ, nhân dân, thành phố cũng sẽ vận dụng, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn tài trợ thông qua các dự án vì mục đích nâng cao khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của cộng đồng dân cư... Năm 2015 được xem là sự khởi đầu việc xây dựng văn hóa, văn minh đô thị của thành phố Đà Nẵng và là cơ hội để mỗi người cùng điều chỉnh hành vi, chung tay xây dựng thành phố đáng sống.

7. Hoạt động văn hóa

Tiến tới kỷ niệm các ngày Lễ lớn tháng 5 (Kỷ niệm 40 năm Giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế lao động 1/5, Giỗ Tổ Hùng vương), Đà Nẵng đã cơ bản hoàn thành khâu chuẩn bị Lễ hội pháo hoa Quốc tế2015, năm nay có 5 đội tham dự thi, hứa hẹn một mùa lễ hội với những độc đáo, khác lạ và bất ngờ. Lượng khách đến nghỉ Lễ năm nay tại Đà Nẵng khá đông, đến đầu tháng 4 đã cơ bản kín chỗ khách sạn và bán gần hết vé xem pháo hoa. Sáng 22/4, tại Đà Nẵng, Triển lãm 40 năm thành tựu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng và Triển lãm Vietbuild 2015 chính thức khai mạc. Triển lãm 40 năm thành tựu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng với quy mô 120 gian hàng giới thiệu về những thành tự phát triển của Đà Nẵng trên mọi mặt. Thể hiện sự năng động, sáng tạo trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Qua 40 năm xây dựng và phát triển, Đà Nẵng đã tận dụng nhiều thời cơ để phát triển. Đưa thành phố Đà Nẵng phát triển đạt được nhiều thành tựu to lớn đáng tự hào trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội. Từng bước định vị vai trò phát triển của Đà Nẵng tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Triển lãm giới thiệu về những tiềm năng, thế mạnh của Đà Nẵng trong quá trình phát triển đến với nhân dân và các đối tác, các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Cùng với Triển lãm 40 năm thành tựu phát triển Đà Nẵng là Triển lãm quốc tế Vietbuild Đà Nẵng 2015 đã thu hút với sự tham gia của 270 đơn vị với 450 gian hàng. Trong đó 180 doanh nghiệp trong nước, 63 doanh nghiệp liên doanh và 27 doanh nghiệp nước ngoài đến từ 9 quốc gia. Đây thật sự là một ngày hội truyền thống, một sự kiện lớn đầy ấn tượng của ngành xây dựng - bất động sản - vật liệu xây dựng &trang trí nội ngoại thất. Thể hiện sức sống của ngành xây dựng vượt qua những khó khăn thử thách.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn