(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Kế hoạch thanh tra chuyên ngành năm 2016
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 24/02/2016 Lượt xem: 48

Quyết định số 1139/QĐ-TCTK ngày 11/12/2015 của Tổng cục Thống kê về việc ban hành Kế hoạch thanh tra chuyên ngành thống kê năm 2016 của Cục Thống kê các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cục Thống kê Đà Nẵng thông báo quyết định của Tổng cục Thống kê và danh sách các đơn vị thuộc kế hoạch thanh tra năm 2016 đã được Tổng cục Thống kê công bố.

Bấm vào link để xem nội dung Quyết định số 1139/QĐ-TCTK ngày 11/12/2015 của Tổng cục Thống kê về việc ban hành Kế hoạch thanh tra chuyên ngành thống kê năm 2016 của Cục Thống kê các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn