(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thanh tra chuyên ngành Thống kê
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 08/09/2015 Lượt xem: 21

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2015 của Tổng cục Thống kê, được phê duyệt tại Quyết định số 107/QĐ-TCTK ngày 25 tháng 02 năm 2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Ngày 7/9/2015 Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế và Thanh tra Thống kê, phối hợp với Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng tổ chức mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thanh tra chuyên ngành Thống kê

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2015 của Tổng cục Thống kê, được phê duyệt tại Quyết định số 107/QĐ-TCTK ngày 25 tháng 02 năm 2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Ngày 7/9/2015 Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế và Thanh tra Thống kê, phối hợp với Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng tổ chức mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thanh tra chuyên ngành Thống kê

Lớp bồi dưỡng được tổ chức trong 3 ngày (từ 7 – 9/9/2015), gồm có 61 học viên của 3 Cục Thống kê: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam.

Nội dung do giảng viên là lãnh đạo Vụ Pháp chế và Thanh tra Tổng cục Thống kê trình bày bao gồm 3 chuyên đề:

- Chuyên đề 1: Trình tự khi tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành thống kê. (Kết hợp lồng ghép phổ biến các văn bản: Giới thiệu nội dung cơ bản của Thông tư 06/2014/TT – BKHĐT; giới thiệu nội dung cơ bản công văn số 848/TCTK – PCTT).

-Chuyên đề 2: Một số nội dung cơ bản của Luật Khiếu nại

- Chuyền đề 3: Một số nội dung cơ bản của Luật Tố cáo.

Lớp bồi dưỡng đã trang bị thêm nhiều kiến thức, kỹ năng cần thiết giúp công chức làm nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên môn, học hỏi kinh nghiệm thực tế về công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; đồng thời, trao đổi và giải đáp các tình huống cụ thể và cả những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra thực tế tại đơn vị.

Một số hình ảnh tại lớp bồi dưỡng

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn