(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Tinh hình kinh tế xã hội tháng 4-2016 thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 06/05/2016 Lượt xem: 18

Nguồn: Trích báo cáo tình hinh kinh tế xã hội tháng 4-2016 của Cục Thống kê Đà Nẵng

Tình hình kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng
Tháng 4 năm 2016

I. PHÁT TRIỂN kinh tẾ

1. Công nghiệp

* Chính thức tháng 3/2016, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 10,40% so với tháng 3/2015. Trong đó: công nghiệp khai khoáng tăng 6,14%; công nghiệp chế biến tăng 11,12%; công nghiệp điện tăng 8,81%; công nghiệp cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 3,01%.

Một số ngành tăng mạnh so tháng 3/2015 như: Công nghiệp chế biến, chế tạo khác tăng 12,93%; Sản xuất trang phục tăng 16,87%; Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn tăng 22,86%; Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 31,66% ;Sản xuất các sản phẩm điện tử, máy vi tính tăng 34,34%;...

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong 3 tháng đầu năm 2016 tăng 6,53% so với cùng kỳ năm trước. Các ngành có chỉ số tiêu thụ tăng cao: Sản phẩm ngành may tăng 10,67%; Sản xuất kim loại tăng 11,07%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn tăng 34,39%; Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính tăng 26,80%; công nghiệp chế biến, chế tạo khác tăng 40,65%... Các ngành có chỉ số tiêu thụ giảm như: Chế biến thực phẩm; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu; …

Tại thời điểm ngày 01/4/2016, chỉ số tồn kho toàn ngành chế biến chế tạo giảm 8,35% so với cùng thời điểm năm 2015. Một số ngành có chỉ số tồn kho giảm hơn so với mức chung: Sản phẩm ngành may mặc; SX thuốc, hóa dược liệu và dược liệu giảm 39,84%; Sản xuất các sản phẩm từ cao su và plastic giảm 30,31%; sản xuất các sản phẩm điện tử, máy vi tính giảm 60,37%; ... Một số sản phẩm tồn kho tăng so với cùng kỳ như: Sản phẩm ngành Dệt tăng 100,88%; Sản phẩm từ kim loại đúc sẵn tăng 42,69%; Chế biến gỗ và SX các SP từ gỗ tăng 165,76%; xe có động cơ tăng 12,83%; công nghiệp chế biến, chế tạo khác tăng 53,88%..

* Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tháng 4/2016 ước tăng 2,17% so với tháng trước. Trong đó: Công nghiệp khai thác mỏ tăng 1,39%; Công nghiệp chế biến tăng 2,00%; Công nghiệp sản xuất và phân phối điện tăng 2,75%; Sản xuất nước và xử lý rác thải tăng 3,96% so với tháng 03/2016.

So với cùng kỳ tháng 4/2015, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tháng 04/2016 tăng 10,11%. Trong đó: công nghiệp khai thác mỏ tăng 3,83%; công nghiệp chế biến tăng 12,74%; công nghiệp sản xuất và phân phối điện tăng 0,50%; sản xuất nước và xử lý rác thải tăng 6,76%.

Một số ngành có tốc độ phát triển khá so với cùng kỳ: Sản xuất trang phục tăng 18,37%; Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 35,01%; Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính tăng 58,14%. Một số ngành SX giảm sút: ngành chế biến thực phẩm giảm 28,43%; ngành sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy giảm 15,95%, sản xuất sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu giảm 6,57%; Công nghiệp chế biến, chế tạo khác giảm 7,40%...

* Ước cộng dồn 4 tháng đầu năm 2016, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 10,26%, trong đó: công nghiệp khai khoáng tăng 10,39%; công nghiệp chế biến tăng 10,53%, công nghiệp sản xuất và phân phối điện tăng 9,16%; sản xuất nước và xử lý rác thải tăng 10,38% so với cùng kỳ năm trước.

Một số ngành có tốc độ phát triển khá: Khai thác tăng 10,39%, Sản xuất giày dép tăng 7,44%; Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại tăng 15,53%; Sản xuất các SP từ kim loại đúc sẵn tăng 19,67%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính tăng 36,26%; công nghiệp chế biến, chế tạo khác tăng 17,26%...so với cùng kỳ năm trước.

Một số ngành sản xuất giảm sút: Dệt giảm 11,12%, ngành chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ giảm 10,78%, sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu giảm 15,15%; sản xuất chế biến thực phẩm giảm 13,48%; sản xuất thiết bị điện giảm 4,39%... so với cùng kỳ năm 2015.

Một số sản phẩm có sản lượng tăng khá như: đá xây dựng tăng 10,39%; bộ quần áo thể thao tăng 27,33; hộp và thùng bằng bìa giấy nhăn và bìa nhăn tăng 52,19%; Săm dung cho xe buýt, xe tải hoặc máy bay tăng 21,40%; Clănke xi măng tăng 30,91%; Bê tong tươi tăng 26,3%; Thanh, que sắt hoặc thép không hợp kim được cán nóng tăng 24,08%; ... và có một số sản phẩm bị giảm mạnh như: Phi lê cá và các loại thịt cá khác tươi, ướp lạnh giảm 66,27%; lưới đánh cá giảm 14,46%, Võ bào, dăm gỗ giảm 11,98%;… so với cùng kỳ năm 2015.

2. Nông, lâm nghiệp và thủy sản

2.1. Nông nghiệp

* Trồng trọt: Diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Đông xuân năm 2015-2016 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ước đạt: lúa 2.804 ha, ngô 229 ha, khoai lang 185 ha, rau, đậu 434 ha, mía 185 ha, cây hoa 50 ha, lạc 502 ha. So với cùng kỳ năm trước diện tích gieo trồng lúa giảm 2,59%; ngô tăng 2,23%; khoai lang giảm 6,09%; rau đậu tăng 1,71%; mía tăng 2,21%; cây hoa giảm 4,76%, lạc giảm 3,24%.

Cây lúa hiện nay trong giai đoạn chín vàng chuẩn bị vào mùa thu hoạch, cây ngô đang giai đoạn trổ cờ - phát triển quả, lạc, đậu, đỗ đang giai đoạn phát triển quả.

Do thời tiết từ đầu năm đến nay có thay đổi, nên tình hình sâu bệnh hiện nay có phát triển và chủ yếu là các đối tượng: Rầy nâu – rầy lưng trắng, chuột, sâu cuốn lá nhỏ. Để tình hình sâu bệnh phát triển như hiện nay không ảnh hưởng đến năng suất các loại cây trồng trong thời gian đến, cơ quan chuyên ngành đã triển khai hướng dẫn và phối hợp với bà con nông dân thường xuyên theo dõi và làm tốt công tác dự tính, dự báo tình hình sâu bệnh hại trên cây trồng. Phân công cán bộ bám sát đồng ruộng, theo dõi diễn biến tình hình sâu bệnh hại để đề xuất biện pháp xử lý. Hỗ trợ thuốc cho nhân dân diệt chuột, chỉ đạo xử lý bệnh thường xuyên và liên tục.

* Chăn nuôi: Trong tháng 4 năm 2016, thành phố kiểm soát giết mổ 53.659 con heo, 2.573 trâu bò và 110.233 con gia cầm. Ngành chăn nuôi phát triển bình thường, không có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn thành phố. Tính đến thời điểm cuối tháng 4/2016, đàn gia súc gia cầm trên địa bàn thành phố ước đạt như sau:

+ Tổng số lượng trâu 2.025 con, tăng 6,13% so với cùng kỳ năm trước;

+ Tổng số lượng bò 15.939 con, tăng 5,44% so với cùng kỳ năm trước;

+ Tổng số lượng lợn 71.645 con, giảm 0,79% so với cùng kỳ năm 2015;

+ Tổng đàn gia cầm 453 ngàn con, giảm 0,11% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong đó: đàn gà 376 ngàn con, tăng 3,01% so với cùng kỳ năm 2015.

Chăn nuôi phát triển tốt, dịch lợn tai xanh không xảy ra. Giá thịt lợn hơi trên thị trường ổn định duy trì ở mức có lợi cho người chăn nuôi.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND và ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 09/12/2015, các Sở ban ngành đã tăng cường triển khải công tác kiểm soát vệ sinh thú y: Cấp phát 1.176 lít Benkocid để hỗ trợ cho các địa phương thực hiện tiêu độc, khử trùng. Lực lượng chức năng tổ chức 48 lượt kiểm tra tại các cơ sở giết mổ, các điểm kinh doanh thịt gia súc, trứng gia cầm, sản phẩm đông lạnh (qua kiểm tra đã phát hiện và xử lý 43 trường hợp, phạt tiền 78,2 triệu đồng).

Người dân phối hợp với Trạm Thú y, UBND các xã, phường tăng cường công tác giám sát phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, hoàn thành tiêm vắc-xin lở mồm long móng đợt 1 trên địa bàn 4 quận, huyện có chăn nuôi

2.2. Lâm nghiệp

Đầu năm 2016 không phát sinh diện tích rừng trồng mới tập trung; không có cháy rừng xảy ra. Sản lượng khai thác gỗ rừng trồng tháng 4/2016 ước đạt 2.061m3, tăng 5,65% so với cùng kỳ năm trước; Sản lượng củi khai thác ước đạt 5.804 Ster, tăng 20,91% so với cùng kỳ năm 2015. Cộng dồn 4 tháng đầu năm 2016, sản lượng gỗ khai thác ước đạt 7.772 m3, sản lượng củi khai thác ước đạt 23.596 Ster.

Trong tháng 4/2016, cơ quan chuyên ngành đã tổ chức được 11 đợt kiểm tra tại rừng. Đã lập biên bản 3 vụ vi phạm hành chính. Xử lý 3 vụ vi phạm hành chính, phạt tiền 71 triệu đồng và tịch thu các hiện vật có giá trị khác. Cộng dồn từ đầu năm 2016 đến nay, các đơn vị trực thuộc đã tổ chức được 61 đợt kiểm tra tại rừng đã xử lý 20 vụ VPHC. Phạt tiền 131 triệu đồng. tịch thu 11 M3 gỗ; tịch thu và thả lại môi trường tự nhiên 26 cá thể chim các loại; tịch thu và tiêu hủy 20 kg cây cà gai leo. Tiếp nhận và thả về môi trường tự nhiên 04 cá thể Khỉ, 01 cá thể Cu li. Tiếp nhận và chuyển giao cho Thảo Cầm viên thành phố Hồ Chí Minh 01 cá thể Voọc chà vá chân nâu.

2.3. Thủy sản

Tình hình hoạt động khai thác thuỷ sản trong trong tháng 4 năm 2016 tương đối ổn đinh và gặp nhiều thuận lợi, do thời tiết trên biển tốt, các đội tàu khai thác xa bờ như lưới vây, lưới cản, rê cước, câu được bà con ngư dân tập trung khai thác khai thác vụ cá Nam. Trong tháng 4/2016 ruốc xuất hiện nhiều ngư dân làm nghề te, xúc ruốc đạt sản lượng cao.

Tổng số tàu thuyền khai thác trên địa bàn thành phố đến 15/04/2016 là 1.196 chiếc, công suất 187.000 CV, trong đó tàu công suất 90CV trở lên là 380 chiếc. Trong tháng 4/2016 đã hủy 01 tàu vỏ thép, công suất 880CV đóng mới theo Nghị định 67 của Chính Phủ.

Sản lượng thủy sản tháng 4/2016 ước đạt 3.517 tấn, tăng 0,13% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng khai thác đạt 3.512 tấn, bằng 99,96% so với cùng kỳ năm 2015. Sản lượng thủy sản cộng dồn 4 tháng đầu năm 2016 ước đạt 12.498 tấn, tăng 1,28% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó sản lượng khai thác đạt 12.397 tấn, tăng 1,17% so với cùng kỳ năm 2015.

Hoạt động nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn cũng khá thuận lợi, đến nay các hộ nuôi tôm nước lợ (tôm thẻ chân trắng) đã thả giống xong; các hộ có diện tích nuôi về nước ngọt đang thả nuôi đợt 1 năm 2016. Sản lượng nuôi trồng ước tháng 4/2016 đạt 3,6 tấn cá 2,1 tấn tôm. Cộng dồn 4 tháng đầu năm 2016 đạt 101,4 tấn, trong đó 15,2 tấn tôm, nhìn chung sản lượng nuôi trồng thủy sản có tăng so với cùng kỳ năm 2016 ( +18,32% tương ứng sản lượng nuôi trồng tăng thêm 15,7 tấn). Đến nay tình hình nuôi trồng thủy sản phát triển khá, tình hình dịch bệnh nuôi trồng thủy sản trong nuôi trồng thủy sản không xảy ra trên địa bàn, các cơ quan chuyên ngành đang phối hợp với các địa phương tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh và tập trung hỗ trợ, xây dựng mô hình nuôi các đối tượng nuôi mới, hiệu quả kinh tế cao.

3. Thương mại

3.1. Lưu chuyển hàng hoá

* Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ ước tháng 4/2016 đạt 5.451 tỷ đồng, tăng 2,23% so tháng trước và tăng 11,49% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Kinh tế nhà nước ước đạt 249 tỷ đồng, bằng 98,97% so tháng trước và bằng 62,81% so cùng kỳ năm trước; Kinh tế tư nhân đạt 3.244 tỷ đồng, tăng 4,85% so tháng trước, tăng 28,47% so cùng kỳ năm trước; Kinh tế cá thể đạt 1.682 tỷ đồng, tăng 0,37% so tháng trước, bằng 98,84% so cùng kỳ năm trước; Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 275 tỷ đồng, bằng 88,76% so tháng trước, tăng 4,05% so cùng kỳ năm 2015.

Trong tổng mức: nhóm thương nghiệp tăng 0,98%; nhóm khách sạn tăng 5,82%, nhà hàng tăng 15,84%; du lịch tăng 74,1% so cùng kỳ; dịch vụ tăng 53,92% so với cùng kỳ năm 2015.

* Dự ước tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ 4 tháng đầu năm 2016 đạt 21.000 tỷ đồng, tăng 7,2% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: Kinh tế nhà nước đạt 1.005 tỷ đồng, bằng 67,62% so cùng kỳ năm trước; Kinh tế tư nhân đạt 12.127 tỷ đồng, tăng 19,05%; Kinh tế cá thể đạt 6.696 tỷ đồng, bằng 96,85%; Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 1.169 tỷ đồng, tăng 17,36% so cùng kỳ năm 2015.

Trong tổng mức: Thương nghiệp tăng 2,97% so cùng kỳ năm trước; lưu trú tăng 9,09%; nhà hàng tăng 11,26% so cùng kỳ; du lịch tăng 53,08%; dịch vụ tăng 15,73% so cùng kỳ năm 2015.

3.2. Hoạt động lưu trú, ăn uống, du lịch, lữ hành

Ngành ăn uống: Ước tháng 4/2016 doanh thu ngành ăn uống ước đạt 719 tỷ đồng, tăng 1,97% so với tháng trước và tăng 15,84% so với cùng kỳ năm 2015. Cộng dồn 4 tháng đầu năm 2016, doanh thu ngành ăn uống là 2.826 tỷ đồng, tăng 11,26% so với cùng kỳ năm 2015.

Ngành lữ hành và lưu trú

Doanh thu ngành lữ hành và lưu trú ước tháng 4/2016 đạt 554 tỷ đồng, tăng 7,4% so với tháng trước và tăng 16,64% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó: hoạt động khách sạn ước đạt 423 tỷ đồng, tăng 10,83% so với tháng trước và tăng 5,82% so với cùng kỳ năm 2015; hoạt động du lịch lữ hành đạt 131 tỷ đồng, bằng 97,65% so với tháng trước và tăng 74,1% so với tháng 4/2015. Cộng dồn 4 tháng đầu năm 2016, doanh thu ngành lữ hành lưu trú đạt 1.827 tỷ đồng, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2015.

Tổng lượt khách phục vụ tháng 4/2016 là 383,8 nghìn lượt, tăng 6,89% so với tháng trước và tăng 17,63% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó: lượt khách lữ hành là 37,4 nghìn lượt khách, tăng 8,58% so tháng trước và tăng 47,58% so với cùng tháng năm trước, lượt khách lưu trú là 346,3 nghìn lượt khách, tăng 6,71% so với tháng trước và tăng 14,15% so với cùng kỳ năm 2015.

3.3. Vận tải, bưu chính

Tổng doanh thu ngành vận tải hàng hóa, hành khách, dịch vụ vận tải tháng 4/2016 ước đạt 669 tỷ đồng, tăng 6,14% so cùng kỳ năm 2015; và tăng 3,09% so với tháng trước. Cụ thể từng ngành vận tải như sau:

- Doanh thu vận tải hành khách ước đạt 158 tỷ đồng, tăng 14,19% so cùng kỳ năm 2015; và tăng 5,05% so với tháng trước;

- Doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt 337 tỷ đồng, tăng 4,61% so cùng kỳ năm 2015; và tăng 2,75% so với tháng trước.

- Doanh thu dịch vụ vận tải ước đạt 174 tỷ đồng, tăng 2,49% so cùng kỳ năm 2015; và tăng 2,01% so với tháng trước.

Ước tính khối lượng luân chuyển hành khách tháng 4/2016 đạt 102 triệu Hk.km, tăng 10,9% so cùng kỳ năm 2015; khối lượng luân chuyển hàng hóa đạt 253 triệu T.km, bằng 98,4% so cùng kỳ năm 2015.

Tháng 4/2016 doanh thu ngành vận tải nhà nước ước đạt 126,4 tỷ đồng, tăng 0,38% so với tháng trước và bằng 94,64% so với cùng kỳ năm 2015; doanh thu ngành vận tải ngoài nhà nước ước đạt 509 tỷ đồng, tăng 3,87% so với tháng trước và tăng 10,04% so với cùng kỳ năm trước, doanh thu vận tải có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 1,19 tỷ đồng, tăng 28,09% so với tháng trước và gấp 2 so với cùng kỳ, doanh thu vận tải cá thể ước đạt 31,9 tỷ đồng, tăng 0,91% so với tháng trước và bằng 96,26% so với cùng kỳ năm 2015.

Lũy kế doanh thu ngành vận tải 4 tháng đầu năm 2016 ước đạt 2.485 tỷ đồng, tăng 5,07% so cùng kỳ năm 2015. Trong đó, vận tải hành khách đạt 583 tỷ đồng, tăng 16,26%; vận tải hàng hóa đạt 1.271 tỷ đồng, tăng 0,83%; dịch vụ vận tải đạt 630 tỷ đồng và tăng 4,6% so 4 tháng đầu năm 2015. Ước tính khối lượng luân chuyển hành khách 4 tháng đầu năm 2016 đạt 386 triệu Hk.km, tăng 9,45% so cùng kỳ năm 2015; khối lượng luân chuyển hàng hóa đạt 981 triệu T.km, bằng 98,65% so cùng kỳ năm 2015.

Theo loại hình, 4 tháng đầu năm 2016, doanh thu vận tải nhà nước giảm 2,35%; doanh thu vận tải ngoài nhà nước tăng 7,47%; doanh thu vận tải có vốn đầu tư nước ngoài tăng 65,71%, doanh thu vận tải cá thể giảm 1,73% so với cùng kỳ năm 2015

* Hàng hoá thông qua cảng

Sản lượng hàng hóa thông qua Cảng tháng 4/2016 ước đạt 555 nghìn tấn, bằng 92,48% so với cùng kỳ năm 2015 và bằng 92,85% so với tháng trước. Trong đó: hàng xuất khẩu đạt 182,5 nghìn tấn, bằng 76,93% so với cùng kỳ và bằng 85,17% so với tháng trước; hàng nhập khẩu đạt 153 nghìn tấn, bằng 74,65% so với tháng trước và bằng 94,32% so với cùng kỳ 2015; hàng nội địa đạt 220 nghìn tấn, tăng 22,77% so với tháng trước và tăng 9,26% so với cùng kỳ; hàng Container ước đạt 343 nghìn tấn, tăng 7,41% so với tháng trước và tăng 18,39% so với cùng kỳ năm 2015.

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2016, sản lượng hàng hóa thông qua cảng ước đạt 2.174 nghìn tấn, tăng 5,65% so với cùng kỳ. Trong đó, hàng xuất khẩu tăng 10,9%; hàng nhập khẩu tăng 11,55%; hàng nội địa bằng 95,23% và hàng container tăng 17,21% so với cùng kỳ 4 tháng đầu năm 2015.

II. KIỀM CHẾ LẠM PHÁT, ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ

1. Giá cả thị trường

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4/2016 giảm 0,09% so tháng trước. Trong đó: khu vực thành thị giảm 0,09%; khu vực nông thôn giảm 0,19%. CPI tháng 3/2016 giảm do nhóm thực phẩm giảm 1,57%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,92%; văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,18%; may mặc, mũ nón và giầy dép giảm 0,02%.

Chỉ số giá các nhóm mặt hàng tăng so với tháng trước như: Giao thông tăng 1,61%; nhà ở, chất đốt và VLXD tăng 0,46%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,29%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,12%. Các nhóm hàng khác còn lại ổn định.

Giá vàng giảm 0,15%; Giá đô la Mỹ giảm 0,11% so với tháng 3/2016.

* Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4/2016 tăng 0,48% so với tháng 12 năm trước. Trong đó: Nhóm hàng ăn uống tăng 0,62%; Nhóm may mặc mũ nón tăng 0,52%; Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 1,72%; Nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,07%; Nhóm thực phẩm tăng 1,11%; Đồ uống và thuốc lá tăng 0,96%; Thiết bị đồ dùng gia đình tăng 0,47%; Giáo dục tăng 2,44%…; Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 23,9%; Riêng nhóm Bưu chính viễn thông giảm 0,26%; Nhà ở điện nước và chất đốt giảm 0,57% và giao thông giảm mạnh 8,56%.

Giá vàng tăng 9,66%; Giá đô la Mỹ giảm 0,82% so với tháng 12/2015.

* Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 4 tháng đầu năm 2016 so với bình quân cùng kỳ năm 2015 tăng 0,87%, mức tăng bình quân của cùng kỳ năm này cao hơn mức tăng bình quân của cùng kỳ năm trước (tăng 0,58%). Những nhóm hàng tăng cao so với mức tăng bình quân chung như: thuốc và dịch vụ y tế tăng 11,87%; giáo dục tăng 4,04%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 2,64%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 2,33%; may mặc, mũ nón và giày dép tăng 2,18%; nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 1,42%; đồ uống và thuốc lá tăng 1,34%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,29%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 1,26%. Nhóm giao thông giảm mạnh 8,84%; bưu chính viễn thông giảm 0,60% so bình quân cùng kỳ năm trước.

Giá vàng giảm 0,91%; Giá đô la Mỹ tăng 4,52% so với bình quân cùng kỳ năm trước.

2. Thực hiện vốn đầu tư

* Vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn ước tháng 4 năm 2016 thực hiện được 232 tỷ đồng, tăng 16,35% so với cùng kỳ năm 2015, và tăng 26,99% so với tháng trước. Trong đó: vốn nhà nước trên địa bàn ước đạt 224 tỷ đồng, tăng 14,57% so với cùng kỳ năm trước và tăng 27,96% so với tháng trước; vốn nhà nước cấp huyện đạt 8 tỷ đồng, tăng 98,03% so với cùng kỳ năm trước và tăng 5,74% so với tháng trước.

* Tình hình một số công trình trọng điểm:

+ Trung tâm hành chính thành phố: Tính từ khi khởi công đến 15/4/2016 công trình đã thực hiện được 1.848 tỷ đồng, đạt 95% so với tổng mức đầu tư, một số hạng mục công trình phụ vẫn đang tiếp tục triển khai. .

+ Sân vận động Hòa Xuân 20.000 chỗ ngồi: Tính từ khi khởi công đến 15/4/2016 công trình đã thực hiện được 233,8 tỷ đồng, đạt 71,5% so với tổng mức đầu tư. Từ đầu năm 2016 đến nay công trình thực hiện được 6.896 triệu đồng, riêng trong tháng 4/2016 công trình đã thực hiện được 2.464 triệu đồng.

+ Công trình nhà ở xã hội: Tính từ khi khởi công đến 15/4/2016 đã thực hiện được 1.724 tỷ đồng, đạt 91,97% so với tổng mức. Từ đầu năm 2016 đến nay dự án đã thực hiện được 9.600 triệu đồng đạt 9,79% kế hoạch được giao, trong tháng 4/2016 công trình thực hiện được 6 tỷ đồng.

3. Về ngoại thương

* Dự ước kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 4/2016 của TP Đà Nẵng đạt 92,8 triệu USD, bằng 96,45% so tháng trước, và tăng 1,93% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: khu vực kinh tế nhà nước bằng 97,73% so cùng kỳ và bằng 98,05% so tháng trước; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 3,17% so cùng kỳ và tăng 1,38% so tháng trước; khu vực kinh tế tư nhân tăng 3,08% so cùng kỳ và bằng 87,13% so tháng trước.

Hàng thủy hải sản ước đạt 10,1 triệu USD, bằng 87,57% so cùng kỳ năm 2015; Hàng công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp ước đạt 82,7 triệu USD, tăng 4,63% so cùng kỳ năm 2015.

* Ước cộng dồn 4 tháng đầu năm 2016, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 347,5 triệu USD, tăng 2,91% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: Hàng thủy hải sản ước đạt 35,4 triệu USD, bằng 89,4% ; Hàng CN-TTCN ước đạt 312,1 triệu USD, tăng 5,03% so cùng kỳ năm 2015.

* Ước kim ngạch nhập khẩu tháng 4/2016 đạt 86,6 triệu USD tăng 1,9% so cùng kỳ năm trước và tăng 0,58% so tháng trước. Trong đó: kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt kim ngạch 34 triệu USD, tăng 3,42% so cùng kỳ và tăng 2,61% so với tháng trước; kim ngạch nhập khẩu khu vực kinh tế tư nhân đạt 33 triệu USD, tăng 0,25% so cùng kỳ và bằng 91,7% so tháng trước; khu vực kinh tế nhà nước đạt 19 triệu USD, tăng 2,17% so với cùng kỳ và tăng 16,49% so với tháng trước.

* Ước tính kim ngạch nhập khẩu 4 tháng đầu năm 2016 là 309 triệu USD, tăng 1,97% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: khu vực kinh tế tư nhân đạt 124 triệu USD, tăng 0,12% so cùng kỳ, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt kim ngạch 122 triệu USD, tăng 3,26%; kim ngạch nhập khẩu khu vực kinh tế nhà nước đạt 63 triệu USD, tăng 3,22% so cùng kỳ năm 2015.

III. AN SINH XÃ HỘI, Y TẾ, GIÁO DỤC VÀ VĂN HÓA

1. Lao động việc làm

Trong tháng 4/2016, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức 2 phiên giao dịch việc làm. Đến dự phiên giao dịch có 324 doanh nghiệp (154 đơn vị phỏng vấn trực tiếp tại sàn giao dịch) đăng ký tuyển dụng 5.058 lao động (trong đó 1.511 nữ). Nhu cầu tuyển dụng lao động có tay nghề 2.776 người, lao động phổ thông 2.285 người. Trung tâm đã chắp nối, giới thiệu cho 776 lao động (363 lao động nữ). Trong đó: lao động có tay nghề 624 người, lao động phổ thông 152 người. Kết quả phỏng vấn, sơ tuyển tại phiên giao dịch có 670 lao động được chắp nối, giới thiệu thành công (370 nữ). Trong đó, lao động có tay nghề 539 người, lao động phổ thông 131 người.

Tính đến ngày 20/4/2016, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức 10 phiên giao dịch việc làm. Đến dự các phiên giao dịch có 997 doanh nghiệp (473 đơn vị phỏng vấn trực tiếp tại sàn giao dịch) đăng ký tuyển dụng 17.818 lao động (6.737 nữ). Trong đó: nhu cầu tuyển dụng lao động có tay nghề 10.713 người, lao động phổ thông 7.105 người. Trung tâm giao dịch việc làm đã chắp nối, giới thiệu cho 2.565 lao động (1.225 lao động nữ). Trong đó: lao động có tay nghề 1.869 người, lao động phổ thông 696 người. Kết quả phỏng vấn sơ tuyển tại phiên giao dịch có 2.049 lao động được kết nối, giới thiệu thành công (1.057 nữ). Trong đó: lao động có tay nghề 1.451 người, lao động phổ thông 598 người.

Thực hiện rà, soát, phối hợp các địa phương vận động người lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc về nước đúng thời hạn; thẩm định và cấp giấp phép cho 37 lao động người nước ngoài, xác nhận 08 trường hợp không thuộc diện cấp phép; tiếp nhận 777 người lao động đăng ký thất nghiệp, đã thẩm định và có quyết định hưởng trợ cấp BHTN hàng tháng cho 557 trường hợp.

2. Chính sách cho các đối tượng

Trong tháng 4/2016, thành phố thực hiện giám sát điều tra về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ tại các quận, huyện, xã, phường; hoàn thành công tác chuẩn bị phục vụ cán bộ hưu trí trung cao cấp đi nghỉ dưỡng 2016; Tổng hợp kết quả kiểm tra đơn đề nghị bố trí đất có thu tiền sử dụng đất của đối tượng chính sách; trình UBND thành phố danh sách điều chỉnh đối tượng hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng năm 2016, đến nay, kết quả đã có 476/1.331 nhà hoàn thành và đưa vào sử dụng; ngoài ra, từ nguồn Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” thành phố, đã thực hiện hỗ trợ sửa chữa, xây mới cho 12 nhà, kinh phí 445 triệu đồng; Thực hiện giải quyết trợ cấp 107 trường hợp, trong đó giải quyết trợ cấp hàng tháng đối với 22 trường hợp, giải quyết trợ cấp 1 lần đối với 85 trường hợp; xác nhận miễn giảm tiền thuế sử dụng đất theo QĐ 60 cho 12 trường hợp; hỗ trợ miễn giảm tiền sử dụng đất cho 14 trường hợp, kinh phí 458 triệu đồng; trợ cấp khó khăn đột xuất cho 28 trường hợp, kinh phí 57 triệu đồng...

Xây dựng kế hoạch và các văn bản hướng dẫn về tổ chức trao quà cho 700 em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, thăm và tặng quà cho 4 đơn vị trên địa bàn thành phố nhân kỷ niệm 18 năm ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4/1998-18/4/2016); phối hợp xây dựng đề án chi trả kinh phí qua bưu điện cho đối tượng bảo trợ xã hội; phối hợp làm việc với địa phương và các ngành liên quan về danh sách hỗ trợ cho người dân khu vực bãi rác Khánh Sơn;

Thực hiện “Năm văn hóa văn minh đô thị 2016”, trong tháng, đã in ấn phát hành 20.000 tờ rơi, appich; phối hợp thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự tại Lễ hội Quan thế âm; duy trì kiểm tra, kiểm soát địa bàn, kể cả ngoài giờ và các ngày nghỉ, lễ tại các tuyến đường trọng điểm, công viên, chùa, chợ;…Kết quả, đã xử lý tập trung 29 đối tượng vào cơ sở Bảo trợ xã hội, trong đó có 11 đối tượng tâm thần lang thang; tiếp nhận và phản hồi xử lý 1 thông tin từ mail dịch vụ công về tình trạng trẻ em bán hàng rong

3. Giáo dục - Đào tạo

Từ ngày 12/3 đến 15/3/2016, Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia khu vực phía Nam dành cho học sinh trung học từ Đà Nẵng trở vào phía nam tổ chức tại thành phố Biên Hòa thu hút 33 đơn vị trường học (32 Sở GDĐT và 1 trường trực thuộc), có 206 dự án (cấp THPT: 160 dự án; cấp THCS: 79 dự án) thuộc 18 lĩnh vực. Đoàn Đà Nẵng tham gia cuộc thi với 6 dự án và có 4/6 dự án đạt giải: 2 giải nhì và 2 giải ba và 12 giải do các trường đại học, các tổ chức tặng.

Ngày 26/3/2016, Sở GD&ĐT tổ chức Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2015-2016, với sự tham gia của gần 750 người, gồm 60 đại biểu khách mời, hơn 100 cán bộ, giáo viên, huấn luyện viên, trọng tài, 189 vận động viên và hơn 400 học sinh của 22 trường THPT trên địa bàn thành phố tham dự diễu hành. Hội thao GDQPAN sẽ trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản, kỹ năng phổ thông về an ninh-quốc phòng toàn dân, bồi dưỡng, rèn luyện tinh thần, ý thức sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc

Từ ngày 1/4 đến hết ngày 30/4/2016, Sở Giáo dục và đào tạo phát hành và thu nhận hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2016. Theo đó, học sinh đang học lớp 12 tại các trường THPT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) nộp hồ sơ tại trường mình.

4. Hoạt động y tế

Ngày 7/4/2016, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện giai đoạn 2011-2015. Sau 5 năm, Đà Nẵng đã tiếp nhận hơn 153.000 đơn vị máu, vượt hơn 26.000 đơn vị máu theo chỉ tiêu kế hoạch, đáp ứng 100% nhu cầu máu để phục vụ việc cấp cứu và điều trị cho các bệnh viện trên địa bàn thành phố. Tỷ lệ dân số tham gia hiến máu tình nguyện năm 2015 tại Đà Nẵng là 3,67%. Hiện nay, toàn Đà Nẵng có 15 đội hiến máu dự bị, 8 câu lạc bộ hiến máu tình nguyện, 2 câu lạc bộ gia đình hiến máu.

UBND thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng nâng tầng khối tiếp nhận bệnh nhân thuộc Bệnh viện Đà Nẵng từ 1 tầng lên 3 tầng nhằm đảm bảo công tác chuyên môn trong việc khám, điều trị và đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân; tổng mức đầu tư trên 8 tỷ từ nguồn vốn ngân sách thành phố và thực hiện trong 2 năm 2016 – 2017. Tầng 1 sẽ được mở rộng khu vực làm thủ tục, cải tạo phòng tiếp nhận và phòng chụp X-quang, bố trí thêm 1 cầu thang bộ; tầng 2, 3 bố trí phòng khám, phòng điều trị ngoại trú, sảnh chờ, cầu thang, nhà vệ sinh và các phòng phụ trợ khác.

Ngày 12/4/2016, Bệnh viện Đà Nẵng khánh thành Khu phẫu thuật-Hồi sức tích cực chống độc và đơn vị điều trị quốc tế, do ngân sách UBND thành phố Đà Nẵng đầu tư với tổng mức 126 tỷ đồng, khởi công từ năm 2012. Khu đa chức năng này có 6 tầng với tổng diện tích sàn xây dựng của các tầng là 6.618 m2, tổng chiều cao công trình 22,2m, bao gồm các khoa phòng: Hồi sức ngoại khoa, Mổ cấp cứu, Gây mê hồi sức, Hồi sức tích cực chống độc, Đơn vị đột quỵ, Đơn vị điều trị yêu cầu và quốc tế.

Ngày 18/4/2016, Hội Pháp-Á-Phi châu hỗ tương y tế nhân đạo phối hợp với Hội Tai - Mũi - Họng thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình lắp máy trợ thính miễn phí cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, cựu chiến binh, người nghèo, trẻ em bị điếc bẩm sinh đang học tại các cơ sở khiếm khính ở Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi. Mỗi chiếc trị giá 12 triệu đồng, có tác dụng hỗ trợ thính lực cho người bị điếc dưới 75 dB. Tổng số có 50 người được lắp máy trợ thính miễn phí, trong đó, trẻ em còn được tặng đồ chơi thiếu nhi.

Trong tháng 4/2016, 20.000 liều vắc-xin sởi - rubella đã được tiêm miễn phí cho các em từ 16-17 tuổi trên toàn địa bàn Đà Nẵng. Đây là chương trình trong chiến dịch tiêm ngừa hai bệnh sởi - rubella trên quy mô toàn quốc và cũng là lần đầu tiên các địa phương đồng loạt triển khai tiêm cho lứa tuổi này.

Tính đến ngày 17/4/2016 trên địa bàn thành phố ước có 1.514 cas sốt xuất huyết, không có trường hợp tử vong; bệnh tay chân miệng có 263 cas, bằng 45,50% so với cùng kỳ năm 2015, giảm 315 cas, không có trường hợp tử vong, bình quân 1 tuần có 16 cas bệnh; bệnh thủy đậu là 619 cas, bằng 104,92% so với cùng kỳ năm 2015, tăng 29 cas, trung bình 1 tuần có 37 cas mắc thủy đậu.

5. Trật tự an toàn xã hội

* Tình hình cháy nổ: Tính từ ngày 17/3/2016 đến ngày 19/4/2016 trên địa bàn đã xảy ra 2 vụ cháy. Trong đó, có 1 vụ cháy nhà dân và 1 vụ cháy khác. Uớc tính thiệt hại gần 668 triệu đồng, không có thiệt hại về người. Cộng dồn từ đầu năm 2016 đến nay đã xảy ra 20 vụ cháy. Trong đó có 12 vụ cháy nhà dân và 8 vụ cháy khác. Tổng giá trị thiệt hại ước gần 1,4 tỷ triệu đồng, không có thiệt hại về người.

* Tai nạn giao thông:

Tháng 3/2016, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng:

Tai nạn giao thông đường bộ: xảy ra 8 vụ TNGT, làm chết 5 người, bị thương 5 người. Hỏng 1 xe ô tô, 8 xe mô tô, thiệt hại tài sản khoảng 18 triệu đồng. So với tháng 2/2016, không tăng không giảm; so với cùng kỳ năm 2015, giảm 2 vụ, giảm 3 người chết, số người bị thương không tăng không giảm.

Tai nạn giao thông đường sắt và đường thủy: Không xảy ra.

Cộng dồn quý I/2016, tai nạn giao thông đường bộ có 28 vụ, làm chết 10 người, bị thương 24 người. Hỏng 1 xe ô tô, 32 xe mô tô, thiệt hại tài sản khoảng 37 triệu đồng.

Kết quả công tác xử lý vi phạm TTATGT đường bộ: phát hiện, lập biên bản 4.678 trường hợp vi phạm. Ra quyết định xử phạt 3.296 trường hợp, chuyển kho bạc Nhà nước thu 2.479 triệu đồng. Tạm giữ 141 xe (9 ôtô, 132 môtô).Tước quyền sử dụng GPLX 397 trường hợp.

Cộng dồn quý I năm 2016: Kết quả công tác xử lý vi phạm TTATGT đường bộ: phát hiện, lập biên bản 13.199 trường hợp vi phạm. Ra quyết định xử phạt 10.486 trường hợp, chuyển kho bạc Nhà nước thu 7.954 triệu đồng. Tạm giữ 554 xe (33 ôtô, 521 môtô).Tước quyền sử dụng GPLX 1.448 trường hợp.

* Công tác kiểm tra, xử lý tệ nạn mại dâm:

Từ đầu năm 2016 đến nay, Đội Kiểm tra liên ngành thành phố đã tiến hành kiểm tra 08 cơ sở kinh doanh dịch vụ, Đội kiểm tra liên ngành các quận huyện kiểm tra 21 cơ sở và các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn, qua kiểm tra xử phạt 10 cơ sở, kinh phí 63 triệu đồng, nhắc nhở 19 cơ sở, đang trong quá trình xử lý 01 mại dâm đứng đường.

* Lĩnh vực cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện:

Trong tháng 4/2016, Trung tâm GD - DN 05-06 tiếp nhận 48 học viên vào cai nghiện, giải quyết cho về cộng đồng đúng thời hạn 45 học viên, bàn giao chấp hành hình phạt tù 03 học viên, tạm đình chỉ chữa bệnh 04 học viên và chết 01 học viên, hiện Trung tâm đang quản lý, cai nghiện, giáo dục, dạy nghề cho 524 học viên; Toàn thành phố có 286 người trong diện quản lý sau cai, trong đó có việc làm 165 người, chiếm 57,7%; trong 286 người đang quản lý sau cai có 246 người đủ điều kiện phân loại và 40 người mới về chưa đủ điều kiện phân loại;

Đội Kiểm tra liên ngành 178 các cấp kiểm tra 21 cơ sở, qua kiểm tra phát hiện 10 cơ sở vi phạm hành chính, đề nghị xử phạt 17 triệu đồng, nhắc nhở 06 cơ sở và 05 cơ sở đang trong quá trình xử lý.

6. Môi trường

Ngày 13/4/2016, tại Tiểu khu 41 rừng Khánh Sơn (thuộc địa phận phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) xảy ra vụ cháy rừng. Địa điểm xảy ra cháy rừng cách mặt đất ở độ cao trên 300m, địa hình đồi núi dốc đứng. Sau gần 2 giờ tiếp cận, đám cháy được dập tắt. Khoảng 300 cán bộ, chiến sĩ gồm bộ đội, kiểm lâm, phòng cháy chữa cháy tham gia chữa cháy. Mặc dù đám cháy không lớn, khoảng 0,5 ha nhưng địa hình khó khăn nên quá trình tiếp cận diễn ra khá dài.

Ngày 24/3/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố họp triển khai Quyết định số 451 của UBND thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 2832/QĐ-UBND ngày 13-4-2012 của UBND thành phố về việc phê duyệt Đề án “Thu gom rác theo giờ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”.

Theo đó, thống nhất việc thu gom rác bằng đặt thùng theo giờ: Từ 15 giờ - 21 giờ sang 17 giờ - 23 giờ; thu gom bằng xe ba gác: Từ 6 giờ - 7 giờ sang 17 giờ - 21 giờ; thu gom trực tiếp bằng xe cuốn ép: Từ 7 giờ - 17 giờ. Thời gian thu gom rác bằng xe ba gác và thùng cố định sẽ đảm bảo 40% địa bàn thực hiện thu gom từ 17 giờ - 21 giờ và 60% còn lại thực hiện thu gom từ 6 giờ - 17 giờ. Hằng năm, căn cứ tình hình thực tế, UBND các quận và Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng khảo sát, đề xuất tăng thêm các tuyến đường thực hiện đặt thùng theo giờ, nhằm từng bước chuyển thời gian thu gom bằng xe ba gác và thùng cố định trên toàn địa bàn sang thu gom từ 17 giờ đến 21 giờ./.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn