(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 24/02/2016 Lượt xem: 3

Các văn bản liên quan đến công tác Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp 2016 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Văn bản liên quan:

- Quyết định thành lập BCĐ Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

- Quyết định thành lập tổ thường trực giúp việc BCĐ Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

...

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn