(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Tình hình kinh tế-xã hội TP. Đà Nẵng tháng 2 năm 2016
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 25/02/2016 Lượt xem: 28

(Nguồn báo cáo kinh tế-xã hội tháng 2 năm 2016 của Cục Thống Kê Đà Nẵng)

Công nghiệp

* Chính thức tháng 01/2016, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 9,92% so với tháng 01/2015. Trong đó, công nghiệp khai khoáng tăng 19,88%, công nghiệp chế biến tăng 8,38%; công nghiệp điện tăng 14,16%; công nghiệp cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 18,13%.

Một số ngành tăng mạnh như: Khai khoáng khác tăng 19,88%; Dệt tăng 13,38%; Sản xuất kim loại tăng 15,32%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn tăng 32,49%; Sản xuất các sản phẩm điện tử, máy vi tính tăng 23,65%; công nghiệp chế biến, chế tạo khác tăng 53,23%...

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong tháng 01/2016 tăng 35,37% so với cùng kỳ năm trước. Các ngành có chỉ số tiêu thụ tăng cao: Dệt tăng 133,1%; Sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy tăng 14,58%; Sản xuất các sản phẩm từ cao su plastic tăng 28,87%, Sản xuất các SP từ kim loại đúc sẵn tăng 49,29%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính tăng 23,13%... Các ngành có chỉ số tiêu thụ giảm như: Sản xuất trang phục đạt 77,27%; Chế biến gỗ và SX sản phẩm từ gỗ đạt 66,45%; SX sản phẩm thuốc hóa dược liệu đạt 85,65%...so với cùng kỳ.

Tại thời điểm 01/02/2016, chỉ số tồn kho toàn ngành chế biến chế tạo tăng 59,31% so với cùng thời điểm năm 2015. Một số ngành có chỉ số tồn kho tăng thấp hơn mức tăng chung hoặc giảm: SX giấy và các sản phẩm từ giấy giảm 3,79%; Dệt giảm 7,93%; SX thuốc hóa dược và dược liệu 36,08%; Sản xuất các sản phẩm từ cao su plastic giảm 37,66%...

* Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tháng 02/2016 ước bằng 63,87% so với tháng trước. Trong đó: Công nghiệp khai thác mỏ bằng 58,62%; Công nghiệp chế biến bằng 58,63%; Công nghiệp sản xuất và phân phối điện bằng 82,21%; Sản xuất nước và xử lý rác thải bằng 92,08% so với tháng 01/2016. Do tháng 02/2016 rơi vào tháng Tết Nguyên Đán Bính Thân nên thời gian nghỉ Tết dài, vì vậy sản phẩm sản xuất trong tháng này giảm mạnh so với tháng 01/2016.

So với cùng kỳ tháng 02/2015, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tháng 02/2016 tăng 10,75%. Trong đó: công nghiệp khai thác mỏ tăng 5,65%; công nghiệp chế biến tăng 11,20%; công nghiệp sản xuất và phân phối điện tăng 9,95%; sản xuất nước và xử lý rác thải tăng 6,53%.

Một số ngành có tốc độ phát triển khá so với cùng kỳ: sản xuất trang phục tăng 22,98%, sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính tăng 22,46%, sản xuất các SP từ kim loại đúc sẵn tăng 24,82%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 17,57%. Một số ngành SX giảm sút: ngành dệt giảm 27,68%; ngành chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ giảm 6,55%, sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic giảm 6,25%; sản xuất xe có động cơ giảm 16,06%...

*Ước cộng dồn 2 tháng đầu năm 2016, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 10,10%, trong đó công nghiệp khai khoáng tăng 14,20%; công nghiệp chế biến tăng 9,40%, công nghiệp sản xuất và phân phối điện tăng 12,22%, sản xuất nước và xử lý rác thải tăng 12,27%.

Một số ngành có tốc độ phát triển khá: Khai thác tăng 14,20%, Sản xuất giày dép tăng 12,18%, Sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy tăng 14,22%, Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại tăng 13,74%, Sản xuất các SP từ kim loại đúc sẵn tăng 30%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính tăng 23,20%; công nghiệp chế biến, chế tạo khác tăng 31,29%...so với cùng kỳ năm trước.

Một số ngành sản xuất giảm sút: Dệt giảm 7,40%, ngành chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ giảm 66,22%, SX sản phẩm từ giấy giảm 14,05%, sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu giảm 22,62%, ...so với cùng kỳ năm 2015.

Một số sản phẩm có sản lượng tăng khá như đá xây dựng tăng 14,37%, giày dép tăng 12,18%, hộp và thùng bằng giấy nhăn và bìa nhăn tăng 66%, bê tông tươi trộn sẵn tăng 19,15%, thanh que sắt hoặc thép không hợp kim cán nóng tăng 47,57%; các cấu kiện tháp và cột làm bằng những thanh thép tăng 34,16% ... một số sản phẩm bị giảm mạnh như: thủy hải sản ướp đông khác giảm 43,57%, quần áo bảo hộ lao động giảm 65,23%, sắt, thép không hợp kim cán phẳng không gia công giảm 53,56%...

2. Nông, lâm nghiệp và thủy sản

Trong tháng 2 năm 2016, thời tiết tại Đà Nẵng có các đợt không khí lạnh và nắng nhẹ, tác động không đáng kể đến sản xuất nông nghiệp, không có cháy rừng xảy ra. Đến nay vụ đông xuân đã gieo sạ xong, các cây trồng đều sinh trưởng và phát triển tốt, khai thác thủy sản ổn định.…

2.1. Nông nghiệp

* Trồng trọt: Diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Đông xuân năm 2015-2016 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ước đạt: lúa 2.780 ha, ngô 205 ha, khoai lang 180 ha, rau, đậu 430 ha, mía 160 ha, cây hoa 45 ha, lạc 442 ha. So với cùng kỳ năm trước diện tích gieo trồng lúa giảm 3,21%; ngô tăng 8,47%; khoai lang giảm 3,74%; rau đậu tăng 1,18%; mía tăng 15,11%; cây hoa giảm 3,23%, lạc giảm 3,7%. Nhìn chung trong tháng nhiệt độ giảm thấp đã ảnh hưởng đến sự phát triển cây hằng năm, đặc biệt là cây hoa, cây cảnh trồng trong dịp Tết Nguyên Đán.

Cơ cấu giống lúa chủ yếu bao gồm giống chính HT1, Xi23, NX30, OM6976...Hiện nay lúa đang phát triển tốt.

* Chăn nuôi: Trong tháng 02/2016, tình hình chăn nuôi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng phát triển ổn định, công tác kiểm soát giết mổ, kiểm dịch động vật tiến hành chặt chẽ nhất là tại thời điểm Tết Nguyên Đán, việc giết mổ xảy ra rất phức tạp, công tác phòng dịch được chú trọng để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đến nay ngành chăn nuôi phát triển bình thường, không có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn Thành phố. Tính đến ngày 15/2/2016, đàn gia súc gia cầm trên địa bàn thành phố ước đạt như sau:

+ Tổng số lượng trâu 2.011 con, tăng 5,12% so với cùng kỳ năm trước;

+ Tổng số lượng bò 16.100 con, tăng 6,51% so với cùng kỳ năm trước;

+ Tổng số lượng lợn 70.520 con, giảm 2,34% so với cùng kỳ năm 2015;

+ Tổng đàn gia cầm 433 ngàn con, giảm 4,61% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong đó: đàn gà 343,9 ngàn con, giảm 5,76% so với cùng kỳ năm 2015.

2.2. Lâm nghiệp

Đầu năm 2016 không phát sinh diện tích rừng trồng mới tập trung; không có cháy rừng xảy ra. Sản lượng khai thác gỗ rừng trồng tháng 2/2016 ước đạt 2.010m3, bằng 98,5% so với cùng kỳ năm trước; Sản lượng củi khai thác ước đạt 6.431 Ster, bằng 98,1% so với cùng kỳ năm 2015. Cộng dồn 2 tháng đầu năm 2016, sản lượng gỗ khai thác ước đạt 3,650 m3, bằng 98,4%, sản lượng củi khai thác ước đạt 11.988 Ster, bằng 98,7% so cùng kỳ năm 2015.

Trong tháng 2/2016, cơ quan chuyên ngành đã tổ chức được 15 đợt kiểm tra tại rừng. Đã lập biên bản 07 vụ VPHC. Xử lý 10 vụ VPHC, phạt tiền và tịch thu các hiện vật có giá trị khác.

2.3. Thủy sản

Sản lượng thủy sản tháng 02/2016 ước đạt 3.583 tấn, tăng 7,45% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng khai thác đạt 3.513 tấn, tăng 5,81% so với cùng kỳ năm 2015. Sản lượng thủy sản cộng dồn 2 tháng đầu năm 2016 ước đạt 5.995 tấn, bằng 98,45% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó sản lượng khai thác đạt 5.909 tấn, bằng 98,4% so với cùng kỳ năm 2015.

Hoạt động nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn khá thuận lợi, sản lượng nuôi trồng ước tháng 02/2016 đạt 70 tấn cá, 4,8 tấn tôm. Không có dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn, các cơ quan chuyên ngành tăng cường hướng dẫn các hộ nuôi các biện pháp kỹ thuật và phòng chống để tránh xảy ra dịch bệnh trong thời gian tới.

3. Thương mại

3.1. Lưu chuyển hàng hoá

* Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ ước tháng 02/2016 đạt 5.204,4 tỷ đồng, bằng 97,65% so tháng trước và tăng 11,15% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Kinh tế nhà nước ước đạt 285,8 tỷ đồng, tăng 0,3% so tháng trước, giảm 15,63% so cùng kỳ năm trước; Kinh tế tư nhân đạt 2.970,3 tỷ đồng, giảm 4,47% so tháng trước, tăng 25,18% so cùng kỳ năm trước; Kinh tế cá thể đạt 1.677,3 tỷ đồng, tăng 0,64% so tháng trước, giảm 4,93% so cùng kỳ năm trước; Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 269,9 tỷ đồng, tăng 0,92% so tháng trước, tăng 31,65% so cùng kỳ năm 2015.

Trong tổng mức, nhóm thương nghiệp tăng 19,08%; Nhóm khách sạn giảm 9,37%, nhà hàng tăng 11,13%; du lịch tăng 25,83% so cùng kỳ; dịch vụ giảm 13,10% so với cùng kỳ năm 2015.

Tháng 02 năm 2016 là tháng trùng với Tết nguyên đán Bính Thân, thời gian Tết trùng vào những ngày đầu tháng 02, nhu cầu mua sắm của người dân đã tập trung vào những ngày cuối tháng 01/2016; vì vậy tổng mức lưu chuyển hàng hóa tháng này không tăng so tháng trước.

* Dự ước tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ 2 tháng đầu năm 2016 đạt 10.533,9 tỷ đồng, tăng 10,15% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: Kinh tế nhà nước đạt 570,7 tỷ đồng, bằng 80,66% so cùng kỳ năm trước; Kinh tế tư nhân đạt 6.079,6 tỷ đồng, tăng 23,27% ; Kinh tế cá thể đạt 3.343,9 tỷ đồng, bằng 96,27%; Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 537,5 tỷ đồng, tăng 20,17% so cùng kỳ năm 2015 .

Trong tổng mức: Thương nghiệp tăng 13,1% so cùng kỳ năm trước; lưu trú giảm 9,78% ; nhà hàng tăng 9,11% so cùng kỳ; du lịch tăng 4,49% ; dịch vụ tăng 5,87% so cùng kỳ năm 2015.

3.2. Hoạt động lưu trú ăn uống, du lịch, lữ hành

Ngành ăn uống: Ước tháng 02/2016 doanh thu ngành ăn uống ước đạt 706,6 tỷ đồng, giảm 0,05% so với tháng trước và tăng 11,13% so với cùng kỳ năm 2015. Cộng dồn 2 tháng đầu năm 2016, doanh thu ngành ăn uống là 1.413,5 tỷ đồng, tăng 9,11% so với cùng kỳ năm 2015.

Ngành lữ hành và lưu trú

Doanh thu ngành lữ hành và lưu trú ước tháng 02/2016 đạt 321 tỷ đồng, tăng 0,76% so với tháng trước và giảm 3,3% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó: hoạt động khách sạn ước đạt 248,9 tỷ đồng, tăng 0,46% so với tháng trước và giảm 9,37% so với cùng kỳ năm 2015; hoạt động du lịch lữ hành đạt 72 tỷ đồng, tăng 1,82% so với tháng trước và tăng 25,83% so với tháng 2/2015. Cộng dồn 2 tháng đầu năm 2016, doanh thu ngành lữ hành lưu trú đạt 639 tỷ đồng, giảm 6,94% so với cùng kỳ năm 2015.

Tổng lượt khách phục vụ tháng 02/2016 là 262 nghìn lượt, tăng 0,42% so với tháng trước và giảm 3,92% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó: lượt khách lữ hành là 20,4 nghìn lượt khách, bằng 96,12% so tháng trước và bằng 99,99% so với năm trước, lượt khách lưu trú là 241,2 nghìn lượt khách, tăng 0,8% so với tháng trước và bằng 95,76% so với cùng kỳ năm 2015.

3.3. Vận tải, bưu chính

Tổng doanh thu ngành vận tải hàng hóa, hành khách, dịch vụ vận tải tháng 02/2016 ước đạt 543,5 tỷ đồng, tăng 3,59% so cùng kỳ năm 2015; và bằng 83,35% so với tháng trước. Cụ thể từng ngành vận tải như sau:

- Doanh thu vận tải hành khách ước đạt 119,3 tỷ đồng, tăng 4,98% so cùng kỳ năm 2015; và bằng 86,73% so với tháng trước;

- Doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt 372,2 tỷ đồng, tăng 1,17% so cùng kỳ năm 2015; và bằng 79,49% so với tháng trước; do các doanh nghiệp vận tải hàng hóa sau Tết vẫn chưa hoạt động lại.

- Doanh thu dịch vụ vận tải ước đạt 152 tỷ đồng, tăng 7,07% so cùng kỳ năm 2015; và bằng 88,34% so với tháng trước.

Ước tính khối lượng luân chuyển hành khách tháng 02/2016 đạt 86 triệu Hk.km, bằng 99,2% so cùng kỳ năm 2015; khối lượng luân chuyển hàng hóa đạt 220 triệu T.km, bằng 91% so cùng kỳ năm 2015.

Tháng 02/2016 doanh thu ngành vận tải nhà nước ước đạt 108,6 tỷ đồng, bằng 84,9% so với tháng trước và tăng 17,46% so với cùng kỳ năm 2014; doanh thu ngành vận tải ngoài nhà nước ước đạt 401,9 tỷ đồng, bằng 81,74% so với tháng trước và tăng 0,06% so với cùng kỳ năm trước, doanh thu vận tải có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 1,26 tỷ đồng, bằng 90% so với tháng trước và gấp 10 lần so với cùng kỳ, doanh thu vận tải cá thể ước đạt 31,7 tỷ đồng, tăng 2,22% so với tháng trước và tăng 4,39% so với cùng kỳ năm 2015.

Lũy kế doanh thu ngành vận tải 2 tháng đầu năm 2016 ước đạt 1.195,6 tỷ đồng, tăng 3,9% so cùng kỳ năm 2015. Trong đó, vận tải hành khách đạt 256,9 tỷ đồng, tăng 8%; vận tải hàng hóa đạt 614,6 tỷ đồng, bằng 99,4%; dịch vụ vận tải đạt 324 tỷ đồng tăng 10% so 02 tháng đầu năm 2015. Ước tính khối lượng luân chuyển hành khách 2 tháng đầu năm 2016 đạt 178 triệu Hk.km, bằng 99,2% so cùng kỳ năm 2015; khối lượng luân chuyển hàng hóa đạt 458 triệu T.km, bằng 95,4% so cùng kỳ năm 2015.

Theo loại hình, 2 tháng đầu năm 2016, doanh thu vận tải nhà nước tăng 8,42%; doanh thu vận tải ngoài nhà nước tăng 2,72%; doanh thu vận tải có vốn đầu tư nước ngoài gấp 2 lần so với cùng kỳ, doanh thu vận tải cá thể tăng 1,72% so với cùng kỳ năm 2015

* Hàng hoá thông qua cảng

Sản lượng hàng hóa thông qua Cảng tháng 02/2016 ước đạt 420 nghìn tấn, tăng 4,82% so với cùng kỳ năm 2015 và bằng 76,91% so với tháng trước. Trong đó: hàng xuất khẩu đạt 110 nghìn tấn, bằng 58,86% so với cùng kỳ và bằng 56,19% so với tháng trước; hàng nhập khẩu đạt 150 nghìn tấn, bằng 91,45% so với tháng trước và tăng 62,44% so với cùng kỳ 2015; hàng nội địa đạt 160 nghìn tấn, bằng 85,88% so với tháng trước và tăng 31,71% so với cùng kỳ; hàng Container ước đạt 330 nghìn tấn, bằng 90,1% so với tháng trước và tăng 51,39% so với cùng kỳ năm 2015.

Lũy kế 2 tháng đầu năm 2016, sản lượng hàng hóa thông qua cảng ước đạt 966 nghìn tấn, bằng 99,8% so với cùng kỳ. Trong đó, hàng xuất khẩu tăng 3,6%; hàng nhập khẩu bằng 99,6%; hàng nội địa bằng 96,9% và hàng container 35,3% so với cùng kỳ 2 tháng đầu năm 2015.

I. KIỀM CHẾ LẠM PHÁT, ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ

1. Giá cả thị trường

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2016 tăng 1,07% so tháng trước. Trong đó: khu vực thành thị tăng 1,07%; khu vực nông thôn tăng 1,08%. So với năm trước, sức mua của thị trường tăng và sôi động hơn. Năm nay khác năm trước đó là các mặt hàng thủy sản tươi sống và các mặt hàng rau, củ quả tăng cao so với ngày thường. Chỉ số giá của hầu hết tất cả các nhóm mặt hàng đều tăng so với tháng trước như: Thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,19%; May mặc, mũ nón và giày dép tăng 0,24%; Hàng hóa và dịch vụ khác tăng 1,37%; Văn hóa, giải trí và du lịch tăng 1,49%; Ăn uống ngoài gia đình tăng 2,93%; Giá lương thực tăng 0,13%; Giá thực phẩm tăng 5,55%; Đồ uống và thuốc lá tăng 1,34%.

Chỉ riêng nhóm thuốc và dịch vụ y tếvà nhóm giáo dục có chỉ số không đổi.

Giá vàng tăng 4,66%; Giá đô la Mỹ bằng 99,44% so với tháng 1/2016.

* Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2016 tăng 0,8% so với tháng 12 năm trước. Trong đó: Nhóm hàng ăn uống tăng 4,04%; Nhóm may mặc mũ nón tăng 0,52%; Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 1,32%; Nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 1,51%; Nhóm thực phẩm tăng 5,59…; các nhóm khác tăng nhẹ; Riêng nhóm Bưu chính viễn thông giảm 0,26%; Nhà ở điện nước và chất đốt giảm 0,77% và giao thông giảm mạnh 6,62%.

Giá vàng tăng 3,29%; Giá đô la Mỹ bằng 99,44% so với tháng 12/2015.

* Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 2 tháng đầu năm 2016 so với bình quân cùng kỳ năm 2015 tăng 0,72%, mức tăng bình quân của cùng kỳ năm này cao hơn mức tăng bình quân của cùng kỳ năm trước (tăng 0,46%). Nhóm giáo dục tăng 3,46%; Nhóm may mặc, mũ nón và giày dép tăng 2,43%; Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 2,13%; nhóm thực phẩm tăng 2,06%; Nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 1,67%; Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,65%; Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 1,43%; Nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 1,27%. Những nhóm hàng có chỉ số giá giảm mạnh so với chỉ số giá chung bình quân cùng kỳ như: Nhóm giao thông giảm 7,23%; Nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,59% so bình quân cùng kỳ năm trước.

Giá vàng giảm 5,55%; Giá đô la Mỹ tăng 4,98% so với bình quân cùng kỳ năm trước.

2. Thực hiện vốn đầu tư

* Vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 1/2016 thực hiện được 211,7 tỷ đồng, giảm 22,94% so với cùng kỳ năm 2015, chủ yếu là vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh.

* Dự kiến tháng 2/2016, vốn đầu tư phát triển trên địa bàn thực hiện được 160,4 tỷ đồng, tăng 84,16% so với cùng kỳ năm 2015, và bằng 75,73% so với tháng trước. Trong đó: vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh 155,4 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm trước, bằng 73,4% so với tháng trước; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện ước đạt 4,9 tỷ đồng, bằng 47,04% so với cùng kỳ năm trước.

* Tình hình một số công trình trọng điểm:

+ Trung tâm hành chính thành phố: Tính từ khi khởi công đến 15/2/2016 công trình đã thực hiện được 1.823 tỷ đồng, đạt 85,56% so với tổng mức đầu tư, một số hạng mục công trình phụ vẫn đang tiếp tục triển khai.

+ Sân vận động Hòa Xuân 20.000 chỗ ngồi: Tính từ khi khởi công đến 15/2/2016 công trình đã thực hiện được 228 tỷ đồng, đạt 69,01% so với tổng mức đầu tư. Từ đầu năm 2016 đến nay công trình thực hiện được 1.700 triệu đồng đạt 0,03% so với kế hoạch năm đề ra. Riêng trong tháng báo cáo công trình đã thực hiện được 1.640 triệu đồng.

+ Công trình nhà ở xã hội: Tính từ khi khởi công đến 15/2/2016 đã thực hiện được 1.718 tỷ đồng, đạt 91,46% so với tổng mức. Từ đầu năm 2016 đến nay dự án đã thực hiện được 3.100 triệu đồng đạt 0,03% kế hoạch được giao.

3. Về ngoại thương

Tháng 02/2016 là tháng trùng với dịp Tết âm lịch nên thời gian hoạt động sản xuất kinh doanh trong tháng này ngắn hơn tháng trước, dự ước giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa thấp hơn tháng 01/2016.

* Dự ước kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 02/2016 của TP Đà Nẵng đạt 63,8 triệu USD, bằng 68,9% so tháng trước, và tăng 2,12% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: khu vực kinh tế nhà nước tăng 10,49% so cùng kỳ và bằng 59,56% so tháng trước; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 0,01% so cùng kỳ và bằng 75,35% so tháng trước; khu vực kinh tế tư nhân tăng 0,44% so cùng kỳ và bằng 65,38% so tháng trước.

Hàng thủy hải sản ước đạt 5,5 triệu USD, bằng 78,42% so cùng kỳ năm 2015; Hàng công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp ước đạt 58,3 triệu USD, tăng 5,13% so cùng kỳ năm 2015.

Ước cộng dồn 02 tháng đầu năm 2016, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 156,4 triệu USD, tăng 4,94% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: Hàng thủy hải sản ước đạt 13,9 triệu USD, bằng 85,79% ; Hàng CN-TTCN ước đạt 142,5triệu USD, tăng 7,28% so cùng kỳ năm 2015.

* Ước kim ngạch nhập khẩu tháng 02/2016 đạt 65,4 triệu USD tăng 2,02% so cùng kỳ năm trước và giảm 22,07% so tháng trước. Trong đó: kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt kim ngạch 27,7 triệu USD, tăng 1,77% so cùng kỳ và bằng 78,98% so với tháng trước; kim ngạch nhập khẩu khu vực kinh tế tư nhân đạt 25,6 triệu USD, tăng 1,45% so cùng kỳ; khu vực kinh tế nhà nước đạt 30,3 triệu USD, tăng 3,86% so với cùng kỳ và bằng 66,48% so với tháng trước.

Ước tính kim ngạch nhập khẩu 02 tháng đầu năm 2016 là 149,2 triệu USD, tăng 2,83% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: khu vực kinh tế tư nhân đạt 56,1triệu USD, tăng 1,56% so cùng kỳ, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt kim ngạch 62,8 triệu USD, tăng 3,39% ; kim ngạch nhập khẩu khu vực kinh tế nhà nước đạt 30,3triệu USD, tăng 4,05% so cùng kỳ năm 2015.

II. AN SINH XÃ HỘI, Y TẾ, GIÁO DỤC VÀ VĂN HÓA

1. Lao động việc làm

Tính đến ngày 19/2/2016, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức 2 phiên giao dịch việc làm. Đến dự các phiên giao dịch có 76 doanh nghiệp (32 đơn vị phỏng vấn trực tiếp tại sàn giao dịch) đăng ký tuyển dụng 1.752 lao động (1.063 nữ). Trong đó: nhu cầu tuyển dụng lao động có tay nghề 733 người, lao động phổ thông 1.019 người. Trung tâm giao dịch việc làm đã chắp nối, giới thiệu cho 164 lao động (92 lao động nữ). Trong đó: lao động có tay nghề 106 người, lao động phổ thông 58 người. Kết quả phỏng vấn sơ tuyển tại phiên giao dịch có 95 lao động được kết nối, giới thiệu thành công (60 nữ). Trong đó: lao động có tay nghề 678 người, lao động phổ thông 28 người.

2. Chính sách cho các đối tượng

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, thành phố đã hoàn thành việc cấp phát gạo tết cho hộ khó khăn trước ngày 31/01/2016; đồng thời hoàn thành chi trả tiền trợ cấp hàng tháng (tháng 2/2016) và quà tết (của Chủ tịch nước và UBND thành phố) cho đối tượng trước ngày 03/02/2016. Cụ thể: chi quà tết của Chủ tịch nước cho 31.327 đối tượng chính sách, tổng kinh phí 6,5 tỷ đồng; quà của UBND thành phố cho các đối tượng chính sách, các đơn vị địa phương với tổng kinh phí 16,2 tỷ đồng. Vận động các cơ quan, đơn vị hỗ trợ 400 xuất quà cho hộ chính sách, kinh phí gần 200 triệu đồng; các quận, huyện, xã phường trích từ ngân sách địa phương tặng quà cho 16.515 đối tượng chính sách, tổng kinh phí 3,9 tỷ đồng.

Lãnh đạo thành phố đi thăm và tặng quà các đơn vị, địa phương và bộ đội Trường Sa; chỉnh trang Đài tưởng niệm, Nghĩa trang liệt sĩ thành phố phục vụ lễ viếng, đặt vòng hoa trước và trong Tết; tổ chức tôn tạo, chỉnh trang Nghĩa trang liệt sĩ tại địa phương phục vụ nhân dân đến viếng hương; ngày 05/02/2016 (Tức ngày 27 tháng chạp năm Ất Mùi), tất cả các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố được tổ chức đặt vòng hoa và dâng hương; ngày 08/02/2016 (Mùng 1 Tết), cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức lễ viếng và dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ.

Thành phố phân bổ cho các địa phương trợ giúp 695.280 kg gạo Lài sữa loại 1 cho 13.675 hộ (46.352 khẩu) thiếu lương thực trong dịp Tết, mỗi khẩu 15 kg gạo; hỗ trợ cho 02 cơ sở xã hội 1 tấn gạo; ngoài ra, các quận huyện vận động hỗ trợ hơn 18.000 kg gạo cho 301 hộ, đối tượng khó khăn trên địa bàn. Hỗ trợ bằng tiền, quà cho 51.116 hộ, đối tượng thuộc hộ nghèo, đối tượng xã hội và cơ sở xã hội có đối tượng nuôi dưỡng tập trung với tổng kinh phí 15,4 tỷ đồng. Trong đó: + Hỗ trợ 3.137 hộ nghèo không còn sức lao động với mức 01 triệu đồng/hộ, 1.960 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn còn sức lao động với mức 550.000 đồng/hộ, 6.515 hộ nghèo theo chuẩn của thành phố còn lại đầu năm 2015 với mức 250.000 đồng/hộ; tổng kinh phí 5,8 tỷ đồng; + Hỗ trợ 31.514 đối tượng BTXH hưởng trợ cấp hàng tháng theo QĐ 24/2010/QĐ-UB, QĐ 13/2014/QĐ-UB và QĐ 25/2015/QĐ-UBND, tổng kinh phí 7,9 tỷ đồng; 225 người ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động theo Quyết định 45/2010/ QĐ-UBND, 4.498 người hành nghề xe thồ, xích lô, tổng kinh phí hơn 1,18 tỷ đồng (mức 250.000đồng/người); hỗ trợ 321 người lao động tại Bãi rác Khánh Sơn, mức 500.000đồng/người, kinh phí 160,5 triệu đồng.

Tổ chức đi thăm, tặng quà cho 26 cơ sở xã hội, từ thiện và 2.920 đối tượng XH nuôi dưỡng tập trung, phạm nhân đang bị giam giữ tại Trại giam Hòa Sơn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016, với tổng kinh phí 357 triệu đồng. Bên cạnh đó, hỗ trợ 540 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mức 200.000 đồng, với kinh phí 108 triệu đồng; hỗ trợ 70 đội viên Đội xích lô du lịch Đà Nẵng, mức 250.000 đồng/người, kinh phí 17,5 triệu đồng;

3. Giáo dục - Đào tạo

Ngày 28/1/2016, Bộ GD&ĐT công bố kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2015-2016. Đoàn học sinh thành phố Đà Nẵng đoạt 49 giải thưởng trên tổng số 74 học sinh (72 học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và 2 học sinh Trường THPT Phan Châu Trinh). Trong đó, có 1 giải nhất, 10 giải nhì, 19 giải ba và 19 giải khuyến khích.

Ngày 4/2/2016, ĐH Đà Nẵng đã công bố thông tin tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2016 vào các trường thành viên. Theo đó, kỳ xét tuyển ĐH, CĐ năm 2016, ĐH Đà Nẵng tuyển 10.925 chỉ tiêu ĐH chính quy, 515 chỉ tiêu liên thông ĐH chính quy, 10 chỉ tiêu văn bằng hai ĐH chính quy, 2.900 chỉ tiêu CĐ chính quy và 250 chỉ tiêu liên thông CĐ chính quy.

4. Hoạt động y tế

Bệnh viện Phụ sản - Nhi cũng là một bệnh viện đặc biệt nhất trên địa bàn Đà Nẵng triển khai khám bảo hiểm y tế 365 ngày/năm. Tức là dù mồng 1, mồng 2, mồng 3 Tết thì bệnh viện vẫn có đội ngũ bác sĩ, xét nghiệm, v.v…, khám bảo hiểm như bình thường. Mỗi kíp trực của bệnh viện trong một ngày đều có 138 người và vẫn đủ con số này trong mỗi ngày Tết. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và Ban giám đốc bệnh viện cũng cố gắng mang lại cho các bệnh nhi 3 ngày Tết ấm hơn. Mỗi năm, thành phố đều có tiền hỗ trợ ăn Tết. Tiền ăn 50.000 đồng cho 2 bữa/ngày do UBND thành phố chi trả.

Thành phố đã phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ chương trình chữa tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo bất hạnh do Tổ chức Trả lại tuổi thơ và Quỹ VinaCapital tài trợ với tổng kinh phí hơn 733 triệu đồng. Số tiền này sẽ hỗ trợ phẫu thuật cho 33 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bị bệnh tim bẩm sinh tại Đà Nẵng.

Thành phố đã đưa Trung tâm Sàng lọc sơ sinh tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi đi vào vận hành, mang lại hiệu quả cao trong việc triển khai thực hiện xã hội hóa sàng lọc trước sinh và sơ sinh. Công tác nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn Đà Nẵng thời gian qua còn được chú trọng trong việc chăm sóc người cao tuổi, bởi chất lượng dân số cũng được đánh giá qua tuổi thọ bình quân của người dân. Ngoài ra, thành phố cũng đã quan tâm thích đáng đến chất lượng nguồn nhân lực, bởi chúng ta đang ở thời kỳ “dân số vàng” với một lợi thế rất lớn. Do đó, bên cạnh việc nâng cao mức thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, việc nâng cao chất lượng dân số được xem là mục tiêu hàng đầu của Đà Nẵng trong thời gian tới.

Trong đợt nghỉ Tết từ ngày 6-2 (28 tháng Chạp âm lịch) đến ngày 13-2 (mồng 6 Tết Bính Thân), có hơn 350 trẻ được sinh ra tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, tổng số khám và cấp cứu có khoảng 7.400 ca. Trong đó, tai nạn do sinh hoạt là 585 ca, ngộ độc thức ăn 42 ca, tai nạn do đánh nhau 37 ca, tai nạn do nổ pháo 3 ca (trong đó có 2 trường hợp cấp cứu chuyển ra từ Quảng Ngãi)… Gần 400 bệnh nhân được phẫu thuật trong dịp Tết.

Trong dịp Tết, công tác kiểm dịch y tế quốc tế diễn ra xuyên suốt, không có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn thành phố, có 182 chuyến bay và chuyến tàu biển đưa gần 28.800 khách đến Đà Nẵng.

Tính đến ngày 14/2/2016 ước có 997 cas sốt xuất huyết, tăng 960 cas so với cùng kỳ năm 2015, không có trường hợp tử vong, bình quân 1 tuần khoảng 142 cas bệnh; bệnh tay chân miệng có 107 cas, bằng 50,71% so với cùng kỳ năm 2015, giảm 104 cas, không có trường hợp tử vong, bình quân 1 tuần khoảng 15 cas bệnh; bệnh thủy đậu là 131 cas, bằng 58,48% so với cùng kỳ năm 2015, giảm 93 cas, trung bình 1 tuần có khoảng 19 cas.

5. Văn hóa đời sống

Tối 7/2/2016 (nhằm ngày 29 âm lịch), hàng ngàn người dân và du khách tập trung tại khu vực phía Đông và Tây cầu Rồng để cùng thưởng thức màn pháo hoa chào đón năm mới Bính Thân 2016. Đúng thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, màn pháo hoa nghệ thuật kéo dài 15 phút với hơn 1.000 quả pháo hoa lớn. Đông đảo người dân và du khách đứng kín dọc hai bên bờ sông Hàn, trên cầu Rồng đều háo hức chờ đợi và mãn nhãn với những màn pháo hoa nghệ thuật.

Từ ngày 27 tháng Chạp đến mồng 3 Tết, đội chiếu bóng lưu động của Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng đã phục vụ bà con ở các thôn Quá Giáng, Tân Hạnh, Giáng Nam (xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang), Làng SOS (quận Ngũ Hành Sơn), Trung tâm Bảo trợ xã hội Liên Chiểu. Đoàn nghệ sĩ Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh cũng tổ chức nhiều buổi biểu diễn phục vụ nhân dân tại Phước Mỹ (quận Sơn Trà), huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam)... Tại các quận, huyện, phường, xã, hoạt động văn nghệ, thể dục-thể thao (các trò chơi trẻ em, hát bài chòi; các giải cờ vua, cờ tướng, bóng đá...) cũng được tổ chức trong suốt thời gian Tết nhằm tạo không khí sôi động trên khắp thành phố.

Ngày 14/2/2016, Ban tổ chức Hội hoa xuân Bính Thân 2016 tổ chức trao giải cho những đơn vị đoạt giải trong các hội thi tại Hội hoa xuân. Bộ môn Nghệ thuật hoa viên có 1.420 tác phẩm dự thi và trưng bày. Ban tổ chức đã chọn 29 tác phẩm trao huy chương các loại và 13 giải khuyến khích. Hội thi vẽ tranh xuân với chủ đề “Đà Nẵng xuân yêu thương” có 450 tác phẩm dự thi. Kết quả, có 7 tác phẩm đoạt huy chương vàng (HCV), 16 tác phẩm HCB, 17 HCĐ, 12 giải khuyến khích. Hội thi Búp bê xuân thu hút 60 thí sinh của 35 trường học trên địa bàn Đà Nẵng dự thi. Kết quả, có 2 thí sinh đoạt giải nhất, 3 thí sinh giải nhì, 5 thí sinh giải ba và 6 thí sinh giải khuyến khích. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao các giải: trang phục mùa xuân đẹp nhất, búp bê có khuôn mặt khả ái nhất và búp bê thể hiện phần thi năng khiếu xuất sắc nhất. Hội thi hát múa “Em đi trong nắng xuân” thu hút 65 tiết mục dự thi. Kết quả, có 3 HCV, 3 HCB, 4 HCĐ, 4 giải khuyến khích.

Cuộc thi Tài năng nghệ thuật do Trung tâm Văn hóa thành phố phối hợp với Ban tổ chức Hội hoa xuân Bính Thân tổ chức thu hút 275 thí sinh tham gia với hơn 300 tiết mục với các thể loại: đơn ca, nhóm ca, người dẫn chương trình, thời trang, khiêu vũ, thể hình, hiphop, ráp nghệ thuật… Tại vòng chung kết, 50 tiết mục các thể loại được biểu diễn tại Hội hoa xuân phục vụ đông đảo khách du xuân và 13 tiết mục đạt HCV, 19 HCB.

Dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm nay kéo dài từ ngày 7/2/2016 đến 14/2/2016 (từ 29 tháng Chạp năm Ất Mùi đến hết mồng 7 tháng Giêng năm Bính Thân), tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách vui chơi, giải trí. Tại các điểm vui chơi, giải trí trên địa bàn Đà Nẵng như: Công viên 29-3, Bà Nà Hills, Asia Park, Helio..., lượng khách đến tham quan, vui chơi đông đúc.

Một số sự kiện giải trí khác thu hút người dân và du khách như: chương trình ca nhạc - hài kịch Tình Xuân 2016 vào tối mồng 5 Tết do Nhà hát Trưng Vương phối hợp với Công ty Giải trí Đồng Dao tổ chức; chương trình nghệ thuật Giai điệu mùa xuân vào mồng 6 Tết tại Nhà hát Trưng Vương do Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp cùng Sở VH-TT&DL Đà Nẵng tổ chức.

6. Trật tự an toàn xã hội

* Tình hình cháy nổ: Tính từ ngày 18/1/201 đến ngày 17/2/2016 trên địa bàn đã xảy ra 5 vụ cháy. Trong đó, có 3 vụ cháy nhà dân và 2 vụ cháy khác. Uớc tính thiệt hại gần 179 triệu đồng, không có thiệt hại về người. Cộng dồn từ đầu năm đến nay đã xảy ra 14 vụ cháy. Trong đó có 8 vụ cháy nhà dân và 6 vụ cháy khác. Tổng giá trị thiệt hại ước tính 282 triệu đồng, không có thiệt hại về người.

* Tai nạn giao thông:

Trên địa bàn thành phố diễn ra nhiều hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 như: Hội chợ Xuân, bắn pháo hoa đêm giao thừa, nhân dân đi thăm thân nhân, viếng mộ đầu năm, các hoạt động vui chơi, giải trí trong dịp Tết, …dẫn đến tình hình TTATGT trước, trong và sau Tết diễn biến phức tạp. Đáng lưu ý là xe ô tô khách hoạt động trên các tuyến như Quốc lộ 1A, 14B, đường tránh Hải Vân - Túy Loan, khu vực Bến xe Trung tâm trước, trong và sau Tết tăng đột biến do nhu cầu đi lại của người dân về quê đón Tết cũng như trở lại cơ quan, xí nghiệp, trường học để làm việc và học tập làm tăng nguy cơ xảy ra TNGT, ùn tắc giao thông.

Để nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm TTATGT, kiềm chế TNGT và ùn tắc giao thông, không để xảy ra các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến hoạt động vận tải khách, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại trước, trong và sau Tết. Các cơ quan chức năng đã đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến trọng điểm, tại các nút giao thông phức tạp, tập trung xử lý theo chuyên đề về vi phạm không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, sử dụng bia rượu, chạy quá tốc độ; Bên cạnh đó, công tác tổ chức giao thông, quản lý vận tải được triển khai kịp thời,… Qua đó, tình hình TTATGTduy trì ổn định, ùn tắc giao thông và đua xe trái phép không xảy ra, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn.

Tháng 2/2016, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng:

Tai nạn giao thông đường bộ: xảy ra 8 vụ TNGT, làm chết 5 người, bị thương 5 người. Hỏng 14 xe mô tô, thiệt hại tài sản khoảng 19 triệu đồng. So với tháng 1/2016, giảm 4 vụ, giảm 5 người chết, giảm 9 người bị thương.

Kết quả công tác xử lý vi phạm TTATGT đường bộ: phát hiện, lập biên bản 3.116 trường hợp vi phạm. Ra quyết định xử phạt 2.899 trường hợp, chuyển kho bạc Nhà nước thu 2.173 triệu đồng. Tạm giữ 5 ôtô, 103 môtô.Tước quyền sử dụng GPLX 414 trường hợp. Gửi thông báo người có hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT đến nơi cư trú, công tác, học tập theo Thông tư số 38 của Bộ Công an 497 trường hợp.

Tai nạn giao thông đường sắt: không xảy ra. So với tháng 11/2015, số vụ không tăng không giảm.

Tai nạn giao thông đường thuỷ: Không xảy ra.


* Công tác kiểm tra, xử lý tệ nạn mại dâm:

Từ đầu năm 2016 đến nay, đội Kiểm tra liên ngành thành phố đã tiến hành kiểm tra 08 cơ sở kinh doanh dịch vụ, đội kiểm tra liên ngành các quận huyện kiểm tra 21 cơ sở và các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn, qua kiểm tra xử phạt 10 cơ sở, kinh phí 63 triệu đồng, nhắc nhở 19 cơ sở, đang trong quá trình xử lý 01 mại dâm đứng đường.

* Lĩnh vực cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện:

Nhằm động viên học viên yên tâm cai nghiện trong dịp Tết, Trung tâm Giáo dục – dạy nghề 05-06 đã tổ chức gặp mặt tổ chức gặp mặt thân nhân gia đình, tăng cường tư vấn đối với người đang cai nghiện tại Trung tâm, đồng thời thông tin thường xuyên tình hình cai nghiện, chữa bệnh và quản lý giáo dục học viên tại Trung tâm, triển khai phương án phòng, chống trốn chạy và tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm phòng ngừa, ngăn chặn việc thẩm lậu ma túy vào Trung tâm.

7. Môi trường

Phong trào “Mùa xuân là Tết trồng cây” đã được thành phố duy trì và đang được tiếp sức bởi ý tưởng phát triển “Quỹ Đà Nẵng xanh”. Quỹ Đà Nẵng xanh được Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế-xã hội thành phố nghiên cứu đề án và được coi là đòn bẩy cho sự phát triển cây xanh ở Đà Nẵng trong những năm đến.

Nhiều năm qua, phong trào Tết trồng cây đã được cộng đồng và doanh nghiệp ở thành phố quan tâm thực hiện. Mục đích thành lập “Quỹ Đà Nẵng xanh” là nhằm huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ cho các hoạt động trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh cũng như khuyến khích hành vi xanh trong cộng đồng; qua đó, hướng tới đảm bảo mục tiêu giữ vững màu xanh tự nhiên của thành phố, đồng thời phát triển hệ thống cây xanh và không gian xanh đô thị ổn định, bền vững về cả số lượng và chất lượng, xây dựng một môi trường sống trong lành xanh - sạch - đẹp. Tổ chức các chiến dịch truyền thông khuyến khích các hành vi xanh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như hạn chế sử dụng túi ni-lông, vớt rác trên sông, âu thuyền Thọ Quang, nhặt rác trên bãi biển... Tài trợ cho các hoạt động nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong phát triển cây xanh đô thị của thành phố và triển khai thực hiện kết quả nghiên cứu./.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn