(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

 

 

Tình hình kinh tế-xã hội TP. Đà Nẵng tháng 9 năm 2015
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 25/09/2015 Lượt xem: 44

(Nguồn báo cáo kinh tế-xã hội tháng 9 năm 2015 của Cục Thống Kê Đà Nẵng)

Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng đầu năm 2015 (tính theo phương pháp giá cơ bản) ước tính tăng 8,18% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 8,62% của 9 tháng đầu năm 2014.

Trong mức tăng 8,18% của toàn nền kinh tế trên địa bàn, VA khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,59%, thấp hơn mức tăng 10,64% của cùng kỳ năm trước, đóng góp 2,41 điểm phần trăm; VA khu vực dịch vụ tăng 9,23%, cao hơn mức tăng 6,9% của cùng kỳ năm trước, đóng góp 4,96 điểm phần trăm; VA khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,38% so với cùng kỳ (năm 2014 giảm 8,04%), đóng góp 0,09 điểm phần trăm trong mức tăng GRDP toàn thành phố.

Như vậy, mức đóng góp vào tăng trưởng 9 tháng đầu năm chủ yếu do khu vực dịch vụ; khu vực công nghiệp và xây dựng có tỷ lệ đóng góp thấp hơn so với cùng kỳ năm 2014 (9 tháng năm 2014 đóng góp 3,32 điểm), nguyên nhân là do một số ngành công nghiệp chiếm tỷ trọng cao lại có chỉ số phát triển công nghiệp bình quân 9 tháng giảm so với cùng kỳ (ngành SX, chế biến thực phẩm giảm 17,42%; công nghiệp dệt giảm 17,11%; chế biến gỗ và các sản phẩm từ gỗ giảm 19,56%, sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy giảm 13,11%; sản xuất thuốc, dược liệu giảm 2,34%…).

Trong khu vực công nghiệp và xây dựng, tính riêng khối công nghiệp tăng 9,62%, đóng góp 2,24 điểm phần trăm vào tốc độ tăng chung. Nhìn chung, Công nghiệp Đà Nẵng 9 tháng đầu năm có mức tăng trưởng thấp hơn so với cùng kỳ (9 tháng đầu năm 2014 tốc độ này là 11,49%). Ngành xây dựng chỉ tăng 1,97% (thấp hơn mức tăng 8,36% của 9 tháng năm 2014) cũng làm ảnh hưởng rất nhiều đến xu hướng phát triển của khu vực kinh tế này.

Đối với khu vực dịch vụ, mặc dù có tốc độ tăng cao hơn so với cùng kỳ, nhưng một số ngành chiếm tỷ trọng cao lại có tốc độ tăng thấp như ngành thương mại (tăng 0,26%); du lịch, lữ hành (tăng 5,04%) điều này đã ảnh hưởng đến xu hướng phát triển của khu vực dịch vụ, và là dấu hiệu của một xu hướng thị trường với sức mua thấp. Một số ngành khác như ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống (tăng 23,96%); tài chính, ngân hàng (tăng 9,85%); hoạt động chuyên môn khoa học và công nghệ (tăng 11,82%) đã đóng góp tích cực vào tốc độ tăng khu vực dịch vụ.

Về cơ cấu trong quy mô nền kinh tế 9 tháng, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 2,39%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 33,54% và khu vực dịch vụ chiếm 52,28%, thuế sản phẩm 11,79% (Cùng kỳ năm trước tỷ trọng tương ứng là: 2,4%; 34,03%; 51,72% và 11,85%).

Chỉ số phát triển tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá so sánh 2010

tính theo phương pháp giá cơ bản

(Năm trước = 100)

Đơn vị tính: %

9 tháng 2014

9 tháng 2015

TỔNG SỐ

108,62

108,18

Phân theo khu vực kinh tế

- Nông, lâm nghiệp và thủy sản

91,96

104,38

- Công nghiệp và xây dựng

110,64

107,59

Trong đó: Công nghiệp

111,49

109,62

- Dịch vụ

106,90

109,23

- Thuế sản phẩm - trợ cấp sản phẩm

114,70

105,81

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CÁC LĨNH VỰC KINH TẾ

1. Công nghiệp

* Ước tính tháng 9/2015, chỉ số IIP bằng 95,32% so với tháng trước, trong đó: công nghiệp khai thác mỏ bằng 95,95%; công nghiệp chế biến bằng 93,96%; công nghiệp sản xuất và phân phối điện tăng 0,22%; sản xuất nước và xử lý rác thải bằng 99,68% so với tháng trước.

So với cùng kỳ năm 2014, chỉ số IIP tháng 9/2015 tăng 14,27%, trong đó: công nghiệp khai thác mỏ tăng 23,15%; công nghiệp chế biến tăng 14,96%; công nghiệp sản xuất và phân phối điện tăng 10,85%; sản xuất nước và xử lý rác thải tăng 12,47% so với cùng kỳ năm 2014.

Một số ngành công nghiệp có xu hướng giảm so với cùng kỳ 2014 từ tháng 7, tháng 8 là CN chế biến thực phẩm, CN dệt, CN chế biến gỗ, CN sản xuất giấy.

* Bình quân 9 tháng đầu năm 2015, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 12,93% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: công nghiệp khai thác mỏ tăng 19,02%; công nghiệp chế biến tăng 13,74%; công nghiệp sản xuất và phân phối điện tăng 9,70%; sản xuất nước và xử lý rác thải tăng 7,61% so với cùng kỳ năm 2014.

Nhìn chung từ đầu năm đến nay tình hình sản xuất công nghiệp thành phố có tốc độ tăng trưởng khá hơn so với năm trước, trong 19 ngành công nghiệp cấp 2 có 14 ngành có chỉ số sản xuất công nghiệp tăng, 6 ngành có chỉ số sản xuất công nghiệp giảm so với cùng kỳ. Tuy vậy, những ngành có chỉ số IIP giảm là những ngành chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong toàn ngành công nghiệp (CN dệt giảm 17,11%; SX chế biến thực phẩm giảm 17,42%; Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy giảm 13,11%), do đó đã ảnh hưởng đến tốc độ tăng của GO và VA toàn ngành công nghiệp.

Những ngành công nghiệp trong 9 tháng đầu năm 2015 có tốc độ phát triển khá so với cùng kỳ năm trước cụ thể là: SX giày dép tăng 35,98%; SX sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) tăng 35,50%; SX xe có động cơ tăng 35,28%; SX sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 23,89% ...

Nông, lâm nghiệp và thủy sản

Tình hình chung

*Thuận lợi: Trong 9 tháng đầu năm 2015, được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của UBND thành phố, sự phối hợp đồng bộ, có hiệu quả của các cơ quan chuyên trách, các đơn vị có liên quan và sự đồng lòng của người dân trong việc triển khai các chủ trương và các giải pháp chỉ đạo sản xuất thích hợp đã hạn chế phần nào tác động bất lợi do thời tiết và dịch bệnh gây ra.

Cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp ở các vùng sản xuất chuyên canh rau, hoa, và hệ thống thủy lợi được quan tâm đầu tư ngày càng hoàn thiện hơn. Công tác chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất tiếp tục được chú trọng, phối hợp đồng bộ và triển khai cho từng loại cây trồng, vật nuôi, thủy sản…

9 tháng đầu năm 2015, nhìn chung tình hình thời tiết ổn định, thuận lợi cho việc phát triển cây công nghiệp và nuôi trồng, khai thác thủy sản của bà con ngư dân. Từ đầu năm đến nay giá nhiên liệu xăn dầu liên tục giảm mạnh, đồng thời các mặt hàng thiết yếu bình ổn, ngư trường thuận lợi, đảm bảo nguồn lực về thủy sản nên bà con ngư dân vẫn an tâm tiếp tục bám biển khai thác. Trong chăn nuôi dịch bệnh gia súc, gia cầm được kiểm soát.

*Khó khăn: Bên cạnh những thuận lợi nêu trên thì thời tiết nắng nóng, ít mưa cũng đã dẫn đến tình trạng thiếu nước trong sản xuất nông nghiệp, gây ít nhiều bất lợi cho người nông dân. Sương muối thất thường tại thời điểm trổ lúa gây hại và ảnh hưởng đến năng suất cây lúa, năm nay thấp hơn năm trước; cũng do thời tiết nắng nóng phức tạp và việc xử lý ao nuôi không chu đáo của bà con nên ao hồ nuôi tôm đã bị nhiễm Vibrio (SPT) gây hoại tử gan và thiệt hại không nhỏ cho nhiều hộ nuôi tôm.

Với những khó khăn trên, các cơ quan chuyên ngành đã chú trọng đến giải pháp đảm bảo nguồn nước tưới, tạo điều kiện thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng nhằm đạt năng suất cao; tăng cường các biện pháp kỹ thuật xử lý dịch bệnh triệt để; tiếp tục động viên, giúp đỡ để bà con ngư dân bám biển khai thác, nhất là khai thác xa bờ.

Kết quả sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

Nông nghiệp:

* Trồng trọt: Diện tích gieo trồng cây lúa Vụ Hè Thu năm 2015 trên địa bàn ước đạt 2.501 ha; bằng 99,15 % so với cùng kỳ năm trước. Diện tích gieo trồng cây hằng năm khác đến nay ước đạt: ngô 226 ha, tăng 61,34% so với cùng kỳ năm trước; khoai lang 139 ha, tăng 0,94% so với cùng kỳ năm trước; rau, đậu 494,7 ha, tăng 1,33%; cây mía 151 ha, tăng 4,14% so với cùng kỳ năm trước; cây hoa 72,5 ha, tăng 1,68% so với cùng kỳ năm 2014.

* Chăn nuôi: Tình hình chăn nuôi tháng 9 năm 2015 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng phát triển ổn định, công tác kiểm soát giết mổ, kiểm dịch động vật tiến hành chặt chẽ, công tác tiêm phòng được các cơ quan chuyên ngành chú trọng nên chăn nuôi vẫn tiếp tục phát triển bình thường không có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn thành phố.

Đàn gia súc gia cầm trên địa bàn thành phố thời điểm cuối tháng 9/2015:

Tổng đàn trâu ước đạt 1.992 con, tăng 2,90% so với cùng kỳ năm trước; Tổng đàn bò 16.100 con, tăng 20,20% so với cùng kỳ năm trước; Tổng đàn lợn 75.710 con, tăng 21,20% so với cùng kỳ năm 2014; Tổng đàn gia cầm 461 ngàn con tăng 1,80% so với cùng kỳ năm trước.

Lâm nghiệp

Tính đến tháng 9/2015, diện tích rừng trồng mới tập trung đạt 500 ha. Sản lượng khai thác gỗ rừng trồng ước đạt 14.594 m3, ,bằng 90,36% so với cùng kỳ năm 2014.

Tính đến thời điểm ngày 15/9/2015, các đơn vị trực thuộc đã tổ chức được 243 đợt kiểm tra tại rừng. Qua kiểm tra rừng đã phát hiện phá hủy 100m ống nước, 20 láng trại, 02 máng nhôm đãi vàng, 01 tua bin phát điện, 01 máy nổ, 01 cối xoay, 05 hầm than, 30kg than, 119 cái bẫy động vật rừng, 3,032 m3 gỗ xẻ, 0,794 m3 gỗ tròn, 3.275m rào chắn bẫy. Tháo gỡ và thu giữ 1.310 dây bẫy bằng ruột phanh xe đạp, 11 bẫy kẹp sắt, tạm giữ 4,677 m3, 01 cái rựa, 01 cái búa nà một số dụng cụ, lương thực, thực phẩm, bắt 01 đối tượng giao cơ quan chức năng điều tra xử lý, đưa ra khỏi rừng 10 đối tượng.

c/ Thuỷ sản

Tính từ đầu năm nay, tổng sản lượng thủy sản ước đạt 27.289,6 tấn, tăng 5,32% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó sản lượng khai thác hải sản biển ước đạt 26.440,3 tấn, tăng 5,10% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng nuôi trồng ước đạt 849,3 tấn, tăng 12,91% so với cùng kỳ năm 2014.

Hoạt động nuôi trồng thuỷ sản 9 tháng năm 2015 trên địa bàn không mấy thuận lợi, do thời tiết diễn biến phức tạp và dịch bệnh đã xẫy ra, đến nay diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 472 ha (trong đó, diện tích nuôi thâm canh là 305 ha, nuôi bán thâm canh là 167 ha), tăng 0,32% so với cùng kỳ năm 2014. Tuy nhiên với việc vận dụng kỹ thuật mới vào nuôi trồng do vậy sản lượng và năng suất năm nay có tăng đáng kể so với năm 2014.

Sản lượng nuôi trồng thủy sản 9 tháng năm 2015 ước đạt 849,3 tấn, tăng 12,91% so với cùng kỳ năm 2014 ( trong đó, tôm thẻ chân trắng ước đạt 87,3 tấn, tăng 16,47% so với cùng kỳ năm 2014)

Hoạt động khai thác hải sản trong tháng 9/2015 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng diễn biến ổn định, thời tiết biển tương đối ổn định, giá nhiên liệu xăng giảm mạnh từ đầu năm đến nay mặt hàng thiết yếu bình ổn, ngư trường thuân lợi, đảm bảo nguồn lực về thủy sản và sự động viên hỗ trợ của chính quyền nên ngư dân đã an tâm tiếp tục duy trì bám biển khai thác.

Tính đến 15/9/2015, trên địa bàn có tổng số cơ sở khai thác hải sản là 1.787 đơn vị, trong đó có 1.658 chiếc (trong đó: tàu, thuyền có công suất dưới 20CV là 842 chiếc, tàu có công suất từ 20 đến dưới 45 CV là 369 chiếc, tàu có công suất từ 45 đến dưới 90CV là 158 chiếc, tàu từ 90CV trở lên là 289 chiếc, với tổng công suất là 145.097 CV, bình quân 87,5 CV/1 tàu.

Tài chính

Tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 8/2015 ước tính đạt 1.446,9 tỷ đồng, cộng dồn 8 tháng đạt 14.435,0 tỷ đồng, tăng 6,82% so cùng kỳ năm 2014, đạt 19,27% dự toán Hội đồng nhân dân TP giao. Trong đó thu nội địa 875,7 tỷ đồng, cộng dồn 8 tháng đạt 7.543,1 tỷ đồng, tăng 19,25% so cùng kỳ, bằng 80,15% dự toán Hội đồng nhân dân TP giao; Thuế Hải Quan 188,9 tỷ đồng, cộng dồn 8 tháng đạt 1.443,2 tỷ đồng, bằng 80,23% so cùng kỳ, bằng 57,73% dự toán Hội đồng nhân dân TP giao.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 87,6 tỷ đồng, cộng dồn 8 tháng đạt 894,0 tỷ đồng, tăng 2,34% so cùng kỳ, bằng 62,74% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 253,8 tỷ đồng, cộng dồn 8 tháng đạt 1.703,6 tỷ đồng, tăng 29,94% so cùng kỳ, bằng 78,15% dự toán năm; thu thuế ngoài nhà nước 208,7 tỷ đồng, cộng dồn 8 tháng đạt 1.810,6 tỷ đồng, tăng 26,29% so cùng kỳ, bằng 73,91% dự toán năm; thuế thu nhập cá nhân 53,7 tỷ đồng, cộng dồn 8 tháng đạt 538,9 tỷ, tăng 30,93% so cùng kỳ, bằng 85,00% dự toán Hội đồng nhân dân TP giao...

Tổng chi cân đối ngân sách địa phương tháng 8/2015 ước tính 997,6 tỷ đồng, cộng dồn 8 tháng đạt 8.572,3 tỷ đồng, bằng 98,88% so cùng kỳ, bằng 71,03% dự toán Hội đồng nhân dân TP giao. Trong đó: chi đầu tư xây dựng cơ bản 302,1 tỷ đồng, cộng dồn 8 tháng đạt 2.950,3 tỷ đồng, tăng 28,03% so cùng kỳ, bằng 59,30% dự toán Hội đồng nhân dân TP giao; chi thường xuyên 351,5 tỷ đồng, cộng dồn 8 tháng đạt 3.146,0 tỷ đồng, bằng 97,89% so cùng kỳ, bằng 61,38% dự toán Hội đồng nhân dân TP giao. Trong chi thường xuyên: chi sự nghiệp kinh tế 31,2 tỷ đồng, cộng dồn 8 tháng đạt 264,6 tỷ đồng tăng 29,64% so với cùng kỳ năm 2014; sự nghiệp văn xã là 198,4 tỷ đồng, cộng dồn 8 tháng đạt 1.609,6 tỷ đồng bằng 87,18%; quản lý hành chính 76,5 tỷ đồng, cộng dồn 8 tháng đạt 801,1 tỷ đồng, tăng 22,36% so với cùng kỳ và bằng 75,16% dự toán Hội đồng nhân dân TP giao.

Thực hiện vốn đầu tư

Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 9 tháng đầu năm ước đạt 24.018 tỷ đồng, tăng 2,08% so với cùng kỳ, bằng 68,6% so với kế hoạch năm 2015.

Trong đó, vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý thực hiện được 2.654 tỷ đồng, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2014; nguồn vốn ngân sách nhà nước do trung ương quản lý thực hiện được 436 tỷ đồng, tăng 0,69%; nguồn vốn ngoài nhà nước thực hiện được 13.098 tỷ đồng, tăng 5,33% so với cùng kỳ, trong đó vốn đầu tư của dân cư đạt 2.043 tỷ đồng bằng 85,5% so với cùng kỳ.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 9 tháng qua ước đạt 2.773 tỷ đồng, tăng 32,5% so với cùng kỳ. Trong đó chủ yếu là tăng vốn tự có (tăng 66,2%), vốn vay giảm 6,1%.

Chia theo khoản mục đầu tư, thì trong 9 tháng qua vốn đầu tư cho XDCB đạt 13.725 tỷ đồng (tăng khoản 2% so cùng kỳ); đầu tư cho mua sắm TSCĐ không tăng; đầu tư bổ sung vốn lưu động tăng 9,2%.

Lũy kế đến nay trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có 340 dự án được đăng ký với tổng vốn đầu tư 3,451 tỷ USD.

Vận tải

Doanh thu vận tải tháng 9/2015 ước đạt 491 tỷ đồng, bằng 82,87% so tháng 8 năm 2014, lũy kế 9 tháng đầu năm 2015 ước đạt 4.961 tỷ đồng, tăng 5,60% so cùng kỳ năm 2014.

Vận tải hành khách: Doanh thu vận tải hành khách tháng 9 năm 2015 ước đạt 116,8 tỷ đồng, bằng 82,61% so cùng kỳ năm 2014. Lũy kế 9 tháng ước đạt 1.176 tỷ đồng, tăng 5,99% so cùng kỳ năm 2014. Khối lượng luân chuyển hành khách tháng 9/2015 ước đạt 82 triệu HK.Km, bằng 97,10% so cùng kỳ năm trước; Lũy kế 9 tháng đầu năm 2015 ước tính khối lượng luân chuyển đạt 747 triệu Hk.Km, bằng 91,40% so cùng kỳ năm 2014.

Vận tải hàng hóa: Doanh thu vận tải hàng hóa tháng 9/2015 ước đạt 274 tỷ đồng, bằng 70,56% so tháng 9 năm 2014. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2015 ước đạt 2.667 tỷ đồng, tăng 8,54% so cùng kỳ năm 2014. Khối lượng luân chuyển hàng hóa tháng 9/2015 ước đạt 210,1 triệu T.Km, tăng 5,84% so cùng kỳ năm 2014; Lũy kế 9 tháng đầu năm 2015 ước đạt 2.190,5 triệu T.km, tăng 5,27% so cùng kỳ năm 2014.

Dịch vụ vận tải: Doanh thu dịch vụ ngành vận tải tháng 9/2015 ước đạt 100,2 tỷ đồng, bằng 89,87% so cùng kỳ năm trước; Lũy kế 9 tháng đầu năm 2015 tổng doanh thu nhóm dịch vụ đạt 1.118,4 tỷ đồng, bằng 98,84% so cùng kỳ năm 2014.

Hàng hoá thông qua cảng: Sản lượng tháng 8/2015 thông qua Cảng là: 550 nghìn tấn, bằng 95,25% so tháng 8 năm 2014. Trong đó: hàng nhập khẩu đạt 171 nghìn tấn, tăng 20,01% so với tháng 8 năm 2014; hàng xuất khẩu đạt 182 nghìn tấn, bằng 90,35% so với tháng 8 năm 2014 và hàng nội địa đạt 197 nghìn tấn, bằng 84,37% so với tháng 8 năm 2014. Hàng container đạt 325 nghìn tấn, tăng 27,07% so với tháng 8 năm 2014.

Dự tính tháng 9 năm 2015, sản lượng hàng hóa thông qua cảng là 552 nghìn tấn, tăng 6,86% so cùng kỳ năm 2014.

Tổng hợp 9 tháng đầu năm 2015, sản lượng thông qua Cảng thực hiện được 4.786 nghìn tấn, tăng 6,31% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó: hàng nhập khẩu đạt 1.448 nghìn tấn, tăng 23,31% so với cùng kỳ năm 2014; hàng xuất khẩu đạt 1.673 nghìn tấn, bằng 96,59%; hàng nội địa đạt 1.665 nghìn tấn, tăng 4,35% so với cùng kỳ năm 2014.

Thương mại

Về lưu chuyển hàng hoá:

Dự ước tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tháng 9/2015 đạt 6.004,2 tỷ đồng, tăng 0,31% so tháng trước và tăng 15,90% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: Kinh tế nhà nước đạt 361,4 tỷ đồng, bằng 99,77% so tháng trước, bằng 76,89% so cùng kỳ; Kinh tế tư nhân đạt 3.607,7 tỷ đồng, tăng 0,35% so tháng trước, tăng 38,07% so cùng kỳ; Kinh tế cá thể đạt 1.722,6 tỷ đồng, tăng 1,00 % so tháng trước, bằng 96,98% so cùng kỳ; Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 311,3 tỷ đồng, chiếm 5,19% so tổng mức bán chung của thành phố, bằng 96,74% so tháng trước, bằng 97,18% so cùng kỳ.

Trong tổng mức bán lẻ 9 tháng đầu năm 2015: Thương nghiệp là nhóm ngành chiếm lớn nhất (59,35% so tổng mức), và tăng 1,90% so cùng kỳ; khách sạn chiếm 6,81% tổng mức và tăng 39,37% so cùng kỳ; nhà hàng chiếm 12,04% tổng mức, tăng 12,32% so cùng kỳ; du lịch chiếm 1,52% tổng mức, tăng 7,48% so cùng kỳ. Dịch vụ chiếm 20,28% và bằng 95,42% so cùng kỳ.

Về ngoại thương:

Dự ước kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 9 năm 2015 của thành phố Đà Nẵng đạt 103,7 triệu USD, bằng 99,31% so tháng trước và tăng 4,00% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: khu vực kinh tế nhà nước bằng 91,67% so cùng kỳ và bằng 99,10% so tháng trước, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 5,21% so cùng kỳ và bằng 98,22% so tháng trước, khu vực kinh tế tư nhân tăng 13,46% so cùng kỳ và tăng 1,18% so tháng trước.

Hàng thủy hải sản ước đạt 13,1 triệu USD, bằng 83,79% so cùng kỳ; Hàng CN-TTCN ước đạt 90,5 triệu USD, tăng 7,77% so tháng trước; Hàng nông lâm sản ước từ đầu năm đến nay chưa có lô hàng nào được xuất khẩu.

Ước cộng dồn 9 tháng đầu năm 2015, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 879 triệu USD, tăng 5,03% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: Hàng thủy hải sản ước đạt 110,9 triệu USD, bằng 86,66% so cùng kỳ; Hàng CN-TTCN ước đạt 768,0 triệu USD, tăng 8,35% so cùng kỳ.

Ước kim ngạch nhập khẩu hàng hóa 9 tháng đầu năm 2015 là 802,4 triệu USD tăng 4,51% so cùng kỳ năm trước. Trong kim ngạch nhập khẩu: khu vực kinh tế tư nhân đạt 330,4 triệu USD tăng 3,50% so cùng kỳ; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt kim ngạch 277,2 triệu USD, tăng 6,98%; kim ngạch nhập khẩu khu vực kinh tế nhà nước đạt 194,7 triệu USD, tăng 2,83% cùng kỳ.

Chỉ số giá tiêu dùng

* Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2015 giảm 0,16% so tháng trước. Trong đó: khu vực thành thị giảm 0,15%; khu vực nông thôn giảm 0,3%. Trong 11 nhóm hàng có 3 nhóm hàng giảm: nhóm giao thông giảm 3,53%; Nhóm nhà ở, chất đốt và VLXD giảm 0,69%; Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,22%. Nhóm giao thông và nhà ở, VLXD giảm do giá xăng dầu, gaz điều chỉnh trong tháng, nhu cầu sử dụng điện bình quân tháng giảm so tháng trước. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm do nhóm lương thực giảm 0,07%, chỉ số giá lương thực tháng này giảm là do các yếu tố: nhóm bột mỳ và ngũ cốc khác giảm 0,27% (khoai giảm 0,80%); Nhóm thực phẩm giảm 0,36% là do tác động của các yếu tố: nguồn hàng quả tươi và chế biến dồi dào nên chỉ số giá quả tươi, chế biến giảm 5,92% (quả có múi giảm 7,81%; chuối giảm 6,82%; táo giảm 4,64%; quả tươi khác giảm 4,13%; quả chế biến tăng 5,00%); Nhóm thịt gia súc tươi sống giảm 0,04% (thịt lợn giảm 0,07%), bên cạnh đó có một nhóm sản phẩm tăng nhẹ như ; Nhóm đồ uống thuốc lá tăng 0,07%; Nhóm văn hóa du lịch tăng 0,07%; Nhóm hàng hóa dịch vụ khác tăng 0,11%.

Giá vàng tăng 4,07%; Giá USD tăng 2,71% so với tháng 8/2015.

* Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 9 tháng đầu năm 2015 tăng 0,62% so với bình quân cùng kỳ năm 2014, mức tăng thấp hơn so với mức tăng bình quân của cùng kỳ năm trước (tăng 3,69%). Những nhóm hàng tăng cao so với mức tăng bình quân chung như; Nhóm giáo dục tăng 7,96%; Nhóm hàng hàng hóa và dịch vụ khác tăng 3,57%; Nhóm thực phẩm tăng 2,37%; Nhóm may mặc, mũ nón và giày dép tăng 3,86%; Nhóm thiết bị đồ dùng tăng 2,52%. Những nhóm hàng còn lại tăng thấp hơn giá bình quân chung. Riêng nhóm nhà ở điện nước giảm 2,22%; Nhóm giao thông giảm 13,05%; Nhóm lương thực giảm 0,31% so bình quân cùng kỳ năm trước.

Giá vàng bằng 94,45% và giá Đô la Mỹ tăng 2,55% so với bình quân cùng kỳ năm trước.

VĂN HÓA, XÃ HỘI VÀ ĐỜI SỐNG

Đánh giá đời sống dân cư

Đời sống dân cư Đà Nẵng tiếp tục tăng trưởng nhưng không nhiều. Số liệu khảo sát mức sống dân cư 6 tháng đầu năm 2015 cho biết thu nhập bình quân người dân dự ước là 3.465 nghìn đồng/người/tháng, trong đó đời sống người dân thành thị là 3.691 nghìn đồng/người/tháng, người dân nông thôn là 2.092 nghìn đồng/ người/tháng. Đời sống người dân thành thị ngày càng chênh lệch so với đời sống người dân nông thôn.

Chính sách, bảo trợ xã hội

* Lĩnh vực người có công: 9 tháng đầu năm 2015, UBND thành phố đã tổ chức cấp phát quà của Chủ tịch nước đến 67.674 lượt đối tượng chính sách, kinh phí trên 19 tỷ đồng nhân dịp Tết nguyên đán và đến 49.863 lượt đối tượng chính sách, kinh phí gần 14 tỷ đồng nhân ngày Thương binh - liệt sĩ 27/7/2015; hướng dẫn với các địa phương cấp quà của Chủ tịch nước trên 1.000 cán bộ Cán bộ Lão thành cách mạng và Cán bộ Tiền khởi nghĩa nhân kỷ niệm 70 năm với kinh phí hơn 1 tỷ đồng.

Nâng mức trợ cấp hàng tháng (từ 100.000 đồng lên 200.000 đồng) đối với người có công với cách mạng đang hưởng mức trợ cấp thấp trên địa bàn thành phố; hoàn thành số hóa gần 43.000 hồ sơ người có công; vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được 5,804 tỷ đồng, đạt trên 82% kế hoạch.

*Bảo trợ xã hội: Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015, UBND thành phố đã hỗ trợ gạo cho 50.661 hộ với 83.590 khẩu, với tổng số lương thực là 1.253.900 kg gạo cho các hộ thiếu lương thực; tổ chức đi thăm, tặng quà cho 41.658 cơ sở xã hội, đối tượng nuôi dưỡng tập trung, trợ cấp cho các đối tượng khó khăn, đối tượng xã hội, phạm nhân tại Trại giam Hòa Sơn với tổng số tiền là 10,3 tỷ đồng.

*Bảo vệ, chăm sóc trẻ em: UBND thành phố đã hỗ trợ cho 3.790 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn với số tiền 710 triệu đồng nhân dịp Tết nguyên đán; trích ngân sách và vận động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tổ chức tặng quà Tết cho trên 3.700 trẻ em với tổng số tiền gần 1,1 tỷ đồng; tổ chức phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2015, theo đó, tổ chức buổi gặp mặt biểu dương và trao tặng 45 suất học bổng và 200 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, đồng thời tham mưu lãnh đạo thành phố thăm và tặng quà cho trẻ em tại 04 cơ sở trợ giúp trẻ em với tổng số tiền gần 30 triệu đồng.

Lao động việc làm

Từ đầu năm 2015 đến nay, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức 24 phiên giao dịch việc làm. Đến dự các phiên giao dịch có 1.745 doanh nghiệp, đăng ký tuyển dụng 33.806 lao động, trong đó có 14.122 lao động nữ. Trong đó: nhu cầu tuyển dụng lao động có tay nghề 15.753 người, lao động phổ thông 18.053 người. Trung tâm giao dịch việc làm đã chắp nối, giới thiệu cho 9.040 lao động, trong đó có 5.522 lao động nữ. Lao động có tay nghề 7.294 người, lao động phổ thông 1.665 người. Kết quả phỏng vấn sơ tuyển tại phiên giao dịch có 7.276 lao động được kết nối, giới thiệu thành công trong đó 4.352 nữ. Lao động có tay nghề 5.966 người, lao động phổ thông 1.310 người.

* Đào tạo nghề: Tính đến nay, trên địa bàn thành phố có 56 cơ sở dạy nghề. Trong 9 tháng đầu năm 2015, đã thực hiện việc kiểm tra toàn diện 12 cơ sở dạy nghề trên địa bàn, kiểm tra giám sát toàn diện công tác dạy nghề miễn phí cho lao động nông thôn và lao động đặc thù tại 08 đơn vị. Tổ chức 02 lớp tập huấn khởi sự doanh nghiệp cho 60 thanh niên trên địa bàn thành phố; tổ chức tập huấn phương pháp dạy học tích hợp cho hơn 120 giáo viên dạy nghề ở các cơ sở dạy nghề trên địa bàn thành phố.

Giáo dục

Ngày 5/9/2015, hơn 215.000 học sinh của 354 trường học từ cấp học mầm non đến cấp học phổ thông trên địa bàn Đà Nẵng đã tham dự lễ khai giảng năm học mới 2015-2016 với những nghi thức gọn nhẹ nhưng buổi lễ vẫn đậm chất học đường. Năm học 2015-2016, toàn ngành GD-ĐT thành phố có 354 trường mầm non và phổ thông, tăng 9 trường so với năm học trước. Trong đó, bậc tiểu học có 83.945 học sinh (tăng 3.397 học sinh so với năm học trước); THCS: 53.826 học sinh (tăng 2.309 học sinh so với năm học trước); THPT: 30.070 học sinh (tăng 462 học sinh so với năm học trước). Hơn 90% số học sinh tiểu học ở Đà Nẵng được học 2 buổi/ngày.

Tổng số công trình trường, lớp học được bố trí nguồn vốn triển khai thi công xây dựng trong năm 2014-2015 là 90 công trình, trong đó 62 công trình hoàn thành đáp ứng yêu cầu học tập năm học 2015-2016; 1 công trình khởi công xây dựng trong tháng 8/2015, dự kiến hoàn thành tháng 11/2015; 27 công trình xây dựng nhằm phục vụ cho nhu cầu các năm học sắp đến, trong đó 15 công trình đang triển khai hoàn chỉnh thủ tục xây dựng cơ bản để khởi công xây dựng; 12 công trình đang thi công xây dựng (chủ yếu phục vụ cho các năm học sắp đến).

Ngày 6/9/2015, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình “Tiếp sức đến trường” năm học 2015-2016. 70 học sinh, sinh viên nghèo vượt khó học giỏi (có học lực từ khá trở lên trong năm học 2014-2015) được nhận học bổng 1 triệu đồng/em. Trong chương trình này, Ủy ban MTTQ Việt Nam 7 quận, huyện trên địa bàn thành phố tặng hơn 1.000 suất học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn Quỹ Vì người nghèo và kinh phí vận động, nhằm giúp các em có đủ điều kiện đến trường.

Ngày 9/9/2015, Đại học Đà Nẵng đã công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 vào các trường thành viên. Đại học Đà Nẵng cũng thông báo tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2 vào Viện nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh (VNUK), Phân hiệu tại Kon Tum và 2 trường cao đẳng.

Hoạt động y tế

Số người mắc sốt xuất huyết (SXH) đang tăng mạnh trong vài tuần qua và có nguy cơ bùng phát thành dịch trên địa bàn thành phố. Riêng 3 tuần trở lại đây, SXH tăng mạnh ở các phường Hòa Khánh Bắc, Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu) và phường Khuê Trung (quận Cẩm Lệ). Thời tiết mưa nắng đan xen trong những ngày qua là điều kiện thuận lợi tạo nước đọng ao tù cho lăng quăng và muỗi sinh sôi, phát triển, gây bệnh SXH.

Số ca mắc tay - chân - miệng (TCM) tại Đà Nẵng hiện tăng đột biến và cao nhất so với các tỉnh miền Trung. Từ đầu năm đến đầu tháng 9, toàn thành phố ghi nhận trên 1.300 ca TCM, chủ yếu bệnh nhân là trẻ em dưới 5 tuổi.

Trên địa bàn thành phố cũng đang tồn tại dịch đau mắt đỏ (viêm kết mạc cấp). Lượng bệnh nhân khám đau mắt đỏ tăng trong những ngày qua, trong đó khoảng 50% là trẻ em. Dù dịch không bùng phát rầm rộ như thời điểm cùng kỳ năm trước, nhưng năm nay cũng xuất hiện một số ca biến chứng nặng phải nhập viện điều trị dài ngày. Các tháng trước, mỗi tháng Bệnh viện Mắt tiếp nhận hơn 200 ca đau mắt đỏ, riêng 10 ngày qua đã ghi nhận 124 ca mắt đỏ.

Tính đến ngày 13/9/2015 trên địa bàn thành phố ước có 157 cas sốt xuất huyết bằng 84,4% so với cùng kỳ năm 2014, giảm 29 cas, không có trường hợp tử vong; bệnh tay chân miệng có 1.390 cas, tăng 159,4% so với cùng kỳ năm 2014, tăng 518 cas, không có trường hợp tử vong, bình quân 1 tuần có 38 cas bệnh; bệnh thủy đậu là 876 cas, bằng 63,8% so với cùng kỳ năm 2014, giảm 497, cas trung bình 1 tuần có 24 cas mắc thủy đậu. Đợt dịch vừa qua, ngành y tế giám sát, cách ly 8 người nghi nhiễm. Kết quả cả 8 ca đều âm tính. Với bệnh viêm não do vi-rút, các năm trước ít xuất hiện thì năm nay cũng ghi nhận 4 ca, trong đó có 2 ca tại huyện Hòa Vang dương tính với vi-rút Viêm não Nhật Bản…

Tình hình văn hóa xã hội

Dịp lễ Quốc khánh 2/9/2015, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, các hoạt động văn hóa, thể thao - giải trí được tổ chức đầy màu sắc và ý nghĩa.

Các điểm vui chơi - giải trí như vỉa hè đường Bạch Đằng, đường Trần Hưng Đạo, Công viên Biển Đông… thu hút người dân và du khách tản bộ, tham gia các hoạt động lễ hội sôi động như giải Đua thuyền truyền thống thành phố Đà Nẵng mở rộng trên sông Hàn; triển lãm ảnh đẹp du lịch Đà Nẵng 2015; chương trình “Lướt ván sông Hàn” và “âm nhạc đường phố”, do Trung tâm Tổ chức sự kiện và lễ hội Đà Nẵng tổ chức.

Các chương trình “Lướt ván sông Hàn”, “âm nhạc đường phố”, sân khấu DIFC đường Trần Hưng Đạo, chương trình nghệ thuật chào mừng Quốc khánh 2/9 và Ngày âm nhạc Việt Nam 3/9, do Nhà hát Trưng Vương thực hiện, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách.

Các triển lãm ảnh, tem, chiếu phim… cùng nhiều hoạt động văn hóa - giải trí khác đều có sức hút và ý nghĩa riêng đối với những người tham quan trong dịp nghỉ lễ. Song, lắng đọng, thiêng liêng nhất có lẽ là thời khắc hàng ngàn người dân hướng về màn bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Quốc khánh trên sông Hàn.

Ngày 2/9/2015, Thư viện Khoa học tổng hợp Đà Nẵng tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày thành lập. Trải qua 40 năm hình thành và phát triển, Thư viện Khoa học tổng hợp Đà Nẵng trở thành điểm nhấn văn hóa của thành phố; đồng thời là địa điểm lý tưởng cho việc đọc sách, học tập, nghiên cứu của học sinh, sinh viên, cán bộ và nhân dân thành phố. Lượng bạn đọc trung bình hằng năm trên 250.000 lượt. Trong thời gian đến, Thư viện được tiếp tục xây dựng theo hướng hiện đại, phát triển thư viện điện tử, thư viện kỹ thuật số. Phấn đấu đến năm 2020 đưa Thư viện vươn lên ở vị trí tốp đầu của khối thư viện toàn quốc, đáp ứng tốt nhu cầu đọc và thông tin đa dạng của nhân dân.

Tình hình An toàn giao thông và An toàn cháy nổ

An toàn giao thông

Từ ngày 16/8/2015 đến 15/9/2015, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng:

Tai nạn giao thông Đường bộ: xảy ra 17 vụ TNGT, làm chết 7 người, bị thương 17 người. Hỏng 4 xe ô tô, 10 xe mô tô, thiệt hại tài sản khoảng 33,7 triệu đồng. So với cùng kỳ năm 2014, tăng 3 vụ, giảm 1 người chết, tăng 5 người bị thương.

Tai nạn giao thông đường sắt: xảy ra 1 vụ, làm 1 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2014, số vụ không tăng không giảm, số người chết không tăng không giảm, tăng 01 người chết, giảm 1 người bị thương.

Tai nạn giao thông Đường thuỷ: Không xảy ra.

Kết quả công tác xử lý vi phạm TTATGT đường bộ: phát hiện, lập biên bản 4.983 trường hợp vi phạm. Ra quyết định xử phạt 3.647 trường hợp, chuyển kho bạc Nhà nước thu hơn 2.757 tỷ đồng. Tạm giữ 25 ô tô, 180 mô tô. Tước quyền sử dụng GPLX 354 trường hợp. Gửi thông báo gười có hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT đến nơi cư trú, công tác, học tập theo Thông tư số 38 của Bộ Công an 540 trường hợp.

An toàn cháy nổ

Trong tháng 8/2015, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng xảy ra 5 vụ cháy, trong đó có 2 vụ ở khu vực nhà dân và 3 vụ cháy rừng. Chưa rõ giá trị thiệt hại. Cộng dồn từ đầu năm đến ngày 18/9/2015, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 32 vụ cháy, không có người chết và bị thương. Tổng giá trị thiệt hại ước tính hơn 581 tỷ đồng.

Tóm lại, 9 tháng đầu năm 2015, kinh tế thành phố Đà Nẵng đã có dấu hiệu phục hồi và phát triển, đời sống xã hội ổn định, an ninh trật tự được giữ vững, năm 2015 là năm “ Văn hóa, văn minh đô thị”có tính chất phát động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tập trung các nguồn lực để tạo nên các giá trị nền tảng, nền nếp ban đầu. Đây cũng là việc rất cần nhằm xây dựng Đà Nẵng ngày càng xanh- sạch- đẹp hơn, người dân có cuộc sống tốt hơn, để mỗi người dân thêm tự hào về thành phố của mình.

Kết quả kinh tế xã hội đạt được trong 9 tháng đầu năm là do thành phố đã tập trung chỉ đạo thực hiện sát sao các nhiệm vụ trọng tâm, hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách, tăng đầu tư, xúc tiến nhiều hoạt động tích cực để tái cơ cấu kinh tế phát triển thành phố, phát huy lợi thế và điểm mạnh để xây dựng thành phố Đà Nẵng đúng tầm trung tâm khu vực kinh tế vùng; chăm lo, phát triển lĩnh vực văn hoá thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giảm hộ nghèo, xoá nhà tạm; xây dựng nếp sống văn hoá văn minh đô thị và bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nâng cao đời sống dân cư, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội./.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn