(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Tổng cục Thống kê tuyển dụng năm 2016
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 05/09/2016 Lượt xem: 42

Thông báo tuyên dụng công chức, viên chức Tổng cục Thống kê năm 2016.

Thông báo tuyển dụng Công chức, viên chức Tổng cục Thống kê 2016

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn