(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Điều tra khảo sát mức sống 2008 đã hoàn thành giai đoạn 1
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 11/11/2008 Lượt xem: 30

Thu nhập của cư dân Đà Nẵng năm 2008

Cuộc điều tra Khảo sát mức sống hộ gia đình 2008 đã đi được nữa chặng đường.

Đây là một điều tra chọn mẫu do Cục Thống kê Đà Nẵng thực hiện dưới sự chỉ đạo của Tổng Cục Thống kê. Cuộc điều tra nhằm đem lại một cái nhìn tổng quát về đời sống dân cư và sự phát triển qua các năm. Cuộc điều tra này có những yêu cầu nghiêm nhặt về cách tổ chức và thực hiện, tiến hành định kỳ 2 năm 1 lần.

Kết quả tổng hợp sơ bộ giai đoạn 1 của cuộc điều ra cho thấy thu nhập tính bình quân nhân khẩu trong 1 tháng hiện nay tại Đà Nẵng trên 1,4 triệu đồng. So với cuộc điều tra Khảo sát mức sống cách đây 2 năm, sau khi loại trừ yếu tố trượt giá thì thu nhập bình quân của cư dân Đà Nẵng đã tăng bình quân hàng năm là 9,8%.

Hiện nay cuộc điều tra Khảo sát mức sống đang tiếp tục giai đoạn 2 và sẽ kết húc vào tháng 12. Đầu năm 2009 sẽ có kết quả chính thức về cuộc điều tra và thu nhập của cư dân Đà Nẵng trong năm 2008.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn